"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Завідувач кафедри стоматології

дитячого віку, професор

______________ Безвушко Е.В.

"_ __ _" _січня_2016 р.

 

Тематичний план ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології

IІ курс, 4 семестр, 2015/2016 н.р. 

 

п/п

Тема

 

Кіль-кість годин

 

 

Змістовий модуль 1. Основний стоматологічний інструментарій та устаткування. Анатомічна будова тимчасових і постійних зубів

 

1.

Організація роботи та устаткування стоматологічного кабінету. Універсальна стоматологічна установка, стоматологічні наконечники.

2

2.

Основний стоматологічний інструментарій для терапевтичного прийому: види, призначення. Дезінфекція та стерилізація стоматологічного устаткування та інструментарію..

2

3.

Організація робочого місця стоматолога. Основні правила роботи в « чотири руки». Принципи ергономіки в стоматологічній практиці.

2

4.

Топографічна анатомія тимчасових та постійних  зубів на різних етапах розвитку.. Моделювання зубів з пластичних та твердих матеріалів. Виготовлення фантомів

2

5.

 

Фізіологія і патологія прорізування зубів. Терміни формування і резорбції коренів тимчасових і постійних зубів

2

 

Змістовий модуль 2. Препарування каріозних порожнин в тимчасових і постійних зубах у дітей

 

6.

Основні правила  і етапи препарування  каріозних порожнин, елементи каріозної порожнини, необхідні для препарування інструменти

2

7.

Препарування каріозних порожнин I та  У класів в тимчасових та постійних зубах із несформованим коренем. Вибір інструментів.

2

8.

Препарування каріозних порожнин II класу у тимчасових та постійних зубах із несформованим коренем. Вибір інструментів.

2

9.

Препарування каріозних порожнин III  і IV класів у тимчасових та постійних зубах із несформованим коренем. Вибір інструментів.

2

 

Змістовий модуль 3. Пломбування каріозних порожнин в тимчасових і постійних зубах у дітей

 

 

 

10.

 

Класифікація пломбувальних матеріалів,іх властивості та покази до використання.

2

11.

Пломбування каріозних порожнин І та V класів  в тимчасових і постійних зубах стоматологічними цементами  та амальгамами.

2

12.

Техніка пломбування каріозних порожнин II класу  в тимчасових і постійних зубах різними пломбувальними матеріалами. Відновлення контактного пункту.

2

13.

Композиційні пломбувальні матеріали та компомери. Техніка пломбування каріозних порожнин І та V класів у тимчасових та постійних зубах.

2

14.

Техніка пломбування каріозних порожнин III  і IV класів у тимчасових та постійних зубах у дітей із застосуванням різних пломбувальних матеріалів.

2

 

Змістовий модуль 4. Інструментальна, медикаментозна обробка та пломбування кореневих каналів тимчасових і постійних зубів у дітей

 

15.

 

Основні етапи ендодонтичного лікування тимчасових і постійних зубів. Техніка препарування порожнини зуба у тимчасових і постійних зубах із несформованими коренями.

2

16.

Сучасний ендодонтичний інструментарій: види, призначення, вибір.

2

17.

Техніка інструментальної та медикаментозної обробки кореневих каналів у тимчасових і постійних зубах із несформованими коренями.

2

18.

Пломбувальні матеріали для тимчасової та постійної обтурації кореневих каналів. Техніка пломбування кореневих каналів у тимчасових зубах. у постійних зубах на різних етапах їх розвитку. Поняття апексогенез і апексифікація

2

19.

 

Диференційований залік

2

 

Всього годин 

     38

 

Завуч кафедри, доцент                                                                                 Мусій-Семенців Х.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Завідувач кафедри стоматології

дитячого віку, професор

______________ Безвушко Е.В.

"_ __ _" _січня_2016 р.

 

 

Тематичний план САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології

IІ курс, 4 семестр, 2015/2016 н.р. 

 

п/п

Тема занять

Кількість

годин

Види контролю

1.

Підготовка до практичних, семінарських занять (теоретична, опрацювання практичних навичок, вмінь),

номери тем: 1 – 18

 

18

Поточний

на практичних заняттях

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять, теми: 1 -6

22

 Поточний на практичних заняттях

1. Сучасні концепції препарування каріозних порожнин (за Блеком, Лукомським, підготовка до профілактичного пломбування). Альтернативні методи видалення каріозно уражених тканин (хіміко-механічне препарування каріозних порожнини у дітей, ART-методика)

4

 

2. Сучасні матричні системи і матрицетримачі. Техніка відновлення контактного пункту при пломбуванні зубів.

3

 

 

 

3. Фінішна обробка пломб із різних пломбувальних матеріалів: вибір інструментів, аксесуарів, техніка виконання.

3

 

4. Сучасні фотополімеризатори: види, призначення, контроль потужності лампи. Засоби захисту лікаря і пацієнта.

4

 

5. Сучасні матеріали для постійної обтурації кореневих каналів у постійних зубах: кальцієвмісні, полімерні, склойономерні, цинкоксидевгенольні. Їх властивості, техніка застосування.

4

 

6. Адгезивні системи різних поколінь та їх застосування в стоматології. Види, склад, властивості, техніка застосування.

4

 

 

Всього годин

40

 

 

Завуч кафедри                                                                                     доц. Мусій-Семенців Х.Г.