"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Завідувач кафедри стоматології

дитячого віку, професор

_____________ Безвушко Е.В.

"_  _"_січня_2016 р.

Тематичний план практичних занять

 

Ортодонтія

III курс, 6 семестр 2015/2016 н.р.

 

Тема заняття

год.

1

Клінічне обстеження ортодонтичного хворого, його особливості. Встановлення попереднього діагнозу. Заповнення історії хвороби.

2

2

Антропометричні методи обстеження: краніометрія, фотометрія, біометричні вимірювання діагностичних моделей за Поном, Коркхаусом. Визначення індексів Тона, Долгополової).

2

3

Вимірювання ширини і довжини зубних рядів, розмірів апікального базиса за методом Снагіної. Визначення дефіциту місця в зубній дузі для аномально розташованого зуба. Визначення сегментів зубного ряду за Герлахом, побудова діаграми Хаулея-Гербера-Гербста.

2

4

Функціональні методи обстеження: мастикаціографія, жуйні проби, електроміографія, міотонометрія, реопародонтографія.

2

5

Рентгенологічні методи обстеження: прицільна рентгенографія, ортопантомографія, рентгенографія кисті руки.

2

6

Телерентгенографія. Методика проведення телерентгенографії, розшифрування телерентгенографії за Шварцом.

2

7

Роль патології порожнини рота в розвитку зубощелепних аномалій. Передчасне видалення зубів як фактор ризику. Зміни в зубощелепній ділянці при передчасному видаленні зубів. Класифікація дефектів зубних рядів.

2

8.

Протезування у дітей як фактор профілактики зубощелепних аномалій. Покази до протезування. Клінічні та рентгенологічні покази до протезування у дітей. Головні вимоги до дитячих зубних протезів.

2

9.

Фактори ризику, які потребують своєчасних хірургічних втручань: френулотомія, поглиблення присінку та дна порожнини рота, надкомплектні зуби, ретеновані зуби та ін. Покази до їх проведення.

2

10.

Анатомо-фізіологічні особливості жувальних і мімічних м`язів. Поняття про м’язову рівновагу. Міогімнастика як складова частина ЛФК. Обґрунтування застосування міогімнастики, принципи її використання для профілактики зубощелепних аномалій.

2

11.

Порушення м’язової рівноваги як фактор ризику появи зубощелепних аномалій. Основні комплекси міогімнастичних вправ для відновлення м’язової рівноваги в окремих м`язових групах (вправи для колового м`язу рота, язика, щічного м`язу, висувачів нижньої щелепи та ін.).

2

12.

Методи лікування ортодонтичних хворих: біологічний, апаратурний, хірургічний, фізіотерапевтичний, комбінований.

2

13.

Хірургічний метод лікування. Серійне послідовне видалення зубів за Хотцом.

2

14.

Класифікація ортодонтичної апаратури, її характеристика, вплив на тканини пародонту.

2

15.

Сучасні теорії перебудови тканин пародонту під впливом ортодонтичної апаратури.

2

16.

Теорії перебудови кісткової тканини при апаратурному переміщенні зубів: Флюренса, Валькгофа-Кінгслея, Опенгейма, Калвеліса. Вікові покази до використання певних видів ортодонтичної апаратури.

2

17.

Підсумкове заняття

2

Всього

34

 

Завуч кафедри                                                                                   доц. Мусій-Семенців Х.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Завідувач кафедри стоматології

дитячого віку, професор

_____________ Безвушко Е.В.

"_ ____ _"__січня___2016 р.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Ортодонтія

III курс, VІ семестр 2015/2016 н.р.

 

Тема

год.

1

Записати порядок і послідовність клінічного обстеження ортодонтичного хворого.

3

2

Замалювати і описати біометричні методи дослідження:  методи Пона, Коркхауза, Герлаха, діаграма Хауеля-Гербера-Гербста.

3

3

Описати методи функціональної діагностики: жуйні проби, ЕМГ, РПГ.

2

4

Замалювати і описати методи розшифровки ТРГ за методом Шварца: профілометрію, краніометрію, гнатометрію.

3

5

Класифікація ортодонтичних апаратів за Малигіним. Намалювати піднебінну пластинку з пружиною Коффіна, брекет (схематично).

3

6

Записати теорії перебудови тканин періодонту при ортодонтичному переміщенні зубів: Флюренса, Валькгофа-Кінгслея, Опенгейма, Калвеліса.

2

 

Бесіди

 

 

Шкідливі звички у дітей, як фактор розвитку зубощелепних аномалій.

12

 

Протезування у дітей.

 

Міогімнастика.

Всього

28

 

Завуч кафедри                                                                                  доц. Мусій-Семенців Х.Г.