“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри

стоматології дитячого віку,

професор Безвушко Е.В.

_________________________

“___”____січня_______2016 р.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

терапевтична стоматологія дитячого віку

 

 

ІV курс, 8 семестр 2015-2016 н.р.

 

1.

Періодонтит тимчасових зубів у дітей. Закономірності клінічного перебігу. Діагностика, диференціальна діагностика.

3

2.

Періодонтит постійних зубів у дітей. Закономірності клінічного перебігу. Діагностика, диференціальна діагностика.

3

3.

Рентгенологічна діагностика карієсу зубів і його ускладнень у дітей.

3

4.

Диференціальна діагностика карієсу, пульпіту і періодонтиту в тимчасових і постійних зубах у дітей.

3

5.

Лікування періодонтиту тимчасових зубів у дітей. Вибір методу лікування. Особливості ендодонтичних втручань. Прогноз.

3

6.

Лікування періодонтиту постійних зубів у дітей. Вибір методу лікування. Особливості ендодонтичних втручань в постійних зубах з несформованим коренем. Прогноз.

3

7.

Помилки та ускладнення в діагностиці та лікуванні періодонтиту тимчасових та постійних зубів у дітей. Їх попередження та усунення.

3

8.

Травма тимчасових зубів у дітей. Причини. Клініка, діагностика. Лікувальна тактика.

3

9.

Травма постійних зубів у дітей. Причини. Клініка, діагностика. Лікувальна тактика. Надання невідкладної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій, військового часу.

3

10.

Захист історії хвороби.

3

 

Всього годин:

60

 

Завуч кафедри                                                                                             доц. Мусій-Семенців Х.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри стоматології

дитячого віку, професор

_____________ Безвушко Е.В.

“____” січень 2016 р.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

терапевтична стоматологія дитячого віку

ІV курс, 8 семестр 2015-2016 н.р.

 

п/п

Тема занять

Кількість годин

Види контролю

1.

Підготовка до практичних, семінарських занять (теоретична, опрацювання практичних навичок, вмінь),

Номери тем: 1-9

27

Поточний

на практи-чних заняттях

2.

Написання історії хвороби

8

Поточний

 

Всього годин:

35

 

 

Завуч кафедри                                                                                                          доц. Мусій-Семенців Х.Г.