F0259

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Завідувач кафедри стоматології

дитячого віку, професор

_____________ Безвушко Е.В.

"__"        січня    2016 р.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

хірургічна стоматологія дитячого віку

 

V курс, 10 семестр 2015/2016 н.р.

 

№ п/п

Тема заняття

год.

 

1.

Пухлини  м’яких  тканин  ЩЛД у дітей (гемангіома, лімфангіома, ліпома,  міома, невус). Пухлиноподібні утворення м’яких тканин обличчя (епідермоїд, дермоїд, тератома, атерома, папілома). Вроджені кісти та нориці шиї. Нейрофіброматоз.

6

 

2.

Істинні  пухлини та пухлиноподібні новоутворення слинних залоз. Пухлини кісток обличчя  (остеобластокластома, остеома, остеоїд-остеома). Одонтогенні новоутворення щелеп у дітей (амелобластома, одонтома, цементома).

6

 

3.

Пухлиноподібні новоутворення щелеп - кісти(фолікулярна,резидуальна, ісуральна, первинна кісткова, кісти прорізування). Методи діагностики, диференційна діагностика та способи лікування. Реабілітація дітей після цистектомії та цистотомії. Пухлиноподібні новоутворення кісток ЩЛД: фіброзна остеодисплазія, херувізм,  фіброзна остеодистрофія, еозинофільна гранульома, епуліди.

6

 

4.

Злоякісні  пухлини тканин ЩЛД у дітей.

6

 

5.

Діагностичні критерії доброякісних пухлин та пухлиноподібних новоутворень ЩЛД у дітей Принципи лікарської тактики та реабілітації на етапах  їх лікування.

6

 

6.

Вроджені вади розвитку ЩЛД. Незрощення губи. Короткі вуздечки губ та язика. Мілкий присінок. Вроджені вади розвитку ЩЛД. Незрощення піднебіння. Комплексне лікування та етапи реабілітації дітей з вродженими вадами розвитку тканин ЩЛД. Захист історії хвороби.

6

 

7.

Травматичні пошкодження кісток ЩЛД у дітей. Патогномонічні клінічні ознаки травматичних ушкоджень тканин ЩЛД у дітей. Методи діагностики.

6

 

8.

Закономірності клінічного перебігу, алгоритм діагностично - лікувальних та профілактичних заходів, вибір методу знеболення у дітей з запальними захворюваннями ЩЛД та супутніми соматичними захворюваннями в умовах поліклініки та стаціонару.

6

 

9.

Захист історії хвороби. Підсумкове заняття.

6

 

Всього

54

 

 

Завуч кафедри, доцент                                                                               Мусій-Семенців Х.Г.

 

 

 

 

F0242