"ЗАТВЕРДЖУЮ"

завідувач кафедри

стоматології дитячого віку,

__________ професор Безвушко Е.В.

"____"____січня_2016 р.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Ортодонтія

 

V курс, 10 семестр 2015/2016 н.р.

 

Тема

Год.

1.

 

Причини дефектів зубів і зубних рядів у дітей, їх поширення серед дитячого населення. Цілеспрямовані профілактичні заходи. Особливості обстеження дітей з дефектами зубів і зубних рядів. Мета дитячого протезування .

Клініко-біологічне обґрунтування дитячого зубного протезування.

6

2.

 

Травматичні ушкодження зубів у дітей, їх класифікація та діагностика.

Особливості травми у дітей. можливі ускладнення, ортопедичне лікування. Визначення термінів ортопедичного лікування і раціональних конструкцій зубо-щелепних апаратів.

Конструкції зубних протезів у дітей для відновлення анатомічної форми зубів(вкладки, штифтові зуби і коронки) Покази до їх використання.

6

3.

Раціональні конструкції мостоподібних протезів у дітей. Особливості їх виготовлення і покази до використання. Значення стану тканин пародонта опорних зубів при визначенні конструкції протезу.

Покази для виготовлення часткових знімних зубних протезів у дітей. Особливості їх конструювання, способи фіксації, порядок заміни, можливі ускладнення і їх причини. Вимоги до зуботехнічних матеріалів, які використовують при виготовленні дитячих протезів.

Покази для виготовлення повних знімних зубних протезів у дітей. Особливості їх конструювання, способи фіксації, порядок заміни, можливі ускладнення і їх причини. Вимоги до зуботехнічних матеріалів, які використовують при виготовленні дитячих протезів.

6

4.

Етіологія, патогенез, діагностика і профілактика природжених вад обличчя. Класифікація природжених незрощень щелепно-лицевої ділянки. Організація профілактичної і лікувальної допомоги дітям з даними аномаліями розвитку.

Комплексне поетапне лікування дітей з незрощеннями верхньої губи, альвеолярного відростка, твердого і м'якого піднебіння. Роль ортодонтичного лікування і реабілітації хворих дітей. Можливі ускладнення і їх профілактика.

Методика виготовлення ортодонтичних апаратів при незрощеннях губи, альвеолярного паростка, твердого і м'якого піднебіння (преформованої коригуючої пластинки, плаваючих обтураторів складної конструкції, ортодонтичних апаратів).

6

5.

Ортодонтичні апарати, їх класифікація. Особливості конструювання механічно-діючих незнімних апаратів. Особливості застосування брекет-систем. Особливості конструювання механічно-діючих знімних (розширюючи пластинки, апарат Осадчого, апарат Дорошенко). Їх застосування.

6

6.

Особливості конструювання функціонально-направлених апаратів (капа Шварца, капа Биніна, апарат Брюкля, пластинки з оклюзійними накладками). Їх застосування. Особливості конструювання функціонально-діючих апаратів (моноблок Андрезена-Гойпля, регулятори функції Френкеля І-ІV, біонатори Бальтерса, твін блоки, відкритий активатор Кламта). Їх застосування. Профілактичні апарати. Трейнериіагностика, тактика дитячого стоматолога.

6

7.

Клінічне обстеження ортодонтичних хворих.. Класифікації зубо-щелепових аномалій (Енгля, Калвеліса, Хорошилкіної, ВООЗ). Шість ключів оклюзії за Андрюсом.

Встановлення попереднього діагнозу. Заповнення історії хвороби хворого. Функціональні методи обстеження.

6

8.

Антопометричні методи обстеження: краніометрія, фотометрія, біометричні вимірювання діагностичних моделей за Поном, Коркхаусом. Визначення індексів Тона, Довгополової). Вимірювання ширини і довжини зубних рядів, розмірів апікального базиса за методом Снагіної. Визначення дефіциту місця в зубній дузі для аномально розташованого зуба. Визначення сегментів зубного ряду за Герлахом, побудова діаграми Хаулея-Герберта-Гербста.

6

9.

Рентгенологічні методи обстеження: прицільна рентгенографія, ортопантомографія, рентгенографія кисті руки. Телерентгенографія. Методика проведення телерентгенографії, розшифрування телерентгенографії за Шварцом.

6

Всього

54

 

Завуч кафедри                                                                                                         доц. Мусій-Семенців Х.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Завідувач кафедри стоматології

дитячого віку, професор

_____________ Безвушко Е.В.

"___"___січня_____2016 р.

 

ТематиЧНИЙ ПЛАН самостійної роботи

Ортодонтія

V курс, 10 семестр, 2015/2016 н.р.

 

Тема

Кількість

годин

 

 

1.

Підготовка до практичних, семінарських занять (теоретична, опрацювання практичних навичок, вмінь),

номери тем: №: 1 - 9

 

 

26

Всього

26

 

Завуч кафедри                                                                                                         доц. Мусій-Семенців Х.Г.