Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Кафедра стоматології дитячого віку


Адреса: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69а, тел. +38 (032) 275-59-87, email: dpd.meduniv@mail.ru, web-site: http://www.dpd-meduniv.lviv.ua

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Безвушко Ельвіра Валентинівна, доктор медичних наук, професор

ШТАТ КАФЕДРИ

Верхній ряд (зліва направо): ас. Єзерська О.В., к.м.н. доц. Колесніченко О.В., к.м.н. доц. Дубецька-Грабоус І.С., ас. Боднарук Н.І., ас. Солина Н.М., ас. Мартовлос А.І., к.м.н. доц. Стадник У.О., к.м.н. ас. Пилипів Н.В., ас. Цісінський М.Б., ас. Нарепеха О.Т., к.м.н. доц. Гірчак Г.В., ас. Скибчик О.В., ас. Шаран М.О., ас. Харченко А. В., ас. Ган І.В., ас. Гринишин О.Б., ас. Лещук С.Є., ас. Мусій-Семенців Х.Г., ас. Савчин С.В., ас. Машкаринець О.О., ас. Міськів А.Л., ас. Гриньох В.О.,

Нижній ряд (зліва направо): к.м.н. доц. Пришко З.Р., ас. Іванчишин В.В., ас. Пришляк В.Є., к.м.н. доц. Гордон-Жура Г.С., д.м.н. проф. Смоляр Н.І., д.м.н. доц. Безвушко Е.В., к.м.н. доц. Лисак Т.Ю., к.м.н. доц. Солонько Г.М., к.м.н. доц. Чухрай Н.Л., ас. Малко Н.В.

Верхній ряд (зліва направо): ас. Харченко А. В., ас. Гриньох В.О., ас. Лещук С.Є.

Середній ряд (зліва направо): к.м.н. доц. Стадник У.О., ас. Морозова Н.П., ас. Савчин С.В., ас. Скибчик О.В., ас. Бойко О.О., ас. Боднарук Н.І., ас. Фур М.Б., ас. Мусій-Семенців Х.Г., ас. Солоп Л.М., ас. Нарепеха О.Т., ас. Міськів А.Л., ас. Іванчишин В.В., к.м.н. доц. Гірчак Г.В., лаб. Гудз М., к.м.н. ас. Пилипів Н.В., ас. Ган І.В., ас. Єзерська О.В., ас. Мартовлос А.І., ас. Козак Г.В.

Нижній ряд (зліва направо): к.м.н. доц. Гордон-Жура Г.С., к.м.н. доц. Чухрай Н.Л., ас. Шаран М.О., ас. Пришляк В.Є., ас. Малко Н.В., ас. Солина Н.М., д.м.н. доц. Безвушко Е.В., к.м.н. доц. Солонько Г.М., к.м.н. доц. Дубецька-Грабоус І.С.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

НАУКОВІ НАПРЯМКИ

ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Проводиться співпраця з кафедрою дитячої терапевтичної стоматології Московського державного медико-стоматологічного університету:

У квітні 2011 року студенткою 4 курсу Козак Христиною (науковий керівник – асистент Гриньох В.О.) було подано наукову роботу для участі у міжнародній науково-практичній конференції "Актуальные проблемы современной медицины", яка проводилась у Білоруському державному медичному університеті (м.Мінськ).

У травні 2011 року у м.Люблін (Польща) проводилась 5 міжнародна наукова конференція "Здоров’я порожнини рота як інтердисциплінарна проблема", у якій прийняв участь асистент кафедри стоматології дитячого віку Гриньох В.О. Членом наукового комітету конференції є професор Смоляр Н.І.

ГРОМАДСЬКА ТА ВИХОВНА РОБОТА

Колектив кафедри курує студентів 1-11 груп IV курсу стоматологічного факультету.

Працівники кафедри приймають участь у гуманітарно-виховних заходах університетського, регіонального та державного масштабу. Робота проводиться згідно індивідуальних планів кураторів та університетського плану з виховної роботи. Завданнями гуманітарно-виховної роботи є створення умов для розвитку національно-свідомої особистості та застосування морально-етичних норм при виконанні професійних обов’язків у майбутньому, що передбачає постійний виховний семінар стосовно розгляду питань як студентського самоврядування так і формування особистих якостей з метою підвищення рівня формування фахівця, заходи по удосконаленню інформаційної інфраструктури підготовки спеціалістів високої кваліфікації.

ЛІКУВАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Клінічною базою кафедри стоматології дитячого віку є Стоматологічний центр ЛНМУ ім. Данила Галицького (м. Львів, вул. Пекарська 69-В). На кафедрі стоматології дитячого віку надають кваліфіковану допомогу понад 40 осіб професорсько-викладацького складу. Більшість працівників кафедри мають вищу кваліфікаційну категорію. Працівниками кафедри надається високоспеціалізована стоматологічна допомога дітям м. Львова та області.

На кафедрі проводиться прийом хворих із різною стоматологічною патологією: карієсом зубів та його ускладненнями, захворюваннями пародонту та слизової оболонки порожнини рота, різноманітними патологіями прикусу. Консультативна допомога населенню надається за скеруванням міських і районних стоматологічних поліклінік м. Львова та області. Такі консультації проводяться щодня. Кожного тижня консультації проводить завідувач кафедри, відповідно до графіку-доценти кафедри.

Працівниками кафедри постійно впроваджуються у практичну роботу новітні досягнення сучасної стоматології, а також власні наукові розробки, про що свідчать патенти та впровадження у галузевому реєстрі МОЗ України. Лікувальна робота на кафедрі стоматології дитячого віку ведеться на професійному рівні з урахуванням вимог сьогодення , а високий рівень лікарської майстерності працівників кафедри стоматології дитячого віку дозволяє надавати населенню лікувальну стоматологічну допомогу різних груп складності.


© Львів - 2014