База даних тестових завдань

Крок 2. Стоматологія

Дитяча хірургічна стоматологія

1

Батьки 6-річної дитини скаржаться на наявність у неї новоутворення в лівій

привушно-жувальній ділянці, яке поступово збільшується. Колір шкіри над пухлиною не

змінений. Пухлина не болюча, але при нахилі голови вниз збільшується в розмірах і

шкіра набирає синюшного забарвлення. Яке захворювання можна передбачити у

дитини?

A *Гемангіома

B Фіброма

C Атерома

D Лімфангіома

E Кіста привушної слиної залези2

У дитини 9 років скарги на біль та набряк в підочній ділянці зліва. Два дні тому в 65 зубі

накладено постійну пломбу з приводу ускладненого карієсу. Об-но: обличчя асиметричне

за рахунок набряку щічної та підочної ділянок зліва, шкіра гіперемійована в складку

береться погано. В ділянці 64,65,26 зубів слизова оболонка гіперемійована,

спостерігається набряк, при пальпації – більша флюктуація з обох боків альвеолярного

паростка; перкусія 65 зуба незначно болісна, рухливості немає. Двостороннє підокістне

абсцедування є диференціально діагностичним симптомом :

A *Гострого одонтогеного остеоміеліту

B Гострого одонтогеного періоститу

C Загострення хронічного періодонтиту

D Хронічного одонтогеного остеоміеліту

E Хронічного абсцедуючого лімфаденіту3

Мама 4-летнего ребенка жалуется на образование на языке, которое медленно

увеличивается, не болит. При осмотре – на кончике языка патологическое образование

на широком основании , на поверхности заметны небольшие тонкие ворсинки;

безболезненное, мягкоэластическое при пальпации. Ваш предварительный диагноз?

A * папиллома

B Липома

C Фиброма

D Гемангиома

E Лимфангиома4

Мама 4-летнего ребенка жалуется на красное точечное пятно на лице. Появилось

месяц назад, растет. При осмотре в подглазничной области патологическое красное

пятно паукообразной формы, при надавливании в центре его окраска исчезает. Ваш

предварительный диагноз?

A * капиллярная гемангиома

B Кавернозная гемангиома

C Сосудистый невус

D Пигментный невус

E Бородавчатый невус5

Родители жалуются на неправильное произношение некоторых звуков у ребенка 7 лет.

Объективно: язык малоподвижен, его кончик раздваивается при вытягивании вперед.

Нижний край уздечки языка прикрепляется впереди выводных протоков подчелюстных

слюнных желез. Уздечка тонкая прозрачная. Ребенку показана операция удлинения

уздечки. Какой метод обезболивания необходимо применить в данном случае?

A * Инфильтрационная анестезия

B Мандибулярная анестезия

C Торусальная анестезия

D Аппликационная анестезия

E Туберальная анестезия6

Ребенок 9 лет обратился к стоматологу по поводу деформации нижней челюсти слева.

На Ro нижней челюсти отмечается дефект костной ткани с четкими краями размером 2

х 3 см, содержащем фолликул 44. Поставьте диагноз:

A * Фолликулярнвая киста

B Амелобластома

C Радикулярная киста

D Остеобластоластома

E Остеома7

У ребенка 3-х лет через 1 мес. после травмы на слизистой нижней губы появилось

опухолеподобное образование округлой формы, безболезненное, мягкое, синюшного

цвета диаметром 8 мм. Поставьте диагноз:

A * Ретенционная киста малой слюнной железы

B Гемангиома нижней губы

C Лимфангиома нижней губы

D Папиллома нижней губы

E Фиброма нижней губы8

У 13-річного хлопчика 12 годин тому з'явилась припухлість лівої щоки. При обстеженні

встановлено: асиметрія лиця за рахунок щільної, болісної припухлості м'яких тканин лівої

щоки. При внутрішньоротовому огляді виявлено гіперемію і набряк слизової оболонки

ясен з вестибулярної сторони в області 26 зуба, перехідна складка згладжена, симптом

флуктуації позитивний. 26 зуб зруйнований, перкусія його різко позитивна. Виберіть

найбільш ймовірний діагноз.

A * Гострий гнійний одонтогенний періостит верхньої щелепи від 26

B Гострий одонтогенний остеомієліт верхньої щелепи від 26

C Загострення хронічного періодонтиту 26

D Хронічний одонтогенний періостит верхньої щелепи від 26

E Одонтогенний хронічний остеомієліт верхньої щелепи від 269

Мати хлопчика 3 місяців скаржиться на наявність припухлісті лівої привушної ділянки,

яка швидко росте. При огляді в привушно-жувальній ділянці виявлено новоутворення з

бугристою поверхнею, м’якої консистенції, безболісне при пальпації, з нечіткими

межами. Шкіра над припухлістю не змінена. Відмічається симптом “брижів”. Функція

привушної слинної залози не порушена. При пункції отримали жовтувату мутну рідину.

Встановіть попередній діагноз

A * Лімфангіома привушно-жувальної ділянки

B Гемангіома привушно-жувальної ділянки

C Ретенційна кіста привушної слинної залози

D Хронічний паренхіматозний паротит

E Псевдопаротит Герценберга10

У хлопчика 13 років виявлено збільшені лімфовузли у правих привушній та підщелепній

ділянках, на передній поверхні шиї справа. Лімфовузли щільні, безболісні, рухомі,

діаметром 2-2,5 см. Визначається гіпертрофія піднебінних мигдаликів, Порожнина рота

санована. У пунктаті виявлено гігантськи клітини Березовського-Штернберга. Встановіть

клінічний діагноз

A * Лімфогрануломатоз

B Хронічний гіперпластичний лімфаденіт

C Лімфома Беркітта

D Метастатичне ураження лімфовузлів шиї

E Гострий лейкоз11

Дівчинка 12 років скаржиться на припухлість та пульсуючий біль у ділянці тіла нижньої

щелепи справа, підвищення температури до $39^0C$. Об’єктивно: значна асиметрія

обличчя за рахунок припухлості у ділянці тіла нижньої щелепи справа та підщелепного

трикутника. Відкривання рота болюче, обмежене. Коронка 46 зуба зруйнована. Перкусія

46, 45, 44 зубів болісна, зуби рухомі. Слизова оболонка нижньої щелепи справа різко

гіперемована; визначається двобічна деформація альвеолярного відростка, пальпація

його болюча. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені та болючі при пальпації. Визначте

найбільш вірогідний діагноз?

A * Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи

B Гострий гнійний періостит нижньої щелепи

C Гострий бактеріальний субмаксиліт

D Одонтогенна флегмона підщелепної ділянки

E Остеогенна саркома12

У дитини К., 9 років, в пунктаті шийних лімфовузлів виявлено клітини Пірогова – Ланганса.

Який із перерахованих діагнозів підтверджується клітинним складом пунктату?

A *Туберкульозний лімфаденіт.

B Лімфогрануломатоз.

C Актиномікоз лімфовузлів.

D Лімфолейкоз.

E Інфекційний мононуклеоз.13

Дитина 11 років скаржиться на наявність безболісного пухлиноподібного новоутворення

нижньої щелепи справа. При пальпації тіла нижньої щелепи справа відзначається

симптом Дюпюїтрена. На рентгенограмі нижньої щелепи справа видно дефект кісткової

тканини з чіткими краями розміром 3х4 см, в якому знаходиться фолікул 45 зуба.

Тимчасові зуби інтактні. Який найбільш вірогідний діагноз?

A *Фолікулярна кіста

B Радикулярна кіста

C Кавернозна гемангіома

D Остеобластокластома

E Адамантінома [солідна форма]14

У 4-річної дівчинки спостерігається підвищення температури тіла, погіршення

загального стану. Хворіє 3 доби. Об'єктивно: загальний стан тяжкий , температура тіла

38,6°С, дівчинка збуджена, бліда. Неприємний запах з рота. Гіперемія і набряк слизової

оболонки ясен в ділянці 83, 84, 85 з обох сторін альвеолярного відростка. Вказані зуби

рухливі, перкусія різко болюча, 84 під пломбою. Який діагноз найбільш вірогідний?

A *Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи від 84

B Гострий сіалоаденіт піднижньощелепної залози

C Загострення хронічного періодонтиту 84

D Нагноєння навколокореневої кісти нижньої щелепи від 84

E Гострий одонтогенний періостит нижньої щелепи від 8415

У дитини 10 років внаслідок неадекватного лікування періоститу від 46 зуба розвинулась

піднижньощелепна флегмона. Який метод знеболювання найбільш доцільний для

оперативного втручання в даному випадку?

A * Внутрішньовений наркоз

B Інфільтраційна анестезія

C Проводникова анестезія

D Аплікаційна анестезія

E Нейролептанальгезія16

У дитини 6 років встановлено діагноз – фізіологічна зміна 51 та 61 зубів. Зуби рухливі у

всіх напрямках. Оберіть найбільш доцільний метод знеболювання?

A * Аплікаційна анестезія

B Інфільтраційна анестезія

C Внутрішньовений наркоз

D Проводникова анестезія

E Масочний наркоз17

У хлопчика 7 років діагностовано загострення хронічного гранулюючого періодонтиту 75

зуба. Коронка 75 зуба зруйнована на 3/4. Під час обстеження дитина поводила себе

спокійно та відповідала на запитання. Хлопчик соматично здоровий. Оберіть доцільний

метод знеболювання :

A * Проводникова анестезія

B Внутришньовений наркоз

C Аплікаційна анестезія

D Інфільтраційна анестезія

E Масочний наркоз18

Дитина 10 років направлена лікарем-ортодонтом для видалення 53 зуба . Об-но:

коронка 53 збережена, зуб нерухомий. На рентгенограмі 53 зуба – резорбція кореня

менше 1/3. Оберіть найбільш доцільний інструментарій для видалення 53 зуба.

A * Прямі коронкові щіпці

B Прямий елеватор

C Кореневі байонетні щіпці

D S-подібні коронкові щіпці

E Дзьобоподібні кореневі щіпці19

У дитини 5 років гострий одонтогенний періостит нижньої щелепи від 84 зуба . Який

метод знеболювання доцільний при виконанні лікувальних міроприємств ?

A *Провідникова анестезія

B Аплікаційна анестезія

C Інфільтраційна анестезія

D Центральна анестезія

E Внутрішньовений наркоз20

У дитини 8-ми років діагностовано хронічний гранулюючий періодонтит 55 зубу. Коронка

55 зуба повністю зруйнована. На рентгенограмі 55 зубу - корені роз”єднані між собою.

Оберіть інструмент для проведення оперативного втручання?

A *Байонетні кореневі щіпці

B Прямі кореневі щіпці

C Дзьобоподібні кореневі щіпці

D Байонетні коронкові щіпці

E S-подібні коронкові щіпці21

Ребенок 8 лет жалуется на острую боль в нижней челюсти слева. С уменьшением

постоянной боли в 74 зубе на 3 сутки появился отек тканей щеки. Общее состояние –

средней тяжести, t?-38,2. Выраженный отек тканей щечной области. Кожные покровы в

этой области гиперемированы. Регионарный лимфаденит. Корни 74 на уровне десны.

73,75,36 без патологии. Переходная складка с вестибулярной стороны сглажена из-за

поднадкостничного воспалительного инфильтрата, флюктуирующего по всей

поверхности. Ваш предварительный диагноз?

A *Острый гнойный периостит

B Острый серозный периостит

C Обострение хронического остеомиелита

D Обострение хронического периодонтита

E Острый одонтогенный остеомиелит22

У хлопчика 7 років діагностовано епідемічний паротит. Визначте найбільш вірогідне

ускладення цього захворювання.

A *Орхіт

B Коліт

C Дерматит

D Пневмонія

E Холіцестит23

Хлопчик 5 років скаржиться на біль та набряк в підочній ділянці. Температура тіла 38,5

C. Загальний стан дитини середньої важкості. Об’єктивно: спостерігається асиметрія

обличчя за рахунок набряку м’яких тканин зліва, носогубна згортка згладжена, очна

щілина звужена. Підщелепні лімфовузли збільшені, болючі при пальпації. При

внутрішньоротовому огляді виявлена гіперемійована і набрякла слизова в ділянці 63,64

та 65 зубів. Набряк локалізований з вестибулярної поверхні альвеолярного паростка.

Симптом флюктуації. Спостерігається незначна рухомість 64 зуба. Який найбільш

ймовірний діагноз?

A *Гострий гнійний періостит верхньої щелепи

B Нагноєння радикулярної кисти верхньої щелепи

C Гострий одонтогенний остеомієліт верхньої щелепи

D Гострий серозний періостит верхньої щелепи

E Гострий гематогенний остеомієліт верхньої щелепи24

Батьки дівчинки 8 років звернулись із скаргами на відсутність прорізування 11 зуба. При

об’єктивному обстеженні на вестибулярній поверхні виявлено незначне вибухання

тканин альвеолярного відростка. На рентгенограмі визначається тінь високої

інтенсивності з чіткими контурами. На фоні тіні множинні, різної форми і величини

зубоподібні утвори. Який найбільш ймовірний діагноз?

A *Одонтома верхньої щелепи

B Фолікулярна кіста верхньої щелепивід 11

C Радикулярна кіста верхньої щелепи від 11

D Адамантинома верхньої щелепи

E Одонтогенна фіброма верхньої щелепи25

Дитині 10 років. Скаржиться на набряк та болючість правої щоки, загальну слабість,

підвищену температуру. Об’єктивно: болючий при пальпації набряк нижньої третини

правої щоки, шкіра в кольорі над припухлістю не змінена, у складку береться.

Внутрішньоротове обстеження: 46 зуб на третину зруйнований карієсом, порожнина зуба

відкрита, зондування не болюче, перкусія болюча. Перехідна складка в ділянці 46, 85 та

84 зубів згладжена, набрякала, флюктуація не відмічається. Найбільш ймовірний

діагноз?

A *Гострий серозний періостит нижньої щелепи

B Гострий гнійний періостит нижньої щелепи

C Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи

D Нагноєння радикулярної кісти

E Нагноєння фолікулярної кісти26

У 14-річного хлопчика появились скарги на значні болі в ментальній ділянці протягом

доби. З анамнезу відомо, що 5 років тому в цій ділянці був сильний удар м’ячем.

Загальний стан середньої важкості, температура тіла 37,5 С. Регіональний лімфаденіт.

31, 32, 41 та 42 зуби інтактні. Перкусія позитивна. З вестибулярного боку відмічається

незначне вип’ячування тканин альвеолярного відростка, вкрите гіперемованою

слизовою оболонкою. На рентгенограмі - дефект кісткової тканини на нижній щелепі в

ділянці 31 та 41 зубів, овальної форми з чіткими контурами. Який ймовірний діагноз?

A *Нагноєння посттравматичної кісти

B Нагноєння фолікулярної кісти

C Гострий серозний періостит

D Гострий гнійний періостит

E Гострий одонтогенний остеомієліт27

Дівчинка 10 років скаржиться на біль у 75 зубі, який посилюється при накушуванні. Хворіє

2 дні. Раніше зуб лікували. Об’єктивно: у 75 зубі велика пломба, на слизовій оболонці

альвеолярного відростка у ділянці 75 зуба сліди старої нориці, зуб має рухливість II

ступеню. Виберіть тактику лікування:

A * Видалення 75 зуба

B Ендодонтичне лікування 75 зуба

C Ендодонтичне лікування 75 зуба та періостотомія

D Видалення 75 зуба та періостотомія

E Видалення 75 зуба та фізіотерапевтичне лікування28

У хлопчика 8 років встановлено діагноз: загострення хронічного гранулюючого

періодонтиту 54 зуба. Виберіть метод знеболення для операції видалення зуба.

A * Інфільтраційна анестезія з обох боків альвеолярного відростка

B Туберальна та палатинальна анестезія

C Інфраорбітальна та палатинальна анестезія

D Інфраорбітальна та різцева анестезія

E Торусальна та інфільтраційна анестезія29

У дівчинки 3-х років два дні тому з’явилися біль та припухлість у ділянці зруйнованих 51,

52 зубів, температура тіла підвищилась до 37,5-37,9. Об’єктивно: обличчя асиметричне

за рахунок припухлості у ділянці верхньої губи та правій підочній ділянці. Коронка 51 зуба

зруйнована повністю. Слизова оболонка у ділянці 52, 51, 61 зубів гіперемована,

перехідна складка тут згладжена, пальпація її болісна; визначається рухливість 51, 52

зубів I-II ступеню. Визначте клінічний діагноз:

A * Гострий гнійний одонтогенний періостит верхньої щелепи

B Гострий серозний одонтогенний періостит верхньої щелепи

C Гострий одонтогенний остеомієліт верхньої щелепи

D Одонтогенний абсцес підочної ділянки

E Загострення хронічного періодонтиту 51 зуба30

Хлопчик 6 років скаржиться на підвищення температури до 38 С та болючу припухлість в

обох привушних та завушних ділянках. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок

болючого тістуватого набряку тканин у привушних та завушних ділянках. Визначаються

особливо болючі точки в ділянках трагуса, вирізки нижньої щелепи та соскоподібного

відростка. Шкіра береться у складку. Із протоки привушної слинної залози виділяється

мала кількість прозорої слини. Визначте найбільш вірогідний діагноз.

A * Гострий епідемічний паротит

B Гострий бактеріальний паротит

C Загострений хронічний паротит

D Гострий неодонтогенний лімфаденіт лівої привушної ділянки

E Несправжній паротит Герценберга31

Дівчинка 12 років скаржиться на припухлість та пульсуючий біль у ділянці тіла нижньої

щелепи справа, підвищення температури до 39 С. Об’єктивно: значна асиметрія обличчя

за рахунок припухлості у ділянці тіла нижньої щелепи справа та підщелепного

трикутника. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, щільні, болючі при пальпації.

Виявляється запальна інфільтрація м’яких тканин довкола нижньої щелепи справа.

Відкривання рота болюче, обмежене. Коронка 46 зуба зруйнована. Перкусія 46, 45, 44

зубів болісна, зуби рухомі. Слизова оболонка нижньої щелепи справа різко

гіперемована; визначаються субперіостальні абсцеси з обох боків альвеолярного

відростка, пальпація його болюча. Визначте найбільш вірогідний діагноз.

A * Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи від 46 зуба

B Гострий гнійний періостит нижньої щелепи від 46 зуба

C Гострий бактеріальний правобічний субмаксиліт

D Одонтогенна флегмона правої підщелепної ділянки від 46 зуба

E Одонтогенний абсцес правого щелепно-язикового жолобку від 46 зуба32

У хлопчика 4 років встановлено діагноз: гострий гнійний періостит верхньої щелепи від 64

зуба. Визначте лікувальну тактику.

A * Видалення 64 зуба, періостотомія, призначення медикаментозного лікування

B Видалення 64 зуба, призначення медикаментозного протизапального лікування

C Ендодонтичне лікування 64 зуба, призначення медикаментозного протизапального

лікування

D Ендодонтичне лікування 64 зуба, періостотомія

E Періостотомія, призначення медикаментозного протизапального лікування33

Хлопчик 10 років на 4 добу після отримання травми у спортивному залі скаржиться на

біль у лівій половині обличчя, обмежене відкривання рота. Об’єктивно: значний набряк

тканин лівих підочної та привушної ділянок. Прикус не змінений. Відкривання рота до 1,5

см, при спробі подальшого руху нижньої щелепи відчувається посилення болю та

“механічна” перешкода. Пальпаторно у ділянці лівої виличної дуги виявляється

западання кістки та помірна болючість. Встановіть попередній діагноз

A *Перелом лівої виличної дуги

B Перелом лівого суглобового відростка нижньої щелепи

C Травматичний артрит лівого скронево-нижньощелепного суглобу

D Суббазальний перелом верхньої щелепи

E Середній перелом верхньої щелепи34

Дівчинка 14 років скаржиться на безболісне збільшення розмірів лівої половини

нижньої щелепи. Вперше помітила кілька місяців тому. Об’єктивно визначається щільне,

мало болюче здуття лівої половини нижньої щелепи. Шкіра над ним напружена, з різко

вираженим судинним малюнком. Регіонарні лімфатичні вузли не збільшені. Зуби

інтактні. На рентгенограмі виявляється збільшення розміру нижньої щелепи,

гетерогенне ущільнення кістки, спікули. Встановіть попередній діагноз

A *Остеогенна саркома нижньої щелепи

B Гострий неодонтогенний остеомієліт нижньої щелепи

C Загострення хронічного остеомієліту нижньої щелепи

D Травматичний періостит нижньої щелепи

E Актиномікоз нижньої щелепи35

Хлопчик 6-ти років 1 добу тому вдома вдарився лобом. Через кілька годин з’явилася

пухлина у правій надбрівній ділянці. Об’єктивно: значний набряк тканин лоба, який

розповсюджується на повіки правого ока, шкіра над пухлиною ціанотична, консистенція

пухлини м’яка, наявний симптом флуктуації. Загальний стан хлопчика не порушений.

Встановіть попередній діагноз.

A *Гематома правої надбрівної ділянки

B Посттравматичний набряк тканин правої надбрівної ділянки

C Перелом лобної кістки

D Нагноєна гематома правої надбрівної ділянки

E Запальний інфільтрат тканин правої надбрівної ділянки36

Дитина 6 років потрапила у клініку зі скаргами на наявність нориці на шкірі лівої

підщелепної ділянки з періодичними гнійними відділеннями та вибухаючими

грануляціями. Хворіє 3 місяці. Об’єктивно: дитина ослаблена, загальний стан середньої

важкості. При пальпації – муфтообразне утовщення тіла нижньої щелепи. Коронка 75

повністю зруйнована. На рентгенограмі тіла нижньої щелепи зліва виявляється

одинокий секвестр 0,7 * 1,5 см. Якій хворобі характерна така клінічна картина?

A * Деструктивна форма хронічного одонтогенного остеоміліту нижньої щелепи зліва.

B Хронічний гранулюючий періодонтит 75 зуба.

C Гострий гнійний періодонтит 75 зуба в стадії загострення

D Деструктивно-продуктивна форма одонтогенного остеоміліту тіла нижньої щелепи зліва

E Продуктивна форма одонтогенного остеоміліту тіла нижньої щелепи зліва37

Дитина 14 років звернулася до Вас на поліклінічний прийом зі скаргою на обмежене

болісне відкривання рота, заважчений прийом їжі, з’явлення припухлості в області кута

нижньої щелепи зліва після видалення зуба. З анамнезу відомо, що 3 дні тому у дитини

було видалено 7 зуб зліва на нижній щелепі. Об’єктивно: обличчя асиметричне за

рахунок набряку м’яких тканин в області кута нижньої щелепи зліва. Відкривання рота

болісне, обмежене до 2,0 см. При змиканні зубів прикус порушений. Пальпація в області

кута нижньої щелепи зліва болісна, тканини м’які, виявляється кісткова крепітація.

Симптом “непрямого навантаження” на підборіддя позитивний у ділянці лівого кута

щелепи. У лунці видаленого зуба йодоформова турунда. Який діагноз можна припустити?

A * Перелом нижньої щелепи в області кута зліва.

B Перелом альвеолярного паростку нижньої щелепи.

C Перелом нижньої щелепи у фронтальному відділі нижньої щелепи.

D Периостит нижньої щелепи зліва.

E Одонтогенний остеоміліт нижньої щелепи38

Дитина 14 років зі скаргами на болі в області нижньої щелепи зліва, який посилюється

при жуванні, порушення при змиканні зубів. З анамнезу: отримав травму 2 дні тому. На

підставі клініки, об’єктивних і рентгенологічних даних встановлено діагноз: відкритий

перелом нижньої щелепи між 34 і 45 зубами. Виберіть метод лікувальної імобілізації

щелепи.

A * Назубне шинування

B Тимчасова іммобілізація

C Шина Порта

D Аппарат Рудько

E Яснева пластинка39

Дитина 7 років зі скаргами на наявність рани в області підборіддя. Об’єктивно: в області

підборіддя – забито-рвана рана 4*2 см. Набряк м’яких тканин у привушно-жувальних

областях з обох сторін. При пальпації нижньої щелепи – локальна болісність у

привушно-жувальних областях, крепітація, при відкриванні рота головки нижньої щелепи

малорухомі. Навантаження на підборіддя – біль у привушно-жувальних областях. Прикус

порушений, контакт зубів на останніх молярах. Визначте попередній діагноз.

A * Двобічний перелом суглобових паростків нижньої щелепи, рана підборідної ділянки

B Двобічний перелом нижньої щелепи в області кутів,рана підборідної ділянки

C Перелом нижньої щелепи в області кута і суглобового паростка,рана підборідної

ділянки

D Передній вивих нижньої щелепи рана підборідної ділянки

E Двобічний перелом тіла нижньої щелепи ,рана підборідної ділянки40

Дитині 12 років встановлено діагноз: гострий одонтогенний періостит нижньої щелепи

справа, коронка причинного 46 зуба зруйнована повністю. Який з названих анестетиків

раціонально застосувати при лікуванні цієї патології?

A * 4% ультракаїн – 1,8 мл

B 10% лідокаїн – 2,0 мл

C 0,5\% новокаїн – 10,0 мл

D 5\% піромекаїнову мазь

E Хлоретилове знеболення41

У дитини віком 5 років 8 місяців ви, на основі скарг, даних анамнезу та об’єктивного

дослідження, діагностували вкорінений вивих 71. Проведіть лікування цього хворого.

A * Видалення 71

B Репозиція та фіксація 71

C Ортодонтичне лікування 71

D Ендодонтичне лікування 71

E Не потребує втручання42

На уроцї фїзкультури 10-рїчна дївчинка впала лицем вниз з перекладини. Об-но: Лице

симетричне, рот вїдкритий, закривання його не можливе. Нижня щелепа змїстилася

влїво. Пальпаторно: права суглобова голівка не визначається у суглобовій ямці. Який

вїрогїдний дїагноз?

A *Правобічний передній вивих нижньої щелепи

B Перелом нижньої щелепи в дїлянцї правого кута

C Забій м'яких тканин в ділянці нижньої щелепи

D Перелом правого вінцевого паростка

E Перелом лівого суглобового паростка43

Родители 4-х летнего ребенка жалуются на дефект речи, неправильное произношение

звука “Р”. При осмотре: язык ограничен в движениях, при выдвижении вперед

подгибается книзу, нижний край уздечки язык прикрепляется впереди протоков

поднижнечелюстных слюнных желез. Уздечка тонкая, прозрачная. Укажите сроки

оперативного вмешательства.

A После постановки диагноза

B После окончания роста челюстно-лицевых костей

C После прорезывания постоянных резцов

D После формирования постоянного прикуса

E После прорезывания постоянных моляров44

Родители 2-х месячного мальчика обратились по поводу врожденного дефекта верхней

губы При осмотре определяется дефект тканей верхней губы слева щелинной формы,

проходящий через все ткани губы и на 4 мм не доходящий до носового хода.

Целостность альвеолярного отростка и твердого неба сохранена. Сформулируйте

предварительный диагноз.

A *Врожденное явное неполное левостороннее несращение верхней губы

B Врожденное явное полное левостороннее несращение верхней губы

C Врожденное скрытое левостороннее несращение верхней губы

D Врожденное явное неполное двустороннее несращение верхней губы

E Косое несращение лица45

Хлопчик 8-ми років направлений в хїрургїчний кабїнет для видалення 64 зуба через

загострення хронїчного перїодонтиту. Коронка названого зуба збережена. Яким

їнструментом необхїдно скористатись?

A * S-подїбнї щипцї без шипів на щічках

B Дзьобоподібні щипці, з щічками, які сходяться

C Прямї щипцї

D Дзьобоподібні щипці, з щічками, які не сходяться

E S-подїбнї щипцї з шипами на щічках46

Дївчинцї 2 роки. В дїлянцї верхньої губи виявлено утворення розмїрами 1 на 1,5 см,

яскраво-червоного кольору, що не виступає над рївнем слизової оболонки. При

натисканнї змїнюється колїр утворення - з'являєтьс поблїднїння. Регїональнї лїмфовузли

без патологїчних змїн. Клїнїчнї аналїзи кровї ї сечї вїдповїдають вїковим нормам. Ваш

попереднїй дїагноз?

A Капїлярна гемангїома

B Кавернозна гемангїома

C Системний гемангїоматоз

D Капїлярна лїмфангїома

E Кавернозна лїмфангїома47

Больная 14 лет жалуется на температуру тела 37,5С, припухлость левой щеки, боль в

зубах верхней челюсти слева Объективно: лицо асимметрично за счет припухлости в

области левой щеки. Левая глазная щель сужена, носогубная складка сглажена,

инфильтрат в левой щечной области ограниченный, болезненный, мягкий, кожа над ним

берется в складку. Рот открывается ограничено. 26 зуб разрушен до уровня десны. По

переходной складке от 25 до 27 зуба выбухающий инфильтрат, болезненный,

определяется флюктуация. Укажите наиболее вероятный диагноз.

A Острый гнойный периостит верхней челюсти слева

B Острый одонтогенный остеомиелит верхней челюсти слева

C Обострение хронического гранулирующего периодонтита

D Одонтогенная флегмона щечной области слева

E Одонтогенный острый гнойный щечный лимфаденит слева48

У дитини 13 років, в пунктаті шийних лімфовузлів виявлено гігантські клітини

Березовського-Штернберга. Який із перерахованих діагнозів підтверджується клітинним

складом пунктату?

A Лімфогрануломатоз

B Туберкульозний лімфаденіт

C Лімфолейкоз

D Актіномікоз лімфовузлів

E Інфекційний мононуклеоз49

У 8-річної дитини потрібно видалити 74 зуб у зв'язку з загостренням хронічного

періодонтиту. Який метод знеболювання потрібно вибрати ?

A Мандибулярна

B Торусальна

C Інфільтраційна анестезія

D Аплікаційна анестезія

E Ментальна50

Дитина 6 - ти років. Направлена для видалення нижніх центральних різців з приводу

зміни прикусу. Зуби рухомі III - го ступеня. Проведіть знеболення:

A Аплікаційне знеболення.

B Провідникове знеболення.

C Інгаляційний наркоз.

D Інфельтраційне знеболення.

E Внутрішньокісткове знеболення.51

Дитині 13 років. Захворювання почалось раптово з підвищення температури тіла до

39 0С, припухлості в ділянці верхньої щелепи зліва. Об'єктивно : лице асиметричне

внаслідок припухлості в ділянці лівої щоки. Шкіра над припухлістю в гіперемована,

напружена. В 26 зубі каріозна порожнина великих розмірів, перкусія 26 болісна. 25,

26, 27 зуби рухомі. Перехідна складка в ділянці 24, 25, 26, 27 - згладжена, слизова

альвеолярного паростка гіперемована, набрякла з обох боків в ділянці 25, 26, 27

зубів. Поставте діагноз :

A Одонтогенний остеомієліт верхньої щелепи зліва від 26

B Одонтогенний періостит верхньої щелепи від 26

C Хронічний періодонтит 26 зуба.

D Нагноєння радикулярної кісти від 26

E Одонтогенний гнійний гайморит від 2652

Дитині 2 роки. Захворювання почалося з появи припухлості на верхній губі і

підвищення температури тіла. Об'єктивно: лице асиметричне внаслідок набряку

верхньої губи, згладження носогубної складки зліва. В 51 зубі каріозна порожнина. Зуб

рухомий, болючий при перкусії. Перехідна складка гіперемована, набрякла. Пальпація

болюча в ділянці 516162 зубів. Поставте діагноз:

A Гострий гнійний періостит верхньої щелепи зліва від 51

B Гострий періодонтит 51

C Гострий одонтогенний остеомієліт верхньої щелепи

D Гострий гнійний пульпіт 51

E Загострення хронічного періодонтиту 5153

У дівчинки 12 років скарги на труднощі при розмові та прийомі їжі. Об-но: під язиком

зліва спостерігається утворення округлої форми, розміром 5 см в діаметрі,

напівпрозоре, м'якої консистенції, з тонкою оболонкою. При пункції отримана прозора,

жовтого кольору, слизоподібна рідина. Встановіть клінічний діагноз.

A *Ранула лівої підязикової слинної залози

B Дермоїдна кіста дна порожнини рота

C Полікістома дна порожнини рота

D Ретенційна кіста малої слинної залози

E Гемангіома дна порожнини рота54

Дитина13 років. Напрвлена на стаціонарне лікування з діагнозом двохсторонній

перелом нижньої щелепи в ділянці кута і ментальній ділянці. На рентгенограмі 34 зуб в

лінії перелому. З моменту травми минуло 4 дні. Об’єктивно в ментальній ділянці набряк

слизової, виділення гною з ліній перелому. Яка найкраща тактика лікаря?

A *Видалення 34 зуба, фіксація уламків щелепи, медикаментозна терапія

B Репозиції уламків щелепи із збереженням 34 зуба, медикаментозна терапія

C Репозиція уламків щелпи, реплантація 34 зуба

D Репозиція уламків щелепи, фіксація 34 зуба лігатурним зв'язуванням

E Медикаментозна терапія, фіксація 34 зуба лігатурним зв'язуванням55

До дитячого хірурга-стоматолога направлена дитина віком 15 міс. з діагнозом

інтрузивний вивих 51 зуба. Яка лікувальна тактика лікаря?

A *Спостереження за самостійним прорізуванням травмованого зуба

B Видалення 51 зуба

C Репозиція 51 зуба

D Шинування 51 зуба

E Реплантація 51 зуба56

Дитині 4 роки. Дві години тому отримала травму. Звернулися до чергового

лікаря-стоматолога, який поставив діагноз: інтрузійний вивих 61 зуба. Яка лікувальна

тактика лікаря?

A *Видалення 61 зуба

B Спостереження

C Репозиція 61 зуба

D Шинування 61 зуба

E Депульпування 61 зуба57

Ребенка 9 лет доставили в поликлинику с жалобами на боль в верхней челюсти после

падения с высоты . Объективно : 12, 11, 21 зубы подвижны, зубы смыкаются в прикусе,

по переходной складке кровоизлияния, болезненность . Поставлен диагноз – перелом

альвеолярного отростка области 12, 11, 21 . Выберете метод лечения .

A * Шинирование гладкой шиной - скобой .

B Шинирование по Айви .

C Простое лигатурное связывание .

D Наложение шин с зацепными петлями .

E Пращевидная повязка .58

У ребенка 14 лет выявлено наличие субпериостальный абсцесс на вестибулярной

поверхности альвеолярного отростка в области 27 зуба, коронка которого разрушена на

2/3 . Планируется произвести удаление 27 зуба и вскрытие абсцесса. Выберите метод

обезболивания.

A * Туберальная анестезия внеротовым способом и палатинальная анестезия.

B Туберальная анестезия внутриротовым способом.

C Инфильтрационная анестезия и палатинальная анестезия.

D Инфраорбитальная анестезия внеротовым способом и палатинальная анестезия.

E Инфраорбитальная анестезия внутриротовым способом и палатинальная анестезия.59

Ребенок родился с несращением мягкого и твердого неба . После выписки из роддома

рекомендовано обратиться в стоматологическую поликлинику для дальнейшего

наблюдения и лечения . Назовите у каких специалистов должен наблюдаться ребенок

1-го года жизни .

A * Челюстно- лицевой хирург, ортодонт, педиатр.

B Ортодонт, логопед .

C Челюстно- лицевой хирург, стоматолог- терапевт .

D Ортодонт, стоматолог- терапевт .

E Стоматолог-терапевт, ортодонт, логопед .60

Ребенок поступил в стационар с травмой челюстно- лицевой области . Не исключена

возможность внедрения в рану столбнячной инфекции . В какой срок после получения

травмы нужно ввести противостолбнячную сыворотку ?

A * В момент обращения.

B В течении 12 часов .

C В течении суток .

D В течении 2-х суток .

E В течении недели .61

При огляді у стоматолога у 5-річної дитини виявлено незначне вип’ячування

вестибулярної пластинки альвеолярного відростка в ділянці проекції верхівки кореня 64

зуба. Перкусія 64 зуба слабопозитивна, коронка ціла, колір її у порівнянні з іншими

зубами темніший. Який метод обстеження, насамперед, слід використати для

встановлення діагнозу?

A * Прицільна рентгенограма альвеолярного паростка в ділянці 64 зуба

B Пункція в ділянці вибухання

C Обзорна рентгенограма черепа у прямій проекції

D Електроодонтодіагностика 64 зуба

E Контрастна ренгенограма гайморової порожнини62

У 7-річного хлопчика після травми півроку тому на слизовій оболонці нижньої губи

з'явилося утворення округлої форми, 1см в діаметрі, з чіткими межами. Колір слизової

оболонки над утворенням - блакитний з червонуватим відтінком. При пальпації

утворення м'якої консистенції, безболісне. За словами батьків припухлість періодично

зникає і з'являється знову. Регіонарні лімфовузли без патологічних змін. Клінічні аналізи

крові і сечі в межах вікових норм. Який найбільш імовірний діагноз?

A Ретенційна киста

B Папілома

C Фіброма

D Мїксома

E Гемангіома63

Мать 5-летнего ребенка жалуется на разрушение зубов верхней и нижней челюсти. Зубы

беспокоят во время еды. Объективно: общее состояние удовлетворительное. Ребенок

эмоционально неуравновешен. Лицо симметрично. 54, 64, 74, 75 разрушены до уровня

десны, имеются свищи с гнойным отделяемым с вестибулярной стороны десны в

области 54, 75. Каков оптимальный метод обезболивания?

A Общее обезболивание

B Местное обезболивание

C Аппликационная анестезия

D Инфильтрационная анестезия

E Туберальная и мандибулярная анестезия64

У 2-летней девочки температура тела 38,50C, припухлость под челюстью справа. Болеет

5 дней, когда появился насморк, кашель, небольшой подвижный шарик под нижней

челюстью справа. Объективно: общее состояние ребенка средней тяжести. Лицо

асимметрично за счет припухлости в правой подчелюстной области. Кожа

гиперемирована, лоснится, разлитой инфильтрат в правой подчелюстной области,

распространяющийся в верхние отделы шеи справа, болезненный, плотный, кожа в

складку не берется. Зубы здоровы. Каков наиболее вероятный диагноз?

A Аденофлегмона правой подчелюстной области

B Острый неодонтогенный поднижнечелюстной лимфаденит справа

C Острый гнойный периостит нижней челюсти справа

D Острый сиаладенит правой поднижнечелюстной слюнной железы

E Хронический остеомиелит нижней челюсти справа65

Хлопчик 12-ти років скаржиться на біль та припухлість в привушно-жувальній ділянці

зліва, підвищення температури тіла до 37,5°С. Хворіє близько 5 діб. Об'єктивно: в

привушно-жувальній ділянці зліва пальпаторно виявляється щільне болісне утворення

розміром 3,5х5см, малорухоме. Колір шкіри не змінений. З вустя протоки слинної залози

зліва виділяється прозорий секрет. Який найбільш вірогідний діагноз?

A Несправжній паротит Герценберга

B Змішана пухлина привушної залози

C Епідемічний паротит

D Загострення хронічного паренхіматозного паротиту

E Абсцес щоки66

У 5-річної дівчинки спостерігається підвищення температури тіла, погіршення загального

стану. Хворіє 3 доби. Об'єктивно: загальний стан середньої важкості, температура тіла

38,6°С, дівчинка збуджена, бліда. Язик обкладений, неприємний запах з рота. Гіперемія

і набряк слизової оболонки ясен в ділянці 83, 84, 85 з обох боків альвеолярного

відростка. Вказані зуби рухомі, перкусія різко позитивна, 84 під пломбою. Який діагноз

найбільш вірогідний?

A Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи

B Гострий одонтогенний періостит нижньої щелепи

C Гострий одонтогенний періостит нижньої щелепи

D Нагноєння одонтогенної запальної кисти нижньої щелепи

E Гострий сіаладеніт піднижньощелепної залози67

Батьки дитини 6 років, звернулись з скаргами на припухлість в привушно-жувальній

ділянці справа, сухість у роті, підвищення температури тіла до 37,7°С у дитини. Близько 6

місяців тому спостерігалися подібні явища. Пр огляді: горбастий, малоболісний

інфільтрат у правій привушно-жувальній ділянці. Слина в'язка, з протока правої слинної

залози виділяється невелика кількість секрету з білісуватими включеннями. Який із

слідуючих діагнозів найбільш вирогідний?

A Загострення хронічного паренхіматозного паротиту

B Гострий гнійний паротит

C Змішана пухлина слинної залози

D Гострий гнійний лімфаденіт привушної залози

E Епідемічний паротит68

Дитина 5 років, направлена терапевтом-стоматологом на видалення 74 зуба з приводу

загострення хронічного періодонтиту. Який метод знеболювання необхідно використати

в даному випадку?

A Мандибулярна анестезія

B Інфільтраційна

C Аплікаційна анестезія

D Ментальна

E Торусальна анестезія69

Дівчинка 10 років, що постраждала в ДТП, відмічає болючість при відкриванні рота і

пальпації в ділянці скронево-нижньощелепного суглоба зліва. Об'єктивно: прикус не

порушено. На рентгенограмі кісток обличчя порушення цілісності кістки в ділянці шийки

суглобового відростка зліва без зміщення. Який із методів імобілізації найбільш

раціональний в даному випадку?

A Пращевидна пов'язка і щадящий режим

B Остеосинтез

C Бімаксилярне шинування

D Ортопедичний апарат

E Щадящий режим70

В клініку щелепно-лицевої хірургії госпіталізована дитина віком 3 місяці з вродженою

вадою верхньої губи. Об'єктивно: обличчя асиметричне за рахунок односторонньої

розщілини верхньої губи зліва, розщілина твердого і м'якого піднебіння відсутня. У якому

віці краще провести оперативне лікування цієї дитини?

A *У віці до 6–8 місяців.

B У віці 1-2 місяці

C У віці 1-2 роки

D У віці 2-3 років

E У віці 3-4 років71

Дитина 5 років направлена терапевтом-стоматологом для видалення 61 з приводу

гнійного періодонтиту. Які інструменти необхідно використати в цьому випадку?

A Прямі щипці

B Прямий елеватор

C Дзьобоподібні щипці

D Щипці, зігнуті по площині

E Кутовий елеватор72

Хворий 13 років скаржиться на незакривання рота, утруднення мови, слинотечу,

неможливість приймати їжу. Об'єктивно: рот напіввідкритий, нижня щелепа висунута

вперед і фіксована внаслідок скорочення жувальних м'язів. При пальпації крізь зовнішні

слухові проходи суглобові головки скронево-нижньощелепного суглобу не пальпуються.

Який найбільш імовірний діагноз?

A Двосторонній передній звих нижньої щелепи

B Перелом нижньої щелепи

C Переломи виличних кісток

D Звих нижньощелепного суглоба (односторонній задній)

E Поєднані переломи декількох кісток лицьового скелету73

Дитина 7-ми річного віку скаржиться на біль та набряк в ділянці нижньої щелепи справа.

Загальний стан – середньої важкості, температура тіла 38 С. Об'єктивно: лице

асиметричне за рахунок набряку м'яких тканин справа Відкривання рота дещо

обмежене, болюче. При внутрішньоротовому огляді – гіперемія та набряк слизової з

вестибулярного боку в ділянці 84, 85 та 46 зубів, симптом флюктуації. Відмічається

незначна рухомість 85 зуба. Ваш діагноз?

A Гострий гнійний періостит нижньої щелепи

B Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи

C Гострий серозний періостит нижньої щелепи

D Нагноєння радикулярної кисти нижньої щелепи

E Хронічний періодонтит 85 зуба в стадії загострення74

Дитина 12 років скаржиться на рвучий біль в ділянці нижньої щелепи справа, підвищену

температуру тіла до 39°С, загальну слабість. Об'єктивно: обличчя асиметричне за

рахунок набряку в підщелепній ділянці справа, регіонарний лімфаденіт, утруднене

відкривання рота та неприємний запах з рота. При внутрішньоротовому огляді: 46

зруйнований, раніше болів, але хворий до лікаря не звертався. Перкусія різко болюча,

відмічається рухомість. В ділянці 44, 45, 46 та 47 гіперемійована слизова, набряк з обох

боків альвеолярного паростка. Який найбільш імовірний діагноз?

A Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи

B Хронічний остеомієліт нижньої щелепи

C Гострий гнійний періостит

D Піднижньощелепна флегмона

E Хронічний періодонтит 46 в стадії загострення75

У дівчинки 3-х років встановлено діагноз гострий одонтогенний періостит нижньої

щелепи від 74 зуба. Необхідно провести періостотомію та видалення 74 зуба. Дитина

збуджена. Виберіть оптимальний вид знеболювання для хірургічного втручання:

A *Внутрішньовенний наркоз

B Мандибулярна анестезія

C Інфільтраційна анестезія

D Інтубаційний наркоз

E Центральна анестезія76

У щелепно-лицеве відділення звернулася мати дівчинки 3-х міс. зі скаргами на наявність

у дитини пухлини верхньої губи та лівої щоки, деформацію тканин та синюшність шкіри у

цій ділянці. Пухлина збільшується. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок наявності

пухлини лівої щоки та верхньої губи, над якою шкіра має синюшний колір. Симптом

наповнювання позитивний. Встановіть найбільш вірогідний діагноз:

A *Гемангіома

B Кіста м’яких тканин

C Фіброма

D Нейрофіброматоз

E Херувізм77

Дитина 5-ти років отримала травму зубів. Об’єктивно: коронки 51 і 61 зубів коротші від

сусідніх на 1/2. Слизова оболонка в ділянці 51 і 61 зубів гіперемійована, набрякла. На

рентгенограмі періодонтальна щілина в апікальній частині коренів 51 і 61 зубів відсутня,

верхівки коренів 51 і 61 зубів заглиблені в губчату речовину тіла верхньої щелепи. Якою

повинна бути лікувальна тактика?

A * Видалення 51 і 61 зубів.

B Диспансерне спостереження.

C Репозиція 51 і 61 зубів.

D Лігатурне шинування зубів.

E Реплантація.78

У дитини 13 років гострий одонтогенний остеоміеліт від 36 зуба ускладнився абсцесом

крило-щелепного простору. 36 зуб підлягає видаленню і необхідно розкрити

крило-щелепний простір. Для знеболювання цих маніпуляцій доцільно провести :

A *Загальне знеболювання

B Центральну анестезію за Берше-Дубовим

C Інфільтраційну анестезію

D Туберальну і піднебінну анестезію

E Торусальну анестезію79

У дитини 8-ми років спостерігається набряк в піднижньощелепній ділянці, рот

відкривається на 1,5 см, подальше відкривання утруднене, температура тіла $37,6^0С$,

перехідна складка згладжена вестибулярно, набрякла, гіперемійована. В 84, 85 зубах

пломби, перкусія їх безболісна. 84 – рухливість 1 ступеня. Який найбільш імовірний

діагноз?

A *Гострий одонтогенний періостит

B Гострий одонтогенний остеоміеліт

C Хронічний одонтогенний періостит

D Хронічний одонтогенний остеоміеліт

E Загострення хронічного періодонтита80

Ребенок родился с небольшой капиллярной гемангиомой на щеке; после лечения в

ДГСП на месте опухоли остался слабо заметный косметический рубец неправильной

формы. Какой метод лечения был использован?

A * Криодеструкция снегом угольной кислоты

B Иссечение опухоли

C Диатермокоагуляция

D Склерозирование опухоли

E Механодеструкция81

Дитині 13 років два дні тому в черговому кабінеті видалили 46 зуб. Лунка не перестає

боліти. На рентгенограмі виявлений відломок верхівки дистального кореня. Яким

інструментом слід видалити відломок кореня?

A *Кутовим елеватором від себе

B Прямим елеватором

C Кутовим елеватором до себе

D Байонетами

E Распатором82

Пацієнт 6 років. Загальний стан середньої важкості, температура тіла $38,5^0$ C.

Об'єктивно: асиметрія обличчя за рахунок припухлості правої щоки в нижній третині та

правої підщелепної ділянки. Відкривання рота вільне, деформація альвеолярного

паростка в ділянці 83, 84, 85 зубів з обох боків . Вказані зуби рухомі, перкусія різко

позитивна. Який найбільш імовірний діагноз?

A * Гострий одонтогенний остеомієліт

B Гострий гнійний періостит

C Абсцес щелепно-язикового жолобка

D Гематогенний остеомієліт

E Флегмона підщелепового трикутника83

У хлопчика 12 років в наслідок травми у ділянці 44 та 45 зубів відмічається патологічне

зміщення альвеолярного відростка, тіла щелепи та рана слизової оболонки. Яке

додаткове дослідження для встановлення діагнозу необхідне провести?

A *Рентгенографія нижньої щелепи у прямій та боковій проекціях

B Рентгенографія черепа у аксіальній проекції

C Рентгенографія черепа у аксіальній проекції та ортопантомограма

D Рентгенографія черепа у прямій проекції та нижньої щелепи за Парма

E Томограма нижньої щелепи84

У хлопчика 2 місяців діагностовано повне ізольоване природжене двобічне незрощення

верхньої губи. Загальносоматичних захворювань у дитини не виявлено. В якому віці

найбільш оптимально провести хейлопластику хлопчику?

A *6 місяців

B 3 місяці

C 12 місяців

D 9 місяців

E 18 місяців85

Батьки хлопчика 5 років, який відвідує дитячий садок, скаржаться на набряк у дитини

м’яких тканин в обох привушно-жувальних ділянках, підвищення температури до $38,0^0$

С. Об’єктивно: привушні слинні залози збільшені, при пальпації м’які, болючі. Шкіра

напружена, бліда, масна. З протоку слинної залози виділяється невелика кількість

прозорої слини. Який найбільш імовірний діагноз?

A * Епідемічний паротит

B Бактеріальний паротит

C Абсцес привушних ділянок

D Лімфаденіт привушних ділянок

E Псевдопаротит Герценберга86

Хлопчик 14 років скаржиться на біль у правому скронево-нижньощелепному суглобі при

відкриванні рота, що виникнув 3 тижні тому після перенесеного грипу. Об’єктивно:

гіперемія та набряк тканин у ділянці правого суглоба. Регіонарні лімфатичні вузли

збільшені. Температура тіла $37,5^0C$ . Зуби інтактні, прикус ортогнатичний. На

рентгенограмі суглобів кісткові структури не змінені, права суглобова щілина збільшена.

Який найбільш імовірний діагноз?

A * Гострий артрит правого СНЩС

B Хронічний отит

C Артрозо-артрит скронево-нижньощелепного суглобу

D Хронічний артрит правого СНЩС

E Передній вивих нижньої щелепи87

Дитина 12 років направлена в дитячу міську лікарню з підозрою на остеобластокластому

нижньої щелепи. Яке з перерахованих досліджень необхідно провести в першу чергу для

встановлення клінічного діагнозу?

A *Рентгенографію, пункційнe біопсі. новоутворення

B Термовізіографію, УЗІ нижньої щелепи

C УЗІ нижньої щелепи, цитологічне дослідження новоутворення

D Мікробіологічне дослідження пунктату утворення

E Рентгенографію, УЗІ нижньої щелепи88

К хирургу- стоматологу обратились родители 3- летнего мальчика с жалобами на

наличие опухоли в надбровной области.Объективно: в правой надбровной области

находится опухоль размером 2х3 см мягкопластичной консистенции, округлой формы.

Кожа над опухолью не изменена и не спаяна с ней. При пункции обнаружена

кашицеобразная масса белого цвета. Поставьте правильный диагноз.

A *Дермоидная киста правой надбровной области

B Мозговая грыжа

C Лимфангиома правой надбровной области

D Эпидермальная киста правой надбровной области

E Гемангиома правой надбровной области89

Девочка 4 лет, жалуется на боль в зубе на нижней челюсти слева. Болеет 3 дня.

Объективно: состояние удовлетворительное, t тела 37.40, лицо асимметричное за счет

отека мягких тканей левой щеки, рот открывает в полном объеме. Коронка 74 зуба

разрушена на 1\2, перкуссия его болезненна; 73, 75 интактны. Определяется

сглаженность переходной складки на в проекции 73, 74, 75 зубов, слизистая оболочка в

этой области отечна, гиперемирована, инфильтрирована. Ваш предварительный

диагноз.

A *Острый гнойный одонтогенный периостит нижней челюсти нижней челюсти от 74

B Острый серозный одонтогенный периостит от 74

C Обострение хронического периодонтита 74

D Острый одонтогенный остеомиелит нижней челюсти от 74

E Хронический одонтогенный остеомиелит нижней челюсти от 7490

Девочка 12 лет жалуется на боли, припухлость в области нижней челюсти справа. 46 зуб

болит несколько дней. Объективно: общее состояние нарушено, температура тела 37,7

С. Лицо асимметричное за счет отека мягких тканей в проекции тела нижней челюсти

справа. 46 зуб разрушен значительно, перкуссия его резко болезненна. С

вестибулярной стороны альвеолярного отростка в области 46,47,45 зубов пальпируется

болезненный инфильтрат. Слизистая оболочка здесь гиперемирована, отечна,

определяется положительный симптом флюктуации. Ваш предварительный диагноз.

A * Острый гнойный одонтогенный периостит нижней челюсти от 46

B Острый серозный неодонтогенный периостит нижней челюсти

C Обострение хронического периодонтита 46

D Острый одонтогенный остеомиелит нижней челюсти от 46

E Обострение хронического одонтогенного остеомиелита нижней челюсти от 4691

У девочки 5 лет жалобы на боль в 54, который ранее лечился, припухлость правой щеки.

Девочка болеет 2 дня. Объективно: состояние ребенка средней тяжести, температура

тела 37.9 , значительная асимметрия лица из-за отека и наличия инфильтрата на

верхней челюсти справа. Глазная щель сужена. Коронка 54 зуба разрушена на 2\3,

перкуссия его резко болезнена, 55 несколько подвижный. Переходная складка

сглажена с вестибулярной стороны 53,54,55 зубов и слизистая оболочка

гиперемирована. Определяется положительный симптом флюктуации. Ваш

предварительный диагноз.

A * Острый гнойный одонтогенный периостит верхней челюсти

B Обострение хронического периодонтита

C Острый серозный одонтогенный периостит верхней челюсти

D Острый неодонтогенный остеомиелит верхней челюсти

E Нагноившаяся киста верхней челюсти92

Ребенку 7 лет поставлен диагноз: острый гнойный одонтогенный периостит нижней

челюсти справа от 74. Выберите метод лечения.

A *Удаление 74 зуба, периостотомия, медикаментозная терапия

B Удаление 74, 75 зубов, периостотомия, медикаментозная терапия

C Дренирование 74 зуба через корневые каналы, медикаментозная терапия

D Периостотомия, медикаментозная терапия

E Удаление 74 зуба, медикаментозная терапия93

Ребенок 7 лет жалуется на боли и припухлость в поднижнечелюстной области слева.

Припухлость в этой области появилась 2 дня назад. Объективно: состояние

удовлетворительное, температура тела 37.3 Лицо асимметрично за счет наличия

припухлости мягких тканей в поднижнечелюстной области слева. Пальпаторно

определяется образование округлой формы размером 2х2 см, подвижное, не спаянное

с кожей, болезненное. 74 зуб изменен в цвете, перкуссия его болезненна. Ваш

предварительный диагноз.

A *Острый серозный одонтогенный лимфаденит левой подчелюстной области.

B Острый серозный неодонтогенный лимфаденит левой подчелюстной области.

C Острый гнойный одонтогенный лимфаденит левой подчелюстной области.

D Аденофлегмона правой поднижнечелюстной области.

E Боковая киста шеи.94

Родители ребенка 4 лет жалуются на тяжелое состояние мальчика, боли и припухлость

поднижнечелюстной области справа, которая появилась 2 дня назад. Объективно:

состояние тяжелое, температура тела 39.3. Лицо асимметрично за счет разлитого

плотного резко-болезненного инфильтрата в правой поднижнечелюстной области .

Кожа над ним синюшного цвета, лоснится. Определяется положительный симптом

флюктуации. Зубы инткатны. Ваш предварительный диагноз.

A *Аденофлегмона правой поднижнечелюстной области

B Острый серозный неодонтогенный лимфаденит правой поднижнечелюстной области

C Острый гнойный одонтогенный лимфаденит правой поднижнечелюстной области

D Острый серозный одонтогенный лимфаденит правой поднижнечелюстной области

E Боковая киста шеи95

Девочке 6 лет был поставлен диагноз: острый одонтогенный гнойный лимфаденит левой

поднижнечелюстной области от 75. Выберите метод лечения в данном случае.

A *Вскрытие абсцесса, удаление 75 зуба, медикаментозная терапия

B Удаление 75 зуба, медикаментозная терапия, УВЧ-терапия

C Вскрытие инфильтрата, УВЧ-терапия, полуспиртовые компрессы

D Вскрытие абсцесса, компрессы с демиксидом

E Вскрытие абсцесса, медикаментозное лечение.96

Хворий А. 12 років звернувся в стоматологічну поліклініку зі скаргами на біль 16 зуба,

який раніше лікувався з приводу загострення хронічного періодонтиту. Об”єктивно:

коронка 16 зруйнована на 1\2. Які щіпці використає хурург для видалення 16 зуба ?

A S-подібні щипці, на правій щічці яких є шип

B S-подібні щипці з гладкими щічками

C Прямі щипці

D S-подібні щипці, на лівій щічці яких є щип.

E Клювоподібні щипці з східними щічками97

Батьки 7-ми річного хлопчика звернулись у дитячу стоматологічну поліклініку зі скаргами

на відсутність 11 зуба. При об`єктивному обстеженні виявлено збільшення коміркового

відростка в проекції 11, 12 зубів. На рентгенограмі визначаються множинні тіні різної

величини, які мають зубоподібну форму і за щільністю відповідають твердим тканинам

зуба. Поставте діагноз?

A Одонтома верхньої щелепи

B Фолікулярна кіста верхньої щелепи від 11

C Цементома верхньої щелепи

D Адамантинома верхньої щелепи

E Одонтогенна фіброма верхньої щелепи98

Дитині 10-ти років після профілактичного обстеження стоматолог-педіатр призначив

електрофорез ремінералізуючими розчинами.Діагноз-вогнищева демінералізація

13,12,11,21,22,23 зубів.Які засоби і в якій послідовності доцільно використовувати в

даному випадку.

A *Препарати кальцію і фосфору з наступним використанням препаратів фтору

B Препарати фтору з наступним використанням препаратів кальцію і фосфору

C Тільки препарати кальцію

D Тільки препарати фосфору

E Тільки препарати фтору99

У дитини 8 років спостерігається набряк м”яких тканин та напруження шкіри в привушно

– жувальних ділянках.Температура тіла 38 С.При об”єктивному обстеженні виявлено

збільшення привушних слинних залоз,пальпація їх болюча,з протоку слинної залози

виділяється невелика кількість незміненого секрету.Встановіть клінічний діагноз.

A *Епідемічний паротит

B Псевдопаротит Герценберга

C Абсцес привушножувальних ділянок

D Флегмона привушножувальних ділянок

E Кісти привушних залоз.100

Хлопчик 13 років скаржиться на загальну слабкість,підвищення температури тіла до 39

С,відсутність апетиту,постійний біль в ділянці тіла нижньої щелепи.Об”єктивно:

спостерігається значна асиметрія обличчя за його рахунок набряку м”яких тканин в

ділянці лівої щоки та підщелепній. Відкривання рота утруднене.При внутрішньоротовому

обстеженні виявлено рухомість 34,35,36,37 зубів,перкусія зубів болюча. Коронка 36 зуба

повністю зруйнована. Слизова оболонка в ділянці вказаних зубів гіперемійована,болюча

при пальпації. Визначається муфтоподібне збільшення коміркового відростка нижньої

щелепи в цій ділянці. Визначте найбільш ймовірний діагноз.

A *Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи справа.

B Гострий гематогенний остеомієліт нижньої щелепи справа.

C Гострий гнійний одонтогенний періостит нижньої щелепи справа.

D Саркома Юінга

E Абсцесс правої підщелепової ділянки101

У хлопчика 8 років при об”єктивному внутрішньоротовому обстеженні виявлено

відсутність 36 зуба. Зі слів батьків інші перші постійні моляри прорізувались вчасно.У

хлопчика будь-які скарги відсутні.Після проведеного рентгенологічного обстеження

нижньої щелепи виявлено гомогенне розрідження кістки округлої форми з чуткими

рівними межам, в якому знаходиться коронкова частина непрорізаного 36 зуба.Поставте

діагноз.

A *Фолікулярна кіста нижньої щелепи.

B Радикулярна кіста нижньої щелепи.

C Одонтома від 36 зуба нижньої щелепи.

D Остеома нижньої щелепи.

E Остеобластокластома нижньої щелепи.102

Хлопчик 8 років скаржиться на біль у 54 зубі, який виник 3 дні тому і посилюється при

накушуванні. Раніше зуб лікували. Об’єктивно: у 54 зубі велика пломба, на слизовій

оболонці коміркового відростка у ділянці 54 зуба нориця з мізерним виділенням, зуб має

рухливість II ступеню. Виберіть тактику лікування:

A * Видалення 54 зуба

B Ендодонтичне лікування 54 зуба

C Ендодонтичне лікування 54 зуба та періостотомія

D Видалення 54 зуба та періостотомія

E Видалення 54 зуба та протизапальне лікування103

У хлопчика 8-ми років два дні тому з’явилися біль та припухлість у ділянці зруйнованих

74, 75 зубів, температура тіла підвищилась до 37,8. Об’єктивно: обличчя асиметричне за

рахунок набряку тканин лівої щоки та лівої підщелепної ділянки. Коронка 75 зуба

зруйнована повністю. Слизова оболонка у ділянці 74, 75, 36 зубів гіперемована,

перехідна складка згладжена, пальпація її болісна, симптом флуктуації позитивний;

визначається рухливість 74, 75 зубів II-III ступеню. Визначте клінічний діагноз:

A * Гострий гнійний одонтогенний періостит нижньої щелепи

B Гострий серозний одонтогенний періостит нижньої щелепи

C Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи

D Гострий гнійний одонтогенний лімфаденіт правої підщелепної ділянки

E Загострення хронічного періодонтиту 75 зуба104

У хлопчика 3 років в ділянці правої бокової поверхні шії пальпується болючій інфільтрат

розміром 2*2 см, який з'явився напередодні. Інфільтрат має гладку поверхню; рухливий,

із шкірою і підлеглими тканинами не спаяний. Шкіра над осередком у кольорі не

змінена, береться в складку. Дитина останній тиждень хворіла на ангіну. Встановіть

клінічний діагноз.

A * Гострий серозний неодонтогенний лімфаденіт правої бокової поверхні шиї.

B Гострий гнійний неодонтогенний лімфаденіт правої бокової поверхні шиї.

C Гострий гнійний одонтогенний лімфаденіт правої бокової поверхні шиї.

D Хронічний гіперпластичний неодонтогенний лімфаденіт правої бокової поверхні шиї.

E Гострий серозний одонтогенний лімфаденіт правої бокової поверхні шиї.105

У дівчинки 7 років встановлено діагноз: гострий серозний періостит нижньої щелепи від

75 зуба. Загальний стан дитини задовільний, температура тіла підвищена до 37,3С.

Визначте лікувальну тактику.

A * Видалення 75 зуба

B Видалення 75 зуба, призначення медикаментозного протизапального лікування

C Видалення 75 зуба, періостотомія, призначення медикаментозного лікування

D Ендодонтичне лікування 75 зуба, періостотомія

E Періостотомія, призначення медикаментозного лікування106

Хлопчик 8 років 4 доби тому вдома вдарився підборіддям. Через кілька годин з’явилася

“пухлина” у цій ділянці, а через 2 доби посилився тут біль та підвищилася температура

тіла. Об’єктивно: в ділянці підпідборіддя визначається значний набряк тканин, гіперемія

шкіри, пальпаторно виявляється щільний болючій інфільтрат з ділянкою розм’якшення.

Температура тіла 37,50. Встановіть попередній діагноз.

A *Нагноєна гематома підпідборідної ділянки

B Посттравматичний набряк тканин підпідборідної ділянки

C Перелом нижньої щелепи

D Гематома підпідборідної ділянки

E Запальний інфільтрат тканин підпідборідної ділянки107

На травматологічний пункт щелепно-лицевого відділення звернулася дитина зі скаргами

на зміну положення 21 зуба з його нахилом в бік піднебіння. Напередодні дитину

вдарили в лице. Необхідно встановити діагноз

A * Неповний вивих 21 зуба

B Повний вивих 21 зуба

C Перелом коронкової частини 21 зуба

D Забиття 21 зуба

E Відлом коронкової частини 21 зуба108

Хвора М., 14 років звернулася до лікаря з скаргами на припухлість у лобній ділянці

справа, головний біль, загальну слабкість, підвищення температури тіла до 38,10С.

Давність захворювання п’ять днів. Лікувалася вдома компресами. Об’єктивно: набряк

тканин лобної та очної ділянок справа, очна щілина звужена за рахунок набряку повік. У

лобній ділянці справа виявляється щільний конусоподібний інфільтрат 1,5х2 см,

болісний при пальпації, в центрі якого гнійна кірка. Шкіра гіперемійована. Встановити

діагноз.

A * Фурункул лобної ділянки справа.

B Карбункул лобної ділянки справа.

C Флегмона лобної ділянки справа.

D Дермоїдна кіста лобної ділянки справа.

E Атерома лобної ділянки справа.109

Батьки дитини 1,5 років звернулися в клініку з скаргами на збільшення язика в розмірі,

порушення прийому їжі. Страждає з народження. Об’єктивно: загальний стан дівчинки

без особливостей. Язик збільшений в розмірі (макроглосія) Слизова оболонка йогомає

зернисті міхуроподібні вирости. Язик щільний, безболісний при пальпації. Який із

перерахованих діагнозів найбільш вірогідний?

A * Лімфангіома язика.

B Гемангіома язика.

C Фіброма язика.

D Кіста язика.

E Рак язика.110

Батьки дитини 8 років з хворобою Дауна звернулися до лікаря з проханням санації

порожнини рота. Після огляду, зі значними складнощами, виявлено чотири зруйнованих

зуба хронічним періодонтитом. Який вид знеболювання Ви виберете для проведення

хірургічної санації порожнини рота в один сеанс?

A * Внутрішньовенний наркоз.

B Провідникова анестезія.

C Масковий наркоз.

D Ендотрахеальний наркоз.

E Ендотрахеальний наркоз через трахеостому.111

Ребенок 7 лет жалуется на боли и припухлость в околоушной области справа. Болеет

третий год. Объективно: состояние удовлетворительное, температура тела 37.2, в

правой околоушной области пальпируется болезненный бугристый инфильтрат. Из

протока правой околоушной железы выделяется мутный с прожилками гноя секрет. Ваш

предполагаемый диагноз.

A *Обострение хронического неспецифического паротита

B Острый серозный околоушный лимфаденит

C Острый гнойный околоушный лимфаденит

D Ложный паротит Герценберга

E Эпидемический паротит112

На рентгенограмі нижньої щелепи дитини14 років спостерігається наявність багатьох

невеликих осередків деструкції, з боку періоста видно побудову кістки у вигляді слоїстого

напластування , також помітні процеси ендостальної побудови кістки, при якій вогнища

розрідження кістки чередуються з ділянками остеосклероза. Поставьте попередній

діагноз:

A * Хронічний остеомієліт нижньої щелепи, деструктивно- продуктивна форма

B Хронічний остеомієліт нижньої щелепи, гіперпласична форма

C Хронічний рарефікуючий періостит нижньої щелепи

D Хронічний остеомієліт нижньої щелепи деструктивна форма

E Хронічний осифікуючий періостит нижньої щелепи113

Батьки звернулися зі скаргами на біль в ділянці правої верхньої щелепи у дитини 5 років.

Об’єктивно: набряк м’якиїх тканин обличчя в правій щічній та підочній ділянках, коронка

54 зуба зруйнована, зуб раніше лікований, рухомий. З вестибулярної сторони в ділянці 54

зуба перехідна складка гіперемована, при пальпації визначається болісний інфільтрат з

вогнищем флюктуації. Який попередній діагноз?

A * Гострий одонтогенний гнійний періостит правої верхньої щелепи від 54 зуба.

B Гострий одонтогенний остеомієліт правої верхньої щелепи від 54 зуба.

C Остеома правої верхньої щелепи.

D Остеобластокластома правої верхньої щелепи.

E Загострення хронічного періодонтиту 54 зуба.114

Хворий 4 років звернувся з скаргами на утруднене відкривання рота . Об’єктивно:

обличчя асиметричне за рахунок зглаженності нижньої його третини справа і зміщення

середньої лінії підборіддя вліво на 1,0 см, правий кут рота опущений, відкривання рота

на 0,6 см. Попередній діагноз:

A * Вторинний лівобічний деформуючий остеоартроз СНЩС

B Парез лівого лицьового нерва

C Вторинний правобічний деформуючий остеоартроз СНЩС

D Парез правого лицьового нерва

E Хронічний остеомієлит гілки і тіла нижньої щелепи зліва.115

Мальчик 6 лет получил травму зубов. При осмотре: интактные коронки 81 и 71 короче

соседних, подвижность 2 степени, реакция на перкуссию болезненная. На

рентгенограмме: резорбция корней 81 и 71 на 1/3, корни углублены в губчатое вещество.

Выберите оптимальный метод лечения в данной ситуации.

A * Удаление 81 и 71

B Репозиция 81 и 71

C Реплантация 81 и 71

D Шинирование 81 и 71

E Диспансерное наблюдение116

Девочка 9 лет жалуется на наличие новообразования на коже лица . Установлен

диагноз: атерома правой щеки. Какую анестезию необходимо применить при

оперативном вмешательстве?

A * Инфильтрационную

B Торусальную

C Аппликационную

D Ментальную

E Интралигаментарную117

Мальчик 8 лет обратился к хирургу стоматологу по поводу обострения хронического

гранулирующего периодонтита 84 зуба, который подлежит удалению. Какой вид

анестезии целесообразно применить при удалении 84?

A * Мандибулярную

B Инфильтрационную

C Ментальную

D Торусальную

E По Гоу-Гейтсу118

Ребенок 6 лет жалуется на подвижность зуба на верхней челюсти. При осмотре:

состояние удовлетворительное, лицо симметричное, 61 зуб интактный, подвижность

второй степени. Диагноз: физиологическая смена 61 зуба.Выберите щипцы для

удаления 61 зуба.

A * Прямые

B Клювовидные

C Клювовидные сходящиеся

D S-образные с шипом

E Штыковидные119

Ребенок 6 лет явился к стоматологу с жалобами на подвижность зуба на верхней

челюсти. Зуб беспокоит несколько дней. При осмотре 51 зуб интактный, подвижность

первой степени. Диагноз: физиологическая смена 51 зуба. Выберите адекватный метод

обезболивания.

A *Инфильтрационная

B Инфильтраорбитальная

C Резцовая

D Торусальная

E Туберальная120

Девочка 8 лет жалуется на боль в области верхней челюсти справа, повышение

температуры тела до 38.2(. Болеет 3 дня. Об-но: лицо ассиметричное за счет

припухлости мягких тканей правой щеки. Коронка 64 разрушена полностью. Гиперемия

и отек слизистой оболочки , сглаженность переходной складки в области 64,65,26 зубов

с вестибулярной стороны. Поставьте предварительный диагноз.

A *Острый одонтогенный периостит верхней челюсти от 64 зуба.

B Острый одонтогенный остеомиелит верхней челюсти от 64 зуба.

C Острый одонтогенный гайморит от 64 зуба.

D Обострение хронического периодонтита 64 зуба.

E Хронический одонтогенный остеомиелит верхней челюсти.121

В клініку хірургічної стоматології дитячого віку звернулась мама з 14 річним хлопчиком зі

скаргами на періодичне підвищення температури тіла до 38-39С, сильний біль в зубах

нижньої щелепи та на значну деформацію її. Обличчя асиметричне за рахунок

збільшення нижньої щелепи зліва, СОПР без змін, 34, 35, 36 зуби рухомі, пальпація

альвеолярного гребня в їх ділянці болюча. На рентгенограмі в ділянці 34, 35, 36 зубів

вогнище деструкції кісткової тканини неправильної форми з нечіткими межами. Який

найймовірніший діагноз?

A Саркома Юїнга

B Рак нижньої щелепи

C Амелобластома нижньої щелепи

D Хронічний одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи

E Остеобластокластома нижньої щелепи122

Батьки 7 річного хлопчика звернулись у дитячу стоматологічну поліклініку зі скаргами на

відсутність 11 зуба. При об`єктивному обстеженні виявлене незначне випинання тканин

коміркового відростка верхньої щелепи в ділянці відсутнього зуба. На рентгенограмі в цій

області визначаються множинні тіні різної форми і величини, зубоподібні утвори.

Поставте діагноз?

A Одонтома верхньої щелепи

B Фолікулярна кіста верхньої щелепи від 11

C Радикулярна кіста верхньої щелепи від 11

D Амелобластома верхньої щелепи

E Одонтогенна фіброма верхньої щелепи123

4 місячному хлопчику поставили діагноз: гемангіома нижньої губи, розміром 0,5 – 0,7 см.

із ураженням червоної облямівки, яка збільшується. Виберіть найоптимальніший метод

лікування.

A Склерозуюча терапія

B Медикаментозна терапія

C Променева терапія

D Імунотерапія

E Фіто – терапія124

Мама жалуется на щелканье языком 2х месячного ребенка при его кормлении грудью,

плохое набирание веса. Объективно: нижний край уздечки языка прикрепляется у

десневого валика, уздечка тонкая прозрачная. Движение языка ограничено. Какая

операция показана ребенку?

A *Поперечное рассечение уздечки языка.

B Пластика уздечки языка трехугольными лоскутами по Лимбергу.

C V – образная пластика уздечки языка.

D Иссечение уздечки языка.

E Криодеструкция уздечки языка.125

Ребенку 14-ти лет показано удаление 14 зуба по ортодонтическим показаниям. Какие

щипцы необходимо использовать при удалении 14 зуба?

A * S – образные щипцы.

B S – образные с шипом.

C Штыковидные щипцы.

D Клювовидные щипцы.

E Щипцы изогнутые по плоскости.126

У ребенка 14-ти лет при удалении 16 по поводу хронического периодонтита произошла

перфорация верхнечелюстной пазухи с проникновением дистального щечного корня в

верхнечелюстную пазуху. Дальнейшее действие врача?

A * Направить в стационар для оперативного вмешательства

B Попытаться удалить корень самостоятельно

C Сформировать сгусток, не сообщать больному

D Закрыть перфорацию слизисто – надкостничным лоскутом

E Амбулаторно выполнить гайморотомию127

Хлопчик 13 років скаржиться на біль у ділянці видаленого 46 зуба, який віддає у вухо і в

скроню, неприємний запах з рота. Видалення було 3 дні тому.Підщелепні лімфовузли

збільшені, болючі при пальпації. Слизова оболонка навколо видаленого зуба

гіперемійована, набрякла. Лунка 46 зуба виповнена згустком сірого кольору. Поставте

діагноз:

A *Альвеоліт лунки видаленого 46 зуба

B Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи від 46 зуба

C Гострий одонтогенний лімфаденіт правої підщелепної ділянки

D Гострий одонтогенний періостит нижньої щелепи від 46 зуба

E Невралгія III гілки трійчастого нерва128

Дівчинка 14 років скаржиться на різкий біль у ділянці правого СНЩС із іррадіацією у

вухо, головний біль, обмежене відкривання рота. Об"єктивно: асиметрія обличчя за

рахунок набряку в ділянці правого СНЩС. Шкіра в ділянці гіперемована, відкривання

рота до 1,5 см, болісне. Пальпація суглобу викликає різкий біль. Який діагноз найбільш

ймовірний?

A *Гострий артрит правого СНЩС

B Артроз правого СНЩС

C Гострий гнійний паротит

D Вивих нижньої щелепи

E Гострий сіалоаденіт129

У дівчинки 14 років після травми місяць тому на слизовій оболонці нижньої губи

з"явилось новоутворення овальної форми , яке поступово збільшується, безболісне,

мяке, синюшно-жовтого кольору, діаметром 6 мм. Під час пункції – прозора, в"язка

рідина. Який діагноз можна припустити?

A *Ретенційна киста малої слинної залози нижньої губи

B Лімфангіома нижньої губи

C Фіброма нижньої губи

D Аденома малої слинної залози нижньої губи

E Ліпома нижньої губи130

Хлопчик 5 років хворіє 2 дні, температура тіла 37,8?С.При об”єктивному обстеженні

визначено асиметрію обличчя за рахунок набряку нижньої третини щоки справа,

регіонарний лімфаденіт. Відкривання рота вільне, слизова в ділянці 85 та 84 зубів

гіперемійована, набрякла, інфільтрована з вестибулярного боку. Порожнина 84 зуба

відкрита, зуб рухомий.Поставте діагноз:

A *Гострий гнійний одонтогенний періостит нижньої щелепи від 84 зуба

B Гострий серозний одонтогенний періостит нижньої щелепи від 85 зуба

C Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи від 84 зуба

D Загострення хронічного періодонтиту 84 зуба

E Гострий гематогенний остеомієліт нижньої щелепи131

Дівчинці 3х років встановлено діагноз: гострий одонтогенний періостит нижньої щелепи

від 74. Необхідно провести періостотомію та видалення 74. Дитина збуджена. Виберіть

оптимальний вид знеболювання для хірургічного втручання:

A *Внутрішньовенний наркоз

B Мандибулярна анестезія

C Масковий наркоз

D Інтубаційний наркоз

E Центральна анестезія132

У дівчинки 12-ти років у правій щічний ділянці пальпується різко болючий інфільтрат

розміром 2*2 см, шкіра над ним виражено гіперемована, в центрі інфільтрату

формується некротичний стрижень. Відмічається підвищення температури тіла до

$38,2^0С$ та явища інтоксикації. Встановіть клінічний діагноз

A *Абсцедуючий фурункул правої щічної ділянки

B Неодонтогенний абсцес правої щічної ділянки

C Флегмона правої щічної ділянки

D Гострий гнійний неодонтогенний лімфаденіт правої щічної ділянки

E Нагноєна атерома правої щічної ділянки133

45-річна жінка від першої вагітності народила дівчинку, у якої верхня губа та

альвеолярний відросток поділені на 3 фрагменти, середній фрагмент різко зміщений

вперед та вгору, крила носа сплощені, піднебіння ціле. Маса тіла дитини при народженні

2700 г. Годування штучне, через відсутність молока у матері. Назвіть повний клінічний

діагноз

A *Вроджене двобічне наскрізне незрощення верхньої губи та альвеолярного відростка,

протрузія міжщелепної кістки

B Вроджене двобічне наскрізне часткове незрощення верхньої губи та альвеолярного

відростка, протрузія міжщелепної кістки

C Вроджене двобічне приховане незрощення верхньої губи та альвеолярного відростка

D Вроджене двобічне приховане незрощення верхньої губи, протрузія міжщелепної

кістки

E Вроджене двобічне часткове незрощення верхньої губи134

Ребенок 13 лет обратился с жалобами на изменение цвета 11 зуба. 4 года назад была

травма фронтального участка верхней челюсти. Об-но: 11 зуб интактный, перкуссия

безболезненна. На R- грамме разрежение костной ткани на верхушке корня 11 зуба

размером 1,6 – 2,7 см с четкими краями округлой формы. Ваш диагноз:

A Одонтогенная киста верхней челюсти

B Хронический фиброзный периодонтит

C Хронический гранулирующий периодонтит

D Хронический гранулематозный периодонтит

E Обострение гранулематозного периодонтита135

Дитина К., 12 років, звернулася до лікаря зі скаргами на біль та припухлість в ділянці

лівого нижньощелепного суглобу. Із анамнезу відомо, що 2 дні тому дитина дуже широко

відкрила рот і відчула сильний біль в ділянці суглобу. Об’єктивно: в ділянці лівого суглобу

припухлість, пальпація болюча, відкривання рота дещо обмежене, болюче. Назвіть

найбільш вірогідний діагноз.

A *Гострий артрит лівого СНЩС.

B Хронічний артрит лівого СНЩС .

C Юнацька дисфункція лівого СНЩС.

D Анкілоз лівого СНЩС .

E Артроз лівого СНЩС.136

Хлопчик 10 років звернувся зі скаргами на наявність пухлини на нижній губі з боку

порожнини рота, яка з’явилася біля 3-х тижнів тому, яка збільшувалася. Об’єктивно: на

слизовій оболонці нижньої губи виявляється випинання, обмежене, еластичне,

безболісне, округлої форми, прозоре. Слизова навколо незмінена. Поставте діагноз.

A *Ретенційна кіста малої слинної залози

B Дермоїдна кіста

C Епідермоїдна кіста

D Гематома нижньої губи

E Абсцесс нижньої губи137

Батьки дитини М. 13 років, звернулися зі скаргами на відсутність прорізування 45.

Об’єктивно: має місце потовщення нижньої щелепи з вестибулярної поверхні в ділянці

відсутнього 45 зуба, поверхня утворення гладка, безболісна при пальпації. На

рентгенограмі: тінь високої інтенсивності з чіткими контурами, на фоні тіні множинні

зубоподібні утворення. Який найбільш вірогідний діагноз?

A *Одонтома нижньої щелепи

B Фолікулярна кіста нижньої щелепи від 45

C Одонтогенна фіброма нижньої щелепи

D Радикулярна кіста нижньої щелепи від 45

E Амелобластома нижньої щелепи138

Дитина М. 10 років, скаржиться на біль та припухлість в лівій привушно-жувальній

ділянці. Декілька днів тому дитина вдарилася підборіддям об гойдалку. При натискуванні

на підборіддя виникає біль в ділянці правого вуха. Який діагноз Ви припускаєте?

A *Перелом лівого виросткового відростка нижньої щелепи.

B Перелом лівого кута нижньої щелепи.

C Забій лівого кута нижньої щелепи.

D Перелом тіла нижньої щелепи зліва.

E Двобічний перелом гілок нижньої щелепи.139

Дівчинка 15 років звернулася до хірурга- стоматолога зі скаргами на наявність

збільшеної, помірно болючої слинної залози. При пальпації слинна залоза горбиста,

щільна, безболісна. З протоки виділяється трохи мутна слина. Вустя протоки розширене,

слизова оболонка навколо нього ціанотична, пастозна з відбитками зубів. Поставте

правильний діагноз

A *Хронічний паренхіматозний сіалоаденіт

B Хронічний інтерстиційний сіалоаденіт

C Слинокам’яна хвороба

D Змішана пухлина привушної

E Кіста привушної слинної залози140

У девочки 10 лет кровоточивость в течении 3-х из лунки удаленного по поводу

физиологической смены 53 зуба. В анамнезе длительные кровотечения после

удаления молочных зубов и частые кровотечения из носа. Об-но: слизистая оболочка

полости рта бледная, имеются мелкие кровоизлияния. Лунка удаленного 53 зуба

выполнена массивным выбухающим сгустком из под которого выделяется кровь. На

коже предплечий петехии. Консультация какого специалиста необходима в первую

очередь?

A *Гематолога.

B Невропатолога.

C Эндокринолога.

D Инфекциониста.

E Гастроэнтеролога.141

Родители ребенка 3-х месяцев жалуются на тяжелое состояние ребенка, повышение

температуры до 390, плохой сон. При осмотре: состояние тяжелое, температура 39,50 ,

лицо асимметрично из-за отека мягких тканей на верхней челюсти справа, глазная щель

сужена, слизистая альвеолярного отростка гиперемирована, отечна с небной и

вестибулярной стороны. На животе в области пупка ранка, покрытая корочкой. Ваш

предварительный диагноз?

A *Острый гематогенный остеомиелит верхней челюсти

B Острый одонтогенный остеомиелит верхней челюсти

C Острый травматический остеомиелит верхней челюсти

D Острый серозный неодонтогенный периостит верхней челюсти

E Острый гнойный неодонтогенный периостит верхней челюсти142

Девочка 8 лет обратилась к пародонтологу с жалобами на оголение шеек 41 и 31 зубов.

При осмотре: шейки 41 и 31 оголены, десневые сосочки между 42 и 41, 31 и 32, 41 и 31

гиперемированы, при оттягивании нижней губы десневой сосочек между 31 и 41 зубами

отслаивается от шеек зубов. Глубина преддверия – 0,4 см. Выберите метод

оперативного лечения.

A *Вестибулопластика

B Френулотомия

C Иссечение уздечки

D Гингивотомия

E Гингивэктомия143

Родители ребенка 6 лет обратились по поводу травмы, полученной во время падения.

Объективно: припухлость верхней губы. 51,61 зубы подвижные, 2 ст. Рентгенологически:

частичная резорбция корней 51.61 зубов. Определите метод лечения.

A * Удаление зубов.

B Гладкая шина-скоба

C Зубо-десневая шина.

D Лигатурная фиксация

E Лечения не требуется144

У хворого 7 років виявлено розростання ясен біля шийки зуба яскраво-червоного

кольору, неправильної форми, горбисте, м’якої консистенції, легко кровоточить (як після

травми, так і самостійно). Якому захворюванню відповідає дана клінічна картина?

A * Ангіоматозний епулід.

B Ліпома.

C Фіброма.

D Фіброзний епулід.

E Гемангіома.145

Батьки дівчинки віком 3 тижні скаржаться на наявність на шкірі лівої щоки червоної

плями округлої форми, діаметром 2 см, яка існує з народження. Поверхня плями гладка,

не здіймається над оточуючими тканинами.Симптом наповнення-запустівання

позитивний. Вкажіть можливий діагноз.

A Капілярна гемангіома;

B Плаский невус;

C Кавернозна гемангіома;

D Бугорчастий невус;

E Лімфангіома.146

Хлопчику 12ти років встановлено діагноз: остеобластокластома тіла нижньої щелепи,

коміркова форма. На рентгенограмі правої половини тіла нижньої щелепи в ділянці 83,

44, 45, 46 зубів виявляється осередок розрідженні кісткової тканини з чіткими межами.

Зона розрідження негомогенна, має вигляд “мильних пухирців”. Корені 44;45;46 зубів

занурені у цей осередок, горизонтально резорбовані, кортикальний шар щелепи

неперервний. Виберіть оптимальний метод лікування:

A Підокісна часткова резекція тіла нижньої щелепи із збереженням нижнього краю;

B Екзартикуляція тіла нижньої щелепи на боці ураження;

C Часткова резекція альвеолярного паростка нижньої щелепи;

D Підокісна часткова резекція тіла нижньої щелепи без збереження нижнього краю

E Резекція тіла та альвеолярного паростка нижньої щелепи.147

У хлопчика 13ти років виявлено збільшені лімфовузли у привушних та підщелепних

ділянках з обох боків, на передній поверхні шиї справа. Лімфовузли щільні, безболісні,

мало рухомі, діаметром 2-2,5 см. Визначається гіпертрофія піднебінних мигдаликів.

Порожнина рота санована. Призначте доцільні додаткові методи обстеження.

A Пункційна біопсія;

B Інцизійна біопсія;

C Сіалографія;

D УЗД;

E Радіоізотопне дослідження.148

Хлопчик 14ти років звернувся зі скаргами на біль у правому скронево-нижньощелепному

суглобі при відкриванні рота, який виникнув тиждень тому після перенесеного грипу.

Об’єктивно: гіперемія та набряк тканин у ділянці правого суглоба. Регіонарні лімфатичні

вузли збільшені. Зуби інтактні, прикус ортогнатичний. Температура тіла 37,50С. На

рентгенограмі суглобів кісткові структури не змінені, права суглобова щілина розширена.

Встановіть клінічний діагноз

A *Гострий артрит правого СНЩС;

B Передній вивих нижньої щелепи.

C Загострений хронічний артрит правого СНЩС;

D Артрозо-артрит правого скронево-нижньощелепного суглобу;

E Загострений хронічний правобічний отит;149

Хлопчик 8ми років скаржиться на болючий набряк правої привушної області, який виник

3 дні тому на фоні гнійного середнього отиту. При огляді: набряк та гіперемія шкіри в

правій привушній дільниці, пальпаторно визначається округлий інфільтрат з чіткими

межами, діаметром приблизно 3 см, щільний, болючий, обмежано рухомий, з ділянкою

розм'якшення. Порожнина рота санована. Визначте клінічний діагноз:

A *Гострий гнійний неодонтогенний лімфаденіт правої привушної ділянки;

B Гострий серозний неодонтогенний лімфаденіт правої привушної ділянки.

C Гострий серозний одонтогенний лімфаденіт правої привушної ділянки;

D Гострий неепідемічний паротит;

E Гострий епідемічний паротит;150

Дитина в віці 3-х років надійшла в дитяче щелепно-лицеве відділення с діагнозом

уроджена комбінована наскрізна розщілина зліва. Дитині показана операція –

уранопластика. Який вид знеболювання показаний хворому?

A Назотрахеальний наркоз

B Оротрахеальний наркоз

C Внутрішньовенний кетаміновий наркоз

D Внутрішньовенний наркоз тіопенталом натрія

E Масочний фторотановий наркоз151

Мати з немовлям звернулася зі скаргами на те, що дитина відмовляється брати груди.

При обстеженні порожнини рота виявили коротку вуздечку язика. В якому віці показана

операція подовження вуздечки язика?

A Відразу після звернення

B В 1 рік

C В 2 роки

D В 3 роки

E В 4 роки152

Батьки восьмирічної дитини звернулися у клініку зі скаргами на діастему між 11 та 21

зубами. Об’єктивно: вуздечка верхньої губи прикріплюється біля основи ясеневого

сосочка, верхня губа малорухома, між 11 та 21 зубами діастема. Яка з перелічених

методик хірургічного лікування передбачає перерозподіл тканин вуздечки верхньої губи з

метою подовження її довжини?

A Пластика по Лімбергу

B Френулотомія

C Френулоектомія

D Компактостеотомія

E Гінгівоостеопластика153

У дитини У., 7 років, встановлено повний вивих 11 зуба в результаті травми, яка сталася

24 години тому. Зуб принесено з собою. Об’єктивно: краї лунки слабо гіперемовані,

кісткові стінки лунки цілі, лунка заповнена кров’яним згустком. Виберіть оптимальний

вид лікування.

A Реплантація 11 зуба з попереднім пломбуванням каналу

B Реплантація 11 зубу з наступним пломбуванням каналу

C Видалення 11 зуба

D Репозиція і фіксація 11 зуба

E Ушивання лунки кетгутом154

Мальчику 1 мес. У медиального края нижнего века справа рана с гнойным отделяемым.

Заболел внезапно, температура до 40 0С. Общее состояние тяжелое. На второй день

заболевания появился инфильтрат у внутреннего края глазницы и щеки справа. Кожа

над ним гиперемирована, флюктуация не определяется. Глазная щель сужена. Из

правого носового хода выделяется гной. На вестибулярной поверхности альвеолярного

отростка и на небе справа имеется инфильтрат. Слизистая оболочка по переходной

складке над ним гиперемирована, определяется флюктуация. Каков наиболее

вероятный диагноз?

A *Острый гематогенный остеомиелит

B Острый дакриоцистит

C Флегмона глазницы справа.

D Острый правосторонний гайморит

E Острый серозный периостит155

В у ребёнка 7 лет на рентгенограмме у корней 75 зуба определяется гомогенное

разрежение костной ткани округой формы, с четкими ровными границами. В полость

образования обращена коронковая часть непрорезавшегося 35 зуба, корень его

находится за пределами образовния. Каков предположительный рентгенологический

диагноз?

A *Фолликулярная киста от 35 зуба.

B Радикулярная киста от 75 зуба.

C Эпидермоидня киста нижней челюсти.

D Парадентальная киста нижней челюсти.

E Резидуальная киста нижней челюсти156

Родители девочки 7 лет жалуются на отек мягких тканей околоушно-жевательной

области у ребенка, повышение температуры до 38,20, снижение аппетита. Объективно:

при пальпации левая околоушно-жевательная область плотная, болезненная, кожа над

ней гиперемирована, напряжена. Устье выводного протока железы расширено,

выделяется мутная слюна с примесью гноя. Каков наиболее вероятный диагноз?

A *Острый бактериальный правосторонний паротит

B Острый гнойный неодонтогенный лимфаденит правой околоушно-жевательной

области.

C Неодонтогенный лимфаденит правой оклоушно-жевательной области.

D Острый гематогенный остеомиелит правой верхней челюсти.

E Псевдопаротит Герценберга.157

Мать девочки 3 мес. жалуется на наличие у ребенка образования на кончике, крыльях и

спинке носа, деформацию тканей и малиново-синюшную окраску кожи носа. Опухоль

увеличивается. Объективно: асимметрия лица за счет опухоли носа

синюшно-малинового цвета. Симптом наполнения положительный. Каков наиболее

вероятный диагноз?

A *Гемангиома носа.

B Травма носа.

C Нейрофиброматоз.

D Фиброма.

E Херувизм158

У ребёнка 13 после травмы полгода назад на слизистой оболочке нижней губы

появилось образование округлой формы, 1 см в диаметре, с четкими границами. Цвет

слизистой оболочки над образованием – голубоватый. При пальпации: безболезненное

образование мягкой консистенции. Региональные лимфоузлы без патологии.

Клинические анализы крови и мочи в пределах возрастной нормы. Каков наиболее

вероятный диагноз?

A *Ретенционная киста.

B Гемангиома.

C Миксома.

D Папиллома.

E Фиброма.159

Мама 1-месячного ребенка жалуется, что при кормлении грудью ребенок “щелкает”

языком, беспокоен, плохо прибавляет в весе. Объективно: нижний край уздечки языка

прикрепляется у десневого валика, движения языка ограничены, уздечка тонкая,

прозрачная. Какая должна быть врачебная тактика?

A *Поперечное рассечение уздечки языка.

B Вмешательства врача не нужны.

C Пластика уздечки языка встречными треугольными лоскутами по Лимбергу.

D Пластика по Дифенбаху.

E Пластика по методу Кручинского.160

Больной 6 лет жалуется на недомогание и сухость во рту. Лицо имеет грушевидную

форму, из-за припухлости околоушных областей, больше справа. Мочки ушей

приподняты. Кожные покровы в цвете не изменены. Из протоков околоушных слюнных

желез выделяется густой прозрачный секрет. Какой диагноз?

A *Острый эпидемический паротит.

B Болезнь Микулича.

C Ложный паротит Герценберга.

D Острый неэпидемический паротит.

E Флегмона околоушной области справа.161

Ребенок 3 лет в результате падения получил травму верхних зубов. Объективно: коронки

51 и 61 погружены в окружающие ткани, видет только их режущий край, десневой край

гиперемирован, отечен. Тактика лечения?

A * Удаление зуба

B Наблюдение

C Репозиция

D Эндодонтическое лечение

E Противовоспалительная терапия162

Новонароджена дитина відмовляється від прийому їжі, не може ссати груди. Об’єктивно:

вуздечка язика коротка, представлена дублікатурою слизової оболонки, язик

обмежений у рухах. Виберіть оптимальний метод хірургічного втручання.

A *Френулотомія

B Пластика вуздечки за Дифенбахом

C Фрунулектомія

D V-подібна пластика вуздечки

E Пластика вуздечки методом переміщення трикутних клаптів163

У дитини М., 1 міс., має місце вроджений дефект м’яких тканин верхньої губи зліва. В які

строки формуються вроджені вади верхньої губи?

A * Протягом другого місяця розвитку плоду

B Протягом першого місяця розвитку плоду

C Протягом третього місяця розвитку плоду

D Протягом четвертого місяця розвитку плоду

E Протягом п’ятого місяця розвитку плоду164

Хворий 8 років був направлений шкільним лікарем на консультацію в зв’язку з наявністю

утворення на язиці. На боковій поверхні язика зліва, ближче до кінчика, є новоутворення

на вузькій ніжці, блідо-рожевого кольору, без інфільтрації прилеглих тканин, виступає

над слизовою оболонкою, безболісне при пальпації, розміром до 0,8 см. Назвіть

найвірогідніший діагноз.

A *Папілома язика

B Кіста язика

C Гемангіома язика

D Фіброма язика

E Лімфангіома язика165

Дитині Н., 7 років, показана вестибулопластика на нижній щелепі. До якої патології

найчастіше призводить мілкий присінок порожнини рота?

A *Захворювання тканин пародонта

B Затримка росту щелепи

C Тісне розташування фронтальних зубів

D Парафункція мімічних м’язів

E Глибокий прикус166

Хлопчик 14 років скаржиться на сильний біль в області лунки видаленого 3 дні тому

зуба,котрий ірадіює по ходу гілок трійничного нерва.Об”єктивно: лімфатичні вузли

збільшені та болючі при пальпації , тканини навколо лунки набряклі, гіперемовані,

Стінки лунки покриті сірувато-зеленим нальотом з гнилисним запахом. Діагноз:

A Альвеоліт

B Перикоронарит

C Остит

D Періостит

E Остеомієліт167

В хлопчика віком 2 роки на лівій щічній ділянці виявляється утворення коричневого

кольору, з нерівною поверхнею, укрите жорстким волосям. Зі слів батьків новоутвір

виявлено під час народження дитини, незначно збільшується з її ростом. Поставте

діагноз.

A Пігментний невус.

B Судинний невус.

C Саркома Капоші.

D Нейрофіброматоз обличчя.

E Меланома щоки.168

10-річна дитина, після отриманої три дні тому травми – удару в ділянку правого СНЩС,

скаржиться на біль у правій привушно-жувальній ділянці. Біль посилюється під час

відкривання рота та жування. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок припухлості

тканин правої привушно-жувальної ділянки, пальпація тут болісна. Відкривання рота

обмежене до 1,5 см через значну болісність. З боку порожнини рота патології не

виявлено. Регіонарні лімфовузли дещо збільшені, болісні. На Rtg-грамі СНЩС за

Шуллером відзначається деяке розширення суглобової щілини, кісткові структури СНЩС

не змінені. Який діагноз є правильним при даній клінічній картині?

A *Гострий травматичний серозний артрит правого СНЩС

B Остеоартрит правого СНЩС

C Неоартроз правого СНЩС

D Деформуючий артроз правого СНЩС

E Артрозо-артрит правого СНЩС169

У 13 річної дитини внаслідок отриманої травми пошкоджено верхні центральні різці.

Дитина звернулась до стоматолога через 40 хв. після травми. Під час огляду виявлено,

що 11 та 21 зуби заглибились у товщу коміркового відростка на половину висоти коронки

зубів. Відзначається незначна кровотеча з ясен довкола вказаних зубів. Візуально

цілісність слизової оболонки ясен не порушена. Патологічної рухомості 11 і 21 зубів, а

також сусідніх зубів та коміркового відростка не виявлено. На Rtg-грамі ознак переломів

зубів немає. Якою буде оптимальна тактика стоматолога в даному випадку?

A *Виведення 11 та 21 зубів у зубний ряд до рівня оклюзійної поверхні, фіксація їх

шиною-скобою. Динамічне спостереження з визначенням подальшої терапії за

результатами ЕОД

B Динамічне спостереження, ЕОД, призначення протизапальної терапії і

фізіотерапевтичних процедур

C Реплантація 11 та 21 зубів після попереднього пломбування каналів коренів цих зубів

D Виведення 11 та 21 зубів у зубний ряд, лігатурне зв’язування, динамічне спостерігання,

проведення ЕОД

E Видалення 11 та 21 зубів170

У дитини 8 років виявлено збільшені слабоболісні лімфовузли у підщелепній ділянці та

на шиї, які з’явились два дні тому. Останні чотири дні у дитини спостерігається

субфібрилітет, ангіозні явища, загальне недомагання. Під час огляду патології з боку

ротової порожнини не виявлено. Є слабо виражені ангіозні явища. Визначте правильну

тактику лікаря

A *Скерувати для проведення загального аналізу крові та на консультацію до педіатра

B Скерувати на консультацію до гематолога

C Скерувати на консультацію до лікаря-отоляринголога

D Призначити антибіотикотерапію

E Призначити теплові фізіотерапевтичні процедури на ділянки, де виявлено збільшені

лімфовузли171

Хлопчик віком 12 років звернувся із скаргами на підвищення температури до 38,5? С,

утруднене відкривання рота, біль під час ковтання, їди, розмови. Об’єктивно: шкірні

покрови бліді, обличчя незначно асиметричне через припухлість у лівій підщелепній

ділянці. Відкривання рота обмежене до 12 см, болісне. Набряк тканин у лівій

під’язиковій ділянці, лівий щелепно-язиковий жолобок інфільтрований, згладжений,

болісний під час глибокій пальпації, слизова оболонка тут різко гіперемована. Коронка

36 зуба зруйнована повністю. Який діагноз можна припустити?

A *Одонтогенний абсцес щелепно-язикового жолобка від 36 зуба

B Гострий одонтогенний періостит нижньої щелепи від 36 зуба

C Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи від 36 зуба

D Одонтогенна флегмона лівої крило-щелепної ділянки

E Одонтогенна флегмона лівої підщелепної ділянки172

Батьки 6 річного хлопчика скаржаться на підвищену t тіла, порушення загального стану

дитини, болісну припухлість правої щоки. Об’єктивно: шкірні покриви бліді, асиметрія

обличчя через припухлість м'яких тканин правої щічної ділянки. Комірковий відросток

верхньої щелепи в ділянці 55, 54 та 53 зубів потовщений з обох боків, болісний під час

пальпації, вказані зуби частково зруйновані карієсом, рухомі (II-III ступінь), із зубоясенних

кишень їх виділяється гній. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз.

A *Гострий одонтогенний остеомієліт в/щ від 53, 54, 55 зубів

B Гострий одонтогенний гнійний періостит в/щ від 53, 54, 55 зубів

C Одонтогенний абсцес щічної ділянки від 53, 54, 55 зубів

D Гострий одонтогенний серозний періостит в/щ від 53, 54, 55 зубів

E Одонтогенна флегмона щічної ділянки від 53, 54, 55 зубів173

Батьки 6 річного хлопчика звернулися у клініку хірургічної стоматології для видалення 51

та 61 зубів у зв’язку з прорізуванням 11 та 21 зубів. Який метод знеболення буде

адекватним у даному випадку?

A *Інфільтраційна анестезія

B Інфраорбітальна анестезія

C Загальне знеболення

D Аплікаційне знеболення

E Різцева анестезія174

У хлопчика віком 8 років виявлено потовщення тіла нижньої щелепи у ділянці 83,84 та

85 зубів . У зазначеній ділянці виявляється кулясте, безболісне випинання тканин,

симптом Дюпюітрена позитивний. Тимчасові зуби інтактні. На Rtg-грамі нижньої щелепи

у бічній проекції у ділянці 83,84, 85 зубів виявляється вогнище деструкції кістки з чіткими

межами. Фолікул 44 зуба зміщений донизу та дистально, коронка його проектується на

вогнище деструкції. Поставте клінічний діагноз.

A *Фолікулярна киста нижньої щелепи від 44 зуба

B Фіброзна дисплазія нижньої щелепи

C Амелобластома нижньої щелепи

D Радикулярна киста нижньої щелепи від 84 зуба

E Остеобластокластома нижньої щелепи175

Ребёнок 6 лет поступил в приёмный покой детской больницы с диагнозом

ушибленно-рваная рана лба. На консультацию был вызван челюстно-лицевой хирург. Он

осмотрел рану, произвёл ПХО с наложением первичных швов. Ребенок направлен на

последующее лечение в поликлинике по месту жительства. Что обязательно в данном

случае?

A *Консультация нейрохирурга.

B Госпитализация.

C Санация полости рта.

D Противомикробная терапия.

E Постельный режим.176

Батьки дівчинки 11ти місяців скаржаться на наявність великої пухлини в ділянці

підборіддя та обох підщелепних ділянках у дитини. Утворення виявлено при народженні

дівчинки, має повільний ріст, але під час ГРВЗ пухлина збільшується у 2-3 рази, а потім

поступово зменшується. Об’єктивно: в обох підщелепних та підпідборідній ділянках

визначається м'якотканинна пухлина без чітких меж, тістоподібної консистенції,

безболісна під час пальпації. Шкіра над утворенням не змінена. Відкривання рота

вільне. Язик збільшений у розмірах. Сосочки його збільшені, містять прозору рідину

жовтого кольору. Встановіть клінічний діагноз.

A Полікістома (кістозна форма лімфангіоми);

B Міома

C Серединна кіста шиї;

D Кавернозна гемангіома;

E Нейрофіброматоз;177

На прийомі у хірурга-стоматолога під час видалення 46 зуба з приводу загострення

хронічного періодонтиту у дівчинки 14ти років виникла профузна кровотеча з лунки.

Визначте тактику лікаря:

A Видалений зуб одразу встановити в лунку, зафіксувати прикус за допомогою стенсу та

кругової пов’язки на голову; терміново транспортувати дитину в щелепно-лицевий

стаціонар у супроводі медперсоналу з супровідними документами;

B Тампонада лунки йодоформною марлею; планова госпіталізація дитини в

щелепно-лицевий стаціонар.

C Затиснути лунку пальцем, терміново транспортувати дитину в щелепно-лицевий

стаціонар у супроводі медперсоналу з супровідними документами;

D Ввести в лунку марлевий тампон, змочений у 3\% розчині перекису водню, добре його

притиснути; термінова госпіталізація дитини в гематологічний стаціонар;

E Внутрішньовенне введення адреналіну, вікасола, 5\% розчину амінокапронової

кислоти; планова госпіталізація дитини в гематологічний стаціонар.178

У хлопчика 14ти років у лівій підщелепній ділянці виявляється новоутворення біля 1 см в

діаметрі, коричневого кольору, щільної консистенції, безболісне. Поверхня його має

багато сосочкових виступів, здіймається над прилеглими тканинами. Шкіра навколо

утворення гіперемована та трохи набрякла. Утворення з’явилося кілька років тому.

Останній час відмічається швидкий ріст його. Визначте тактику лікаря-стоматолога.

A Направити дитину до спеціалізованого онкологічного закладу;

B Видалити новоутворення у межах здорових тканин;

C Видалити новоутворення методом кріодеструкції;

D Провести склерозування новоутворення;

E Пацієнт потребує динамічного спостереження.179

Після проведення правобічної туберальної анестезії в хлопчика 13ти років з’явився і

почав різко збільшуватися набряк щічної ділянки. Визначте лікувальну тактику.

A Накладення в перші години на щічну ділянку пов'язки, що давить, потім - пухир із

льодом, із 2-3го дня - мазь троксевазин (гель 2\%), долгит-крем;

B У першу добу - холод, потім УФО в еритемній дозі, ЛФ із третього дня;

C Розтин гематоми правої щоки, призначення антибіотикотерапії;

D Призначення протизапальної терапії, фізіотерапевтичних процедур, компреси з 20\%

ДМСО з другого дня;

E Накладення на щічну ділянку пов'язки, що давить, наступного дня: УВЧ-терапія,

фонофорез із йодом або лідазою.180

Хлопчику 8ми років показане видалення 55 зуба з приводу загостреного хронічного

періодонтиту. Супутнє захворювання у дитини – вроджена вада серця, у стадії

компенсації. Визначте лікувальну тактику:

A Видалення зуба можливе амбулаторно під місцевим знеболенням;

B Видалення зуба можливе амбулаторно тільки під загальним знеболенням;

C Видалення зуба можливе тільки у щелепно-лицевому відділенні під місцевим

знеболенням;

D Видалення зуба можливе тільки у кардіологічному відділенні під загальним

знеболенням;

E Видалення зуба протипоказане, через супутнє захворювання.181

Дівчинка 15ти років, що страждає на синдром Дауна, потребує хірургічної санації

порожнини рота. Оберіть метод знеболення в амбулаторних умовах:

A Внутрішньовенний наркоз

B Масковий наркоз

C Нейролептаналгезія;

D Потенційоване провідникове знеболення

E Місцеве провідникове знеболення182

Дівчинці 7ми років встановлено діагноз – укушена рана верхньої губи з дефектом тканин.

Рана спричинилася під час падіння вдома. Оберіть лікувальну тактику:

A Під час проведенні ПХО необхідно ліквідувати дефект, застосовуючи місцевопластичні

методи;

B Рана повинна загоюватись вторинним натягуванням;

C Закривати дефект необхідно після повного загоєння рани за допомогою філатовського

стебла;

D Під час проведенні ПХО необхідно мобілізувати і звести краї рани;

E Закривати дефект необхідно місцевопластичними методами після повного загоєння

рани.183

Під час операції видалення дермоїдної кісти перенісся хлопчик 14-ти років поскаржився

на запаморочення, нудоту, слабкість. Об’єктивно: шкіра бліда, вкрита холодним потом.

Дихання часте, пульс слабий, артеріальний тиск знижений (80/60 мм рт.ст.), руки холодні.

Визначте імовірний діагноз.

A Непритомність

B Травматичний шок;

C Анафілактичний шок;

D Колапс;

E Токсичний шок.184

До дитячого щелепно-лицевого відділення поступила 3-річна дівчинка з діагнозом:

вроджене незрощення 1/2 твердого та м’якого піднебіння, полідактилія. Яких

спеціалістів потрібно залучити для реабілітації цієї дитини?

A Щелепно-лицевого хірурга, педіатра, отоларинголога, логопеда, ортодонта, психолога,

хірурга-ортопеда;

B Щелепно-лицевого хірурга, педіатра, логопеда, ортодонта, хірурга-ортопеда;

C Щелепно-лицевого хірурга, педіатра, отоларинголога, логопеда, психолога;

D Щелепно-лицевого хірурга, отоларинголога, логопеда, ортодонта;

E Щелепно-лицевого хірурга, психолога, ортодонта, хірурга-ортопеда.185

Хлопчик 11ти років скаржиться на біль під час відкривання рота та жування. Біль виник 3

дні тому, після травми, отриманої на спортивному тренуванні. Під час огляду: обличчя

симетричне, відкривання рота обмежене, рухи у обох скронево-нижньощелепних

суглобах синхронні, пальпація правого СНЩС болісна, присуглобові м’які тканини

інфільтровані, набряклі, шкіра звичайного кольору. На рентгенограмі правого СНЩС за

Шулером виявляється дещо розширена суглобова щілина, кісткові елементи суглоба без

видимих патологічних змін. Встановіть клінічний діагноз:

A Гострий травматичний артрит правого СНЩС;

B Хронічний травматичний артрит правого СНЩС;

C Загострення хронічного артриту правого СНЩС;

D Ювенільна дисфункція суглоба правого СНЩС;

E Вторинний деформуючий артрит правого СНЩС.186

Дитині 8 років встановлено клінічний діагноз: “Загострення хронічного периодонтиту 84

зуба”. Коронка зуба зруйнована на 1/2. Якою повинна бути тактика стоматолога?

A *Видалення зуба

B Ендодонтичне лікування зуба

C Ендодонтичне та медикаментозне лікування

D Медикаментозне лікування

E Провести розтин по перехідній складці, призначити медикаментозне лікування187

Дитині 7 років встановлено клінічний діагноз: “Хронічний гранулюючий періодонтит 55

зуба”. Супутній діагноз: “ревматичний ендокардит”. Якою повинна бути тактика

лікаря-стоматолога?

A *Видалення зуба

B Ендодонтичне лікування

C Ендодонтичне та фізіотерапевтичне лікування

D Динамічне спостереження

E Ендодонтичне лікування і динамічне спостереження188

Дитина 6 років під час падіння вдарилася об парту передніми верхніми зубами. Під час

огляду лікарем-стоматологом вставлено клінічний діагноз: “Укорінений (убитий) вивих 11

зуба”. Якою повинна бути тактика стоматолога?

A *Спостереження за самостійним “прорізуванням” зуба протягом 9-12 місяців

B Видалення зуба

C Медикаментозне та ендодонтичне лікування

D Видалення і реплантація зуба

E Виведення зуба у зубний ряд, фіксація його, ендодонтичне лікування189

Дитина 4 років внаслідок падіння отримала травму верхніх центральних зубів. Під час

огляду лікарем-стоматологом встановлено клінічний діагноз: “Убитий вивих 61 зуба”.

Якою повинна бути тактика стоматолога?

A *Видалення зуба

B Спостереження за самостійним “прорізуванням” зуба протягом 9-12 місяців

C Медикаментозне та ортодонтичне лікування

D Видалення і реплантація зуба

E Ортодонтичне та ендодонтичне лікування190

Дитині 12 років встановлено попередній діагноз: “Пухлина правої привушної слинної

залози”. Для уточнення діагнозу і визначення лікувальної тактики найбільш доцільно

провести:

A *Пункційну біопсію, сіалографію

B Інцизійну біопсію, сіалометрію

C Сіалографію, ексцизійну біопсію

D Ексцизійну біопсію, радіоізотопне дослідження

E Сіалометрію, УЗД191

У дитини 2-х місяців під час лікуванні гострої пневмонії з абсцедуванням з’явилася

припухлість м’яких тканин лівих над- і підочної ділянок за рахунок набряку та запального

інфільтрату. Стан дитини важкий. Яке ускладнення основного захворювання виникло в

даному випадку?

A Гострий гематогенний остеомієліт лівої верхньої щелепи

B Тромбофлебіт лицьової вени

C Гострий дакріоцистит

D Неодонтогенний абсцес лівої підочної ділянки

E Неодонтогенна флегмона лівої щоки192

Дитина 9-ти років скаржиться на припухлість м’яких тканин і біль під щелепою справа.

Об’єктивно: загальний стан задовільний, асиметрія обличчя за рахунок запального

інфільтрату і колатерального набряку тканин у правій підщелепній ділянці. Коронка 85

зруйнована, слизова оболонка ясен у ділянці 84, 85, 46 зубів гіперемійована, набрякла,

перехідна складка згладжена. Яке лікування необхідно провести?

A * Видалити 85 зуб

B Ендодонтичне лікування 85 зуба

C Видалити 85 зуб і зробити розтин по перехідній складці

D Провести періостотомію

E Ендодонтичне лікування 85 зуба і періостотомія193

У хлопчика 9 років під час спортивної гри трапився повний вивих 21 зуба. З моменту

травми пройшло 2 години. Ваша тактика.

A Ендодонтичне лікування 21, медична обробка лунки і зуба, реплантація та фіксація

зуба.

B Медична обробка зуба і лунки, реплантація зуба

C Реплантація та фіксація зуба

D Медична обробка зуба і лунки, реплантація та фіксація зуба

E Медична обробка зуба і лунки, реплантація, фіксація та ендодонтичне лікування зуба194

В клініку дитячої хірургічної стоматології звернулися батьки дитини 1,5 місяців, у якої

вроджена вада верхньої губи. Об’єктивно: повне незрощення верхньої губи зліва, ліве

крило носа сплощене, комірковий відросток та піднебіння цілі. Дитина соматично

здорова, маса при народженні 3050 г. Визначте термін виконання первинної

хейлопластики.

A 2,5 - 3 міс.

B 3,5 - 4 міс.

C 4,5 –5 міс.

D 5.5 – 6 міс.

E 6,5 – 7 міс.195

Дитина А., 8 років звернулася до лікаря зі скаргами на наявність безболісного утворення

округлої форми під язиком зліва. Помітила випадково близько місяця тому. Під час

огляду: під язиком зліва, у товщі м’яких тканин дна порожнини рота виявляється

утворення округлої форми розміром до 2,0 см в діаметрі, м’якої консистенції, безболісне

під час пальпації, слизова оболонка над ним сірувато-голубого кольору. Назвіть

найвірогідніший діагноз.

A Ранула лівої під'язикової слинної залози

B Дермоїдна кіста дна порожнини рота

C Епідермоїдна кіста дна порожнини рота

D Лімфангіома дна порожнини рота

E Гемангіома дна порожнини рота196

Мати дитини К., 1 місяць, звернулася зі скаргами на те, що дитина погано бере груди,

недостатньо набирає вагу. Після обстеження лікар встановив діагноз: аномалійне

прикріплення вуздечки язика. Який із методів хірургічного лікування необхідно

використати в даному випадку?

A Поперековий розтин вуздечки

B Френулектомія

C Вестибулопластика

D Переміщення трикутних клаптів за Лімбергом

E Френулопластика за Дифенбахом197

Родители ребенка 6-ти лет обратились с жалобами на боли у ребенка в

поднижнечелюстной области слева, на повышение t до 37,5?. При осмотре – лицо

асимметрично из-за инфильтрата поднижнечелюстной области слева. Инфильтрат

мягко-эластичной консистенции, подвижен, размером 2х2,5 см, пальпация слегка

болезненна, кожа не изменена. Зубы интактны. Зев гиперемирован. Поставьте диагноз.

A *Острый серозный неодонтогенный поднижнечелюстной лимфаденит

B Острый серозный одонтогенный поднижнечелюстной лимфаденит

C Острый гнойный неодонтогенный поднижнечелюстной лимфаденит

D Острый гнойный одонтогенный поднижнечелюстной лимфаденит

E Аденофлегмона поднижнечелюстной области198

Мать ребенка 5-ти лет обратились к стоматологу с жалобами на плохое самочувствие

ребенка, высокую температуру, боли на нижней челюсти. Об-но: состояние средней

тяжести, t до 39?, асимметрия лица из-за отека мягких тканей и инфильтрата на нижней

челюсти справа. 84,85 зубы изменены в цвете, запломбированы. Перкуссия болезненна,

переходная складка сглажена у 83,84,85,46 зубов. Слизистая гиперемирована с

язычной вестибулярной стороны. Поставьте диагноз.

A *Острый одонтогенный остеомиелит нижней челюсти

B Острый гнойный периостит нижней челюсти

C Острый серозный периостит нижней челюсти

D Обострение хронического периодонтита

E Нагноившаяся киста воспалительного генеза199

На этапное оперативное лечение поступил больной С., 2-х лет, с диагнозом врожденное

полное левостороннее несращение в/губы и неба. Объективно определяется дефект

твердого и мягкого неба, состояние после левосторонней хейлопластики. В анамнезе

частые респираторные заболевания. Нарушения каких функций чаще всего могут

наблюдаться у данного больного?

A *Глотания, жевания, речи, дыхания мимики.

B Глотания, жевания, речи

C Жевания, дыхания

D Речи

E Дыхания, мимики200

На консультативный прием в клинику челюстно-лицевой хирургии доставлен ребенок Ш.

1 мес. Объективно при осмотре обнаружено двухстороннее несращение в/губы, твердого

и мягкого неба со значительным выстоянием межчелюстной кости. В какие сроки

внутриутробного развития формируется в/губа и небо?

A * В/губа – конец 2 мес., небо – 2-3 мес.

B В/губа – 1 мес., небо – 1 мес.

C В/губа – 5 мес., небо – 6 мес.

D В/губа – 4 мес., небо – 5 мес.

E В/губа – 8 мес., небо – 9 мес.201

На осмотр к челюстно-лицевому хирургу доставлен ребенок Р. 1 мес. Объективно при

осмотре обнаружена щель идущая в поперечном направлении от правого угла рта через

всю толщу щеки до переднего края жевательной мышцы. Какой диагноз у данного

больного?

A *Правостороннее поперечное несращение лица.

B Правостороннее косое несращение лица.

C Несращение носа.

D Правостороннее несращение в/губы.

E Несращение н/челюсти.202

В отделение патологи новорожденных к ребенку В. 2-х дней, на консультацію вызван

челюстно-лицевой хирург. Клинически при объективном осмотре лица выявлено резкое

недоразвитие н/челюсти (микрогения), западение языка, несращение твердого и

м’якого неба. Определяется затруднение дыхания и глотания. Назовите наиболее

вероятный диагноз?

A * Синдром Пьера Робена.

B Синдром Франческетти Клейна.

C Синдром Гольденара.

D Синдром Лоу.

E Синдром Халлермана Штрайфа.203

На консультацию к ребенку 3-х дней, в отделение патологии новорожденных, вызван

челюстно-лицевой хирург. При осмотре ребенка определяется двухсторонее

недоразвитие скуловых костей и глазниц, антимонголоидный разрез глазных щелей,

несращение нижних век, недоразвитие н/челюсти (птичье лицо), деформации ушных

раковин с наличием преаурикулярного свища справа. Какое наследственное

заболевание у данного ребенка?

A * Нижнечелюстно-лицевой дизостоз.

B Окуло-церебро-ренальный синдром.

C Окуло-аурикуло-вертебральная дисплазия.

D Окуло-мандибуло-фациальный синдром.

E Глазо-зубо-пальцевой синдром.204

Родители мальчика 13 лет пришли на прием к хирургу-стоматологу с жалобами на

болезненную припухлость левой щеки, повышенную температуру тела. Объективно:

температура тела 37,5ос, лицо асимметрично за счет отека левой щечной области, кожа

в цвете не изменена, в складку собирается свободно, открывание рта свободное в

полном объеме. В полости рта определяется болезненный инфильтрат, в области 35,

36, 37 зубов с вестибулярной стороны, переходная складка в области этих зубов

сглажена, слизистая оболочка отечна, гиперемирована, симптом флюктуации

положительный. 36 ранее лечен по поводу осложненного кариеса, перкуссия слабо

болезненна. Поставьте наиболее вероятный диагноз.

A *Острый гнойный периостит нижней челюсти слева ;

B Радикулярная киста нижней челюсти слева в области 36 зуба;

C Острый серозный периостит нижней челюсти слева ;

D Острый одонтогенный остеомиэлит нижней челюсти слева;

E Хронически оссифецирующий периостит нижней челюсти слева.205

В клинику поступил ребенок 8-ми лет с жалобами на наличие округлого образования на

слизистой оболочки нижней губы, которое родители ребенка обнаружили неделю назад.

В анамнез травма 2 месяца назад. Объективно: лицо симметрично кожа в цвете не

изменена. Открывание рта свободное на слизистой оболочки нижней губы

определяется округлого образования, слизистая оболочка над образованием

истончена, сквозь слизистую оболочку просвечивается голубоватая жидкость.

Пальпация образования безболезненная. Каков предполагаемый диагноз?

A *Ретенционная киста малой слюнной железы;

B Кавернозная гемангиома слизистой оболочки нижней губы;

C Папилома слизистой оболочки нижней губы;

D Фиброма слизистой оболочки нижней губы;

E Лимфангиома слизистой оболочки нижней губы.206

Під час виконання місцевої анестезії (2 мл 10\% лідокаїну) дівчинка 9-ти років, зойкнула,

знепритомніла, почалися генералізовані судоми. Шкіра – блідо-синюшна. Пульс

намацати неможливо через судоми. Попередній діагноз?

A *Інтоксикація лідокаїном.

B Набряк Квінке.

C Анафілактичний шок.

D Бронхіальна обструкція.

E Фебрильні судоми.207

Ребенок 10 лет поступил в отделение с жалобами на невозможность открывания рта.

Со слов родителей, в трехлетнем возрасте упал и ударился подбородком. Вначале

жаловался на сильные боли при открывании рта. Затем рот полностью закрылся. При

осмотре лицо напоминает птичий клюв. Рот полностью закрыт, фронтальные зубы

верхней челюсти из-за их выстояния верхней губой не прикрываются. Подбородок

уплощен. Движения суставных головок при пальпации не отмечается. На

ортопантомограмме суставная щель не прослеживается, полулунная вырезка

значительно сужена. Поставьте диагноз.

A Двусторонний костный анкилоз

B Односторонний костный анкилоз височно-нижнечелюстного сустава

C Фиброзный анкилоз височно-нижнечелюстного сустава

D Деформирующий артроз височно-нижнечелюстного сустава

E Хронический артрит208

После перенесенного матерью острого гнойного мастита у 2-х месячного ребенка

появился отек левых подглазничной и скуловой областей, гиперемия кожи левой

половины лица, высокая температура 39? -40? С, гноетечение из носа. Какой диагноз

можно предположить?

A Острый гематогенный остеомиелит

B Флегмона подглазничной области

C Острый гайморит

D Острый одонтогенный остеомиелит

E Острый гнойный периостит209

Родители ребенка 6 лет жалуются на боли в поднижнечелюстной области справа.

Накануне болело горло. При осмотре: состояние средней тяжести, t – 37,90С.

Асимметрия лица из-за плотного болезненного инфильтрата в правой подчелюстной

области. Инфильтрат малоподвижный, кожа над ним гиперемирована. В центре –

определяется флюктуация. Зубы интактны. Поставьте диагноз.

A *Острый гнойный неодонтогенный поднижнечелюстной лимфаденит

B Острый серозный неодонтогенный поднижнечелюстной лимфаденит

C Аденофлегмона

D Острый гнойный одонтогенный поднижнечелюстный лимфаденит

E Сиалоаденит210

Родители жалуются на плохое самочувствие ребенка 7-ми лет, повышение t до 39 0С,

боли в зубах на верхней челюсти слева. При осмотре: состояние тяжелое, ребенок

бледный, адинамичный, асимметрия лица из-за инфильтрата на верхней челюсти

слева. В 64 зубе полость, перкуссия болезненна. 63,65 зубы интактны, перкуссия

болезненна, подвижность зубов 1 степени, из-под десневого края 64 зуба выделяется

гной. Переходная складка сглажена у 63,64,65 зубов слизистая гиперемирована с

вестибулярной и небной стороны. Ваш диагноз?

A *Острый одонтогенный остеомиелит верхней челюсти от 64 зуба

B Острый серозный периостит верхней челюсти

C Острый гнойный одонтогенный периостит верхней челюсти от 64 зуба

D Нагноившаяся радикулярная киста верхней челюсти

E Острый одонтогенный гайморит211

Мама ребенка 1,5 лет жалуется на наличие образования на правой щеке. Образование

появилось через несколько месяцев после рождения. При осмотре: на коже правой

щеки темно-красное образование размером 1,5-2,0 см., безболезненное, отмечается

положительный симптом наполнения. Ваш диагноз?

A *Кавернозная гемангиома правой щеки

B Рожистое воспаление

C Гематома правой щеки

D Сосудистый невус

E Лимфангиома правой щеки212

Девочка 6 лет жалуется на боли в 74зубе нижней челюсти слева. Зуб беспокоит в

течение суток. При осмотре: состояние удовлетворительное, t – 37,80С. Лицо

асимметрично из-за наличия инфильтрата нижней челюсти слева. В 74 зубе полость,

зуб изменен в цвете, перкуссия болезненна, подвижность 74 зуба первой степени.

Переходная складка сглажена с вестибулярной стороны у 74 и интактного 75 зуба.

Слизистая гиперемирована в этом участке. Ваш диагноз.

A *Острый гнойный одонтогенный периостит нижней челюсти от 74 зуба

B Острый неодонтогенный гнойный периостит нижней челюсти

C Острый одонтогенный остеомиелит нижней челюсти

D Острый одонтогенный поднижнечелюстной лимфаденит

E Нагноившаяся радикулярная киста нижней челюсти213

Мальчик 12 лет жалуется на боли в 36 зубе на нижней челюсти слева, ухудшение общего

состояния, зуб ранее болел, не лечен. При осмотре: общее состояние

удовлетворительное, коронка 36 зуба разрушена на 1/2, перкуссия резко болезненна.

Переходная складка сглажена у 36 и интактных 35,37 зубов с вестибулярной стороны.

Слизистая гиперемирована, определяется флюктуация. Подвижность 36 зуба – 1

степени. Ваш диагноз?

A *Острый гнойный одонтогенный периостит нижней челюсти от 36 зуба

B Острый серозный одонтогенный периостит нижней челюсти от 36 зуба

C Острый одонтогенный остеомиелит нижней челюсти

D Острый гнойный одонтогенный лимфаденит левой подчелюстной области

E Аденофлегмона левой подчелюстной области214

У ребенка 3-х месяцев врожденный дефект тканей в полости рта. Объективно: губа

целая, в полости рта щелевидный дефект мягкого неба и среднего отдела твердого

неба. Установлен диагноз: врожденное полное несращение мягкого неба, частично

твердого. Определите группу диспансеризации по А.А.Колесову.

A *Первая

B Вторая

C Третья

D Четвертая

E Пятая215

У 3-х месячного ребенка имеется врожденный дефект тканей верхней губы справа.

Патология сочетается с рахитом. В раннем сроке беременности мать болела ОРВИ. При

осмотре лицо асимметрично, правое крыло носа утолщено и горизонтально вытянуто,

перегородка носа укорочена, смещена влево. Дефект тканей верхней губы треугольной

формы не распространяется на основание носа. Поставьте предварительный диагноз.

A *Врожденное скрытое несращение верхней губы

B Врожденная деформация крыла носа

C Врожденное полное несращение верхней губы

D Врожденное неполное несращение верхней губы

E Врожденная деформация носа и верхней губы216

Девочке 1 месяц. Жалобы матери на наличие красного образования на верхней губе,

которое заметили сразу после рождения, растет быстро. Объективно: общее состояние

удовлетворительное, лицо асимметричное за счет новообразования на верхней губе

красно-синюшного цвета размером 1х1 см, которое распространяется на слизистую

губы. Симптом наполнения положительный. Ваш диагноз?

A *Кавернозная гемангиома верхней губы

B Врожденный непигментный невус верхней губы

C Ретенционная киста верхней губы

D Травматический ушиб губы

E Рожистое воспаление верхней губы217

Дима, 12 лет. Жалобы на наличие пятна на лице красного цвета. Со слов родителей,

ребенок родился с красно-синюшным пятном на лице, которое растет с ростом ребенка,

очертаний своих не меняет, не болит. Объективно: общее состояние хорошее. Лицо

симметрично, в левой щечной области патологическое образование красно-синюшного

цвета с четкими неровными границами, безболезненное, над уровнем кожи не

возвышается. Симптом наполнения отрицательный. В полости рта слизистая

неизмененная. Поставьте предварительный диагноз.

A *Врожденный непигментный невус

B Кавернозная гемангиома

C Капиллярная гемангиома

D Лимфангиома

E Нейрофиброматоз218

Мальчик 14 лет жалуется на боль в правом нижне-челюстном суставе при открывании

рта, возникшую неделю назад после перенесенного гриппа. Объективно: гиперемия и

отек тканей в области правого сустава. Регионарные лимфатические узлы увеличены,

температура тела 37,5 0С. Зубы интактные, прикус ортогнатический. На рентгенограмме

суставов: костные структуры не изменены, правая суставная щель увеличена. Каков

наиболее вероятный диагноз?

A *Острый артрит правого нижнечелюстного сустава

B Артроз-артрит правого нижнечелюстного сустава

C Передний вывих нижней челюсти

D Хронический правосторонний отит

E Хронический артрит правого нижнечелюстного сустава219

Хлопчик віком 8 років скаржиться на припухлість і біль в ділянці лівої половини нижньої

щелепи, підвищення температури тіла до 39 0С. Об’єктивно: обличчя асиметричне за

рахунок набряку тканин нижньо-щелепної і лівої щічної ділянок. В 74 зубі глибока

каріозна порожнина, перехідна складка згладжена і інфільтрована на рівні 73, 74, 75

зубів. Симптом флуктуації позитивний. 74 зуб має ІІ-ст. рухомості. Поставте клінічний

діагноз.

A Гострий гнійний одонтогенний періостит нижньої щелепи від 74 зуба.

B Гострий періодонтит 74 зуба

C Гострий серозний періостит нижньої щелепи від 74 зуба

D Загострення хронічного періодонтиту 74 зуба

E Гострий одонтогенний остеоміеліт нижньої щелепи від 74 зуба220

З симптоматикою якого запального захворювання схожа симптоматика ювенільної

саркоми Юїнга?

A *Остеомієліту щелепи

B Підщелепного лімфаденіту

C Гострого епідемічного паротиту

D Хронічного калькульозного сіалоаденіту

E Хронічного бактеріального паротиту221

Дитину 5-ти років 2 доби тому вкусила собака. Діагноз – укушена рана щоки. Батьки

своєчасно за допомогою не звертались. В рані має місце гнійно-запальний процес. Який

вид хірургічної обробки потрібно виконати?

A *Вторинну

B Первинну ранню

C Первинну відстрочену

D Первинну пізню

E Хірургічне втручання не потрібне222

У хлопчика 13 років після падіння констатовано перелом суглобового відростка нижньої

щелепи за типом “зеленої гілки”. Чим зумовлений такий тип перелому?

A *Гнучкістю кісток, товщиною окістя

B Силою удару

C Міцністю кісток у дитячому віці

D Віком дитини

E Статтю дитини223

Дитина 3 років випадково випила оцтову есенцію. Який вид травми отримала дитина?

A *Хімічний коагуляційний опік, отруєння

B Отруєння

C Термічний опік, отруєння

D Травма не була отримана

E Термічний опік224

Внаслідок удару у хлопчика віком 15 років верхні центральні різці заглибилися у щелепу

на половину висоти коронок. Визначіть тактику лікаря-стоматолога

A *Оперативне виведення 11, 21 зубів у зубний ряд, імобілізація зубів, подальше

можливе ендодонтичне лікування.

B Видалення 11, 21 зубів, ортопедичне протезування їх.

C Динамічне спостереження, подальше можливе недодонтичне лікування.

D Трансплантація 11, 21 зубів у зубний ряд, ендодонтичне лікування

E Реплантація 11, 21 зубів у зубний ряд, лігатурне зв’язування225

Дівчинка 7 років скаржиться на наявність новоутворення на нижній губі, яке з’явилося 3

місяці тому. Спостерігається його повільний ріст. Місцево: на слизовій оболонці нижньої

губи справа є кругле новоутворення діаметром 0,5-1см, яке підвищується над рівнем

слизової оболонки, поверхня гладка, просвічується прозоро-блакитний вміст утворення.

Пальпація безболісна, консистенція пружно еластична. Поставте клінічний діагноз.

A Ретенційна кіста нижньої губи

B Лімфангіома нижньої губи

C Фіброма нижньої губи

D Гемангіома нижньої губи

E Папілома нижньої губи226

Дівчинка 11 років діагностовано хронічний паренхіматозний паротит. Назвіть

рентгенологічну ознаку цього захворювання

A *Симптом грона винограду

B Симптом сухого дерева

C Симптом роси

D Симптом флюктуації

E Симптом запустінні наповнення.227

Ребенок 7-ми лет получил спортивную травму, на момент обращения отмечает боль в

области нижней челюсти, невозможность смыкания зубов, при нажатии на подбородок

боль усиливается в области нижней челюсти справа. У ребенка диагностирован

перелом тела нижней челюсти без смещения отломков. Какова лечебная тактика для

предупреждения смещения костных фрагментов в сменном прикусе?

A * Иммобилизация фрагментов зубо-десневой шиной.

B Назначение противовоспалительной терапии.

C Наложение пращевидной повязки.

D Фиксация шинами Тигерштедта.

E Проведение остеосинтеза.228

Дуктогенный путь проникновения вирусов и микроорганизмов в слюнные железы у детей

приводит к развитию сиалоаденитов. Какие факторы этому способствуют?

A *Все ниже перечисленные.

B Воспалительные поражения слизистой оболочки ротовой полости.

C Наличие кариозных и периодонтитных зубов.

D Острые и хронические тонзиллиты.

E Широкие и короткие выводные протоки слюнных желез.229

У ребенка 7 лет отмечается двухсторонняя припухлость в околоушных областях,

болезненность при пальпации в области козелка, мыщелкового и сосцевидного

отростков, сухость слизистой оболочки полости рта. Поставлен диагноз эпидемический

паротит, легкая степень тяжести. Выберите врачебную тактику при указанной тяжести

заболевания?

A * Амбулаторное лечение с изоляцией ребенка.

B Амбулаторное лечение без изоляции ребенка

C Госпитализация в детское отделение челюстно-лицевой хирургии

D Ребенок может посещать детское учреждение

E Госпитализация в отделение инфекционной больницы230

У ребенка 14 лет двухсторонний перелом нижней челюсти в области ментальных

отверстий. На фоне перелома нарастает клиника нарушения дыхания, вплоть до удушья.

Какая причина развития асфиксии?

A * Смещение корня языка кзади с фрагментом нижней челюсти.

B Отек слизистой полости рта.

C Формирование гематомы дна полости рта.

D Обильное слюноотделение.

E Наличие инородных тел в полости рта.231

При осмотре ребенка 12 лет выявлено значительное увеличение размеров челюстей,

промежутки между зубами, увеличение языка. Отмечается непропорциональный рост

скелета. Нарушение функции каких желез наблюдается при данной патологии?

A * Гипофиза.

B Щитовидной.

C Паращитовидных.

D Поджелудочной.

E Половых.232

Хирург стоматолог, окончив амбулаторный прием, приступил к заполнению

стоматологической документации. Назовите форму ежедневной отчетности на детском

стоматологическом приеме.

A *Форма 39.

B Форма 9.

C Форма 19.

D Форма 29.

E Форма 49.233

У дівчинки 5 років діагностовано загострення хронічного періодонтиту 75 зуба. Дитина

страждає на хронічний гломерулонефрит. Визначте лікувальну тактику.

A *Видалення 75 зуба

B Ендодонтичне лікування 75 зуба

C Ендодонтичне лікування 75 зуба та періостотомія

D Ендодонтичне лікування 75 зуба та призначення протизапальної терапії

E Видалення 75 зуба та періостотомія234

Підліткові 13 років, який страждає на інсулін залежний цукровий діабет, з метою

хірургічної санації порожнини рота проведено анестезію Ultracain DS-forte. Які

ускладнення можуть виникнути в цьому випадку?

A *Порушення вмісту глюкози в крові

B Підвищення артеріального тиску

C Клонічні судоми

D Алергійний дерматит

E Токсичний шок235

У хлопчика 4 років діагностовано гострий одонтогенний гнійний періостит нижньої

щелепи від 75 зуба, коронка зуба збережена, ренгенологічно відмічається деструкція

міжкореневої перегородки. Визначте лікарську тактику

A *Видалення 75 зуба, періостотомія

B Ендодонтичне лікування 75 зуба

C Ендодонтичне лікування 75 зуба та періостотомія

D Періостотомія

E Видалення зуба 75 зуба та призначення протизапальної терапії236

Хлопчик 6 років, який має вроджену ваду серця – стеноз легеневої артерії, хворий на

гострий гнійний періостит верхньої щелепи. Визначте, де проводити хірургічне лікування

такої дитини:

A *В умовах щелепно-лицевого дитячого відділення

B Амбулаторно без жодних обмежень

C Амбулаторно після попередньої кардіологічної підготовки

D На базі кардіологічного відділення

E Амбулаторно чи стаціонарно, за вибором батьків237

У немовляти, народженого на 36 тижні вагітності, від матері, хворої на хронічну

серцево-судинну недостатність та хронічний пієлонефрит, нагноїлася пупкова ранка.

Через 4 дні у дитини розвинувся гострий гематогенний остеомієліт верхньої щелепи.

Назвіть вірогідну причину виникнення захворювання:

A *Нагноєння пупкової ранки

B Недоношеність

C Серцево-судинна недостатність матері

D Все перераховане

E Хронічний пієлонефрит матері238

У хлопчика 5 років педіатр діагностував гострий епідемічний паротит. Стан дитини

середньої важкості, t тіла 38,6о С, дитина скаржиться на гострий біль в лівій підреберній

та епігастральній ділянках, який іррадіює в спину. Яке ускладнення, найвірогідніше,

розвивається у дитини?

A *Панкреатит

B Орхіт

C Епідідіміт

D Медіастиніт

E Гастрит239

Хлопчик 11 років скаржиться на болісний набряк правої підщелепної області, який

посилюється під час приймання їжі, відчуття “стороннього” тіла під язиком. Призначте

доцільні додаткові дослідження:

A *Рентгенографія дна порожнини рота вприкус та трансангулярна

B Контрастна сіалографія

C Біохімічне та цитологічне дослідження слини

D Радіоізотопне дослідження

E Пункційна біопсія240

Дівчинці 6 років з приводу гострого гнійного одонтогенного лімфаденіту призначили

внутрішньом’язові ін’єкції цефазоліна (по 0,5 * 2 рази на добу). Через 1,5 години після

ін’єкції препарату у дитини розвинувся набряк губ, щік, лоба, вух, слизової оболонки рота

та верхніх дихальних шляхів. Яке ускладнення розвинулося у дівчинки?

A *Ангіоневротичний набряк Квінке

B Кропив’янка

C Алергійний дерматит

D Анафілактичний шок

E Токсичний шок241

Внаслідок травми 51 та 61 зуби трирічного хлопчика повністю занурилися у комірковий

відросток. З анамнезу відомо, що зуби були частково зруйновані, зміненого кольору.

Оберіть лікувальну тактику:

A *Видалення травмованих зубів

B Спостереження – зуби можуть прорізатися повторно

C Репозиція зубів, ендодонтичне лікування

D Видалення зубів, ендодонтичне лікування, реплантація

E Лікування не потребує242

Немовля 5 місяців хворіє на гострий гематогенний остеомієліт верхньої щелепи, наявні

нориці з гнійним ексудатом біля внутрішнього кута правого ока. Вкажіть вірогідні

віддалені наслідки хвороби:

A *Кістковий анкілоз правого скронево-нижньощелепного суглоба

B Хронічний гайморит

C Хронічний риніт

D Макрогнатія

E Макрогенія243

До хірурга-стоматолога звернулись батьки хлопчика 5 років через наявність

воронкоподібного шкіряного поглиблення, яке знаходиться попереду основи великого

завитка вушної раковини дитини. На дні цього поглиблення відмічається норицевий

отвір, з якого при натисканні на козелок вуха виділяється густа слизоподібна речовина.

Встановіть попередній діагноз.

A *Парааурикулярна нориця

B Бічна кіста шиї

C Дермоїдна кіста

D Присередня нориця шиї

E Бічна нориця шиї244

Жінка 16 років, яка страждає на цукровий діабет, народила двійню (пологи – кесарів

розтин на 37 тижні вагітності). У одного з дітей верхня губа та комірковий відросток зліва

розділені на два фрагменти, у другої дитини на верхній губі справа є утягнення відповідно

до зони незрощення колового м’язу рота. В анамнезі у дідуся немовлят було вроджене

двобічне незрощення верхньої губи та піднебіння. Визначте причину вади розвитку:

A *Все перераховане

B Вік матері

C Багатоплідна вагітність

D Генетична обумовленість

E Загальносоматичний стан матері245

Дівчинці 3 тижнів встановлено діагноз: вроджене наскрізне двобічне незрощення

верхньої губи та піднебіння. Дитина соматично здорова. Визначте орієнтовний термін

проведення хейлопластики та ураностафілопластики.

A *6-9 місяців – хейлопластика, 1,5-3 роки – ураностафілопластика

B 6-9 місяців – хейлопластика, 5-6 років – ураностафілопластика

C 12-18 місяців – хейлопластика, 3-5 років – ураностафілопластика

D 3-5 місяців – хейлопластика, 1-2 роки – ураностафілопластика

E 18-20 місяців – хейлопластика, 5-7 років – ураностафілопластика246

Дівчинці 5 років встановлено діагноз: двобічний анкілоз сконево-нижньощелепного

суглоба. З анамнезу: дитина народилася з дефектом міжшлуночкової перегородки, у віці

2-х місяців перенесла гематогенний остеомієліт, має викривлення носової перегородки

та хронічний тонзиліт. Визначте вірогідну причину анкілозу:

A *Перенесений гематогенний остеомієліт

B Вроджена вада серця

C Викривлення носової перегородки

D Хронічний тонзиліт

E Все перераховане247

Дівчинка 3 років перенесла хейлопластику у 4 місяці, ураностафілопластику у 2,5 роки.

Має мезіальний прикус та гугнявість, малий словниковий запас, цурається однолітків.

Яких спеціалістів потрібно залучити для підготовки дитини до школи?

A *Всіх перерахованих

B Логопеда

C Психолога

D Ортодонта

E Отоларинголога248

Хлопчику 14 років встановлено діагноз: хронічний гіперпластичний одонтогенний

лімфаденіт лівої піднижньощелепної ділянки від 37 зуба. По перехідній складці в

проекції коренів 37 зуба пальпується тяж. Виберіть найбільш оптимальну лікувальну

тактику.

A Ендодонтичне лікування 37 зуба, хірургічне видалення гіперплазованого лімфовузла та

перетинання сполучнотканинного тяжа

B Хірургічне видалення гіперплазованого лімфовузла

C Видалення 37 зуба

D Ендодонтичне лікування 37 зуба, перетинання сполучнотканинного тяжа

E Ендодонтичне лікування 37 зуба, хірургічне видалення гіперплазованого лімфовузла249

Хлопчику 16 років встановлено клінічний діагноз – перелом лівої виличної кістки зі

зміщенням. Оберіть найбільш раціональний метод лікування:

A Відкрита репозиція з остеосинтезом металевими пластинами

B Остеосинтез за допомогою металевих спиць

C У дітей та підлітків не використовують жоден з цих методів

D Закрита репозиція

E Остеосинтез за допомогою кісткового шва250

У хлопчика 6-ти років виявлено збільшені лімфовузли у обох підщелепних та шийних

областях. 75, 84, 85 зуби зруйновані, є прояви кандідозного хейліту. Зі слів матері – в

останні 2-3 місяці хлопчик швидко втомлюється, пітніє при найменшому фізичному

зусиллі, скаржиться на слабкість, покинув заняття у спортивній секції. Визначте план

дообстеження дитини:

A *Розгорнутий аналіз крові, консультація гематолога

B Біохімічний аналіз крові, консультація ендокринолога

C Пункційна біопсія, консультація онколога

D МРТ, консультація імунолога

E Рентгенографія легенів, консультація пульмонолога251

Дівчинка 12 років знаходиться у щелепно-лицевому вiддiленнi з приводу

неодонтогенного абсцесу лівої підщелепної ділянки. Післяопераційна рана знаходиться

у фазі утворення грануляцій та епітелізації. Визначте, які медикаментозні засоби

прискорюють ці процеси?

A *Мазі Вишневського, метилурацилова, гель солкосерила

B Мазі левосин, луроніт, трипсин

C Мазі левонорсин, левомеколь, левосин та ін

D Трипсин, хімотрипсин, террилітин та ін

E 0,5-1\% розчин діоксидину, 0,1-0,2\% розчин хлоргексидину252