База даних тестових завдань

Крок 2. Стоматологія

Ортодонтія

1

Лікувальна ефективність якої сили рекомендуеться в ортодонтії?

A * 17-20 г/см2

B 3-5 г/см2

C 30-45 г/см2

D 65 г/см 2

E 27-40 г/см22

Які м’язи надмірно розвинуті при мезіальному прикусі?

A *Які висовують нижню щелепу

B Які піднімають нижню щелепу

C Які опускають нижню щелепу

D Мімічні мя’зи

E Які тягнуть нижню щелепу до заду.3

Яку форму мають зубні ряди в період прикусу молочних зубів?

A *Півколо

B Еліпс

C Парабола

D Сідловидну

E У-подібну4

Що таке симптом Цилінського?

A *Співвідношення дистальних поверхонь других молочних молярів

B Співвідношення бугорків перших постійних молярів

C Співвідношення ікол

D Співвідношення різців

E Співвідношення дистальних поверхонь других постійних молярів5

У ребенка 8 лет ортодонтом диагностировано смыкание зубов по III классу Энгля в

боковом участке. Какой вид смыкания боковых зубов характерен для III класса?

A * мезиально-щечные бугры 16 и 26 находятся позади поперечной борозды36 и 46.

B Мезиально-щечные бугры 16 и 26 смыкаются с поперечной бороздой 36 и 46.

C Мезиально-щечные бугры 16 и 26 смыкаются с продольной бороздой 36 и 46.

D Небные бугры 16 и 26 перекрывают щечные бугры 36 и 46

E Дистально-щечные бугры 16 и 26 находятся в поперечной борозде 36 и 46.6

Каким слепочным материалом необходимо получить оттиск для изготовления

ортодонтических аппаратов?

A * Упин

B Стомафлекс

C Репин

D Сиэласт

E Ортокор7

Какой дополнительный метод исследования наиболее информативен для

дифференциальной диагностики разновидностей мезиального прикуса?

A * Телерентгенограмма

B Ортопантомограмма

C Томограмма ВНЧС

D Биометрическое изучение моделей челюстей

E Антропометрическое изучение формы лица8

Родители мальчика 9-ти лет обратились с жалобами на постоянно открытый рот. При

внешнем осмотре, нижняя часть лица удлинена, губы не смыкаются. В полости рта:

ранний сменный прикус. Соотношение первых постоянных моляров нейтральное,

вертикальная щель 5 мм. Какой наиболее вероятный диагноз?

A * Открытый прикус

B Дистальный прикус

C Мезиальный прикус

D Глубокий прикус

E Перекрестный прикус9

З допомогою якого рентгенологічного методу можна визначити кістковий вік?

A * Рентгенографія кисті руки

B Телерентгенографія

C Ортопантомограма

D Томограма

E Прицільна рентгенограма10

В ортодонтичну клініку звернулась дівчина 14 років зі скаргами на відсутність одного зуба

та естетичну ваду. При клінічному обстеженні виявлено співвідношення щелеп

нейтральне, відсутність 23 зуба з дефецитом місця. Хворій був встановлений попередній

діагноз: ретенція 23 зуба, з дефецитом місця в зубному ряду. Який з додаткових методів

дослідження потрібно застосувати для встановлення заключного діагнозу?

A *Ортопантомографія

B Міотонометрія

C Телерентгенографія

D Рентгенографія придаткових носових порожнин

E Вимірювання діагностичних моделей11

Вимірювання гіпсових моделей щелеп за методом Пона передбачає:

A * Визначення трансверзальних розмірів зубних рядів

B Визначення сагітальних розмірів зубних рядів

C Діагностику семетричності зубних рядів і зміщення кутніх зубів

D Визначення лонгітудинальної довжини зубних рядів

E Вивчення сегментів зубних рядів12

Телерентгенографічне дослідження голови використовується для вивчення:

A * Будови лицевого скелета, його росту і прогнозу ортодонтичного лікування

B Визначення стану твердих тканин зубів, їх пародонта, альвеолярних відростків і

щелепових кісток

C Положення зубів, зубоальвеолярної висоти, асиметрії правої і лівої половини обличчя

D Зубної, альвеолярної і базальної дуг верхньої або нижньої щелепи

E Будови висково-нижньощелепових суглобів13

Батьки 9 річної дівчини звернулися до ортодонта зі скрагами на неправельне

положення верхніх зубів. Дівчинку було оглянуто, для встановлення діагнозу

лікар-ортодонт провів клінічні-діагностичні проби за Ешлером-Бітнером. При

диференційній діагностиці якого патологічного прикусу використовують дану пробу?

A *Дистальний прикус

B Мезіальний прикус

C Глибокий прикус

D Косий прикус

E Відкритий прикус14

Дівчинка 9 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя.

Об’єктивно: збільшення нижньої частини обличчя. Носогубні складки поглиблені. У

фронтальній ділянці змикання зубів зворотнє, сагітальна щілина 4 мм. Між нижніми

фронтальними зубами є треми. Змикання бокових зубів – І клас Енгля. Поставте діагноз.

A * Несправжня прогенія.

B Справжня прогенія.

C Ретрузія верхніх різців.

D Суглобова прогенія.

E Треми нижньої щелепи.15

Хлопчик 9 років звернувся до лікаря-ортодонта в зв’язку з непрорізуванням 12 зуба.

Об’єктивно: лице симетричне. Звуження зубних рядів. Місце для 12-4 мм. Який

додатковий метод дослідження потрібно провести?

A * Панорамна рентгенографія.

B Мастикаціографія.

C Гелеренгенографія.

D Міотонометрія.

E Діагностичне вивчення моделей.16

Дівчинка 11 років скаржиться на косметичний недолік: неправильне положення 23 зуба.

Об’єктивно: обличчя симетричне. 24 зуб розташований щічно і вище оклюзійної

площини. Відстань між 22 і 24 – 3 мм. Яке додаткове обстеження потрібно хворому?

A * Всі перераховані методи.

B Метод Пона.

C Рентгенологічний метод.

D Визначення довжини зубного ряду.

E Метод Коркхауза.17

Складові частини ортодонтичного апарату, апарат Енгля.

A * Опорні коронки (кільця), дротова дуга з різьбою (пружна, ковзна), гайки.

B Лінгвальна дуга, кільця, кламера.

C Опорні коронки з припаяними до них вертикальними штангами.

D Дротова дуга, віялоподібний симометричний гвинт, опорні коронки.

E Віялоподібний гвинт для розриву піднебінного шва.18

Дівчинка 12 років скаржиться на незадовільний зовнішній вигляд. При обстеженні в

порожнині рота: сагітальна щілини 5 мм, діастема, треми на верхній щелепі, змикання

зубів за ІІ класом Енгля. До спеціальних методів діагностики в ортодонтії відносять:

A * Антропометричні, рентгенологічні, функціональні, графічні

B Огляд порожнини рота

C Опитування, огляд, вивчення діагностичних відбитків

D Функціональні клінічні проби.

E Немає вірної відповіді19

Дівчинка 13 років скаржиться на виступання підборіддя. В порожнині рота: зворотнє

перекриття у фронтальному відділі, сагітальна щілина 3 мм, скупчення фронтальних

зубів на верхній щелепі, змиканя зубів за І класом Енгля. Аномалії щелепних кісток в

сагітальному напрямку можливо виявити за допомогою:

A *Телерентгенографії в боковій проекції

B Телерентгенографії в прямій проекції

C Ортопантомографії

D Внутрішньоротової рентгенографії

E Томографії20

Дитині 9 роки..Встановлено діагноз: дистальний прикус, ІІ клас Енгля; недорзвинута

нижня щелепа. При проведенні проби Ешлера-Бітнера естетика профілю обличчя

поліпшується. Виберіть апарат для корекції патології:

A * Регулятор функції Френкеля- І

B Накусочна пластина Катца

C Пропульсар Мюлемана

D Відкритий активатор Кламта

E Стаціонарна дуга Енгля на верхні і нижні зубні дуги з міжщелепною тягою21

Хворій 12-ти років. Діагноз: відкритий прикус, зубоальвеолярне подовження бокових

ділянок нижньої щелепи. Виберіть необхідну конструкцію апарату для лікування:

A *Апарат на верхню щелепу з оклюзійними накладками

B Зовнішня лицева дуга

C Ковзаюча дуга Енгля

D Апарат Гербста

E Апарат на верхню щелепу з лицевою дугою22

Дитині 9 років. Встановлено діагноз: І клас Енгля, несправжня прогенія з ущільненням

фронтальної ділянки верхньої щелепи. Сагітальна щілина 2,5 мм, глибина фронтального

перекривання 1,5 мм. Виберіть апарат для ортодонтичного лікування:

A * Верхньощелепний апарат з оклюзійними накладками та 4-ма протрагуючими

пружинами.

B Регулятор функції Френкеля ІІІ типу.

C Ковзаюча дуга Енгля на нижній зубний ряд, стаціонарна – на верхній.

D Апарат Брюкля-Райхенбаха.

E Направляюча коронка Катца.23

Хвора 19 років звернувся зі скаргами на порушення зовнішнього вигляду. Об’єктивно:

передньо – щічний горбик першого верхнього моляра змикається з одноіменним

горбиком першого нижнього моляра. Для якого аномалійного прикусу даний признак є

характерним?

A * Дистальний прикус

B Мезіальний прикус

C Перехресний прикус

D Відкритий прикус

E Глибокий прикус24

Хвора 18-ти років звернулася зі скаргами на порушення зовнішнього вигляду. Об’єктивно:

нижні зуби висунуті вперед, перекриваючи одноіменні верхні. Для якого аномалійного

прикусу даний признак є характерним?

A *Мезіальний прикус

B Дистальний прикус

C Глибокий прикус

D Відкритий прикус

E Перехресний прикус25

В клініку ортодонтії звернувся 8-річний хлопчик зі скаргами на неправильне

розташування зубів. При обстеженні виявлено широку, щільну, низько прикріплену

вуздечку верхньої губи. Широка вуздечка верхньої губи та її низьке прикріплення може

призвести до:

A * Діастеми.

B Вкорочення верхнього зубного ряду.

C Подовження верхнього зубного ряду.

D Звуження верхнього зубного ряду.

E Протрузії верхніх фронтальних зубів.26

У хлопчика 10-ти років при вивченні моделей щелеп встановлено, що оклюзійна

площина фронтальних зубів на верхній щелепі має вгнуту форму, в бокових дялянках вона

випукла. Деформацію зубних дуг повторює і форма альвеолярного паростка. Верхня

щелепа має сідловидну форму з різким звуженням в ділянці премолярів. Який прикус

формується у дитини ?

A * Відкритий

B Дистальний

C Глибокий

D Мезіальний

E Перехресний27

В клініку звернулися батьки 8-річного хлопчика з скаргами на те, що він смокче пальчик.

При огляді виявлено: рот напіввідкритий, передні зуби не мають контакту, 2 1!1 2

каріозні, ясна гіперемовані, наявність нальоту на зубах, язик знаходиться між зубами.

Для усунення шкідливої звички смоктання пальця використовують:

A *вестибулярну пластинку, защиткою для язика

B піднебінну пластинку з вестибулярною дугою

C піднебінну пластинку з похилою площиною

D пластинку Катца

E активатор Клампта28

На консультацію до ортодонта звернулась 16-річна пацієнтка зі скаргами на наявність

молочних зубів. При огляді не виявлено лицевих відхилень. В порожнині рота:

фізіологічний прикус, ключ оклюзії збережений, на верхній щелепі - всі зуби постійні, на

нижній - постійні зуби, за винятком других молочних молярів. На рентгенограмі: відсутні

другі нижні премоляри, корені молочних других молярів резорбовані наполовину. Яка

тактика ортодонта?

A *Залишити молочні моляри і проводити диспансерне спостереження

B Видалити молочні моляри і переміщувати на їх місце постійні моляри

C Видалити молочні моляри і направити на протетичне лікування

D Видалити молочні моляри

E Призначити ремінералізуючу терапію, для затримки резорбції і стирання молочних

молярів29

При клінічному огляді 9-річної пацієнтки, встановлений попередній діагноз - дистальний

прикус. Яку діагностичну клінічну пробу потрібно застосувати для диференційної

діагностики різновидностей дистального прикусу?

A *Проба за Ешлером-Бітнером

B Проба за Ільїною-Маркосян

C Жуйні проби

D Проба за Френкелем

E Функціональна проба ковтання30

При осмотре полости рта ребенка 11 лет выявлено вестибулярное положение 23 зуба,

ширина его коронки 9 мм. В зубном ряду для него недостаточно места 7 мм. Остальные

зубы смыкаются в пределах нормы. Выберите план лечения:

A * Удалить первый премоляр и клык переместить в правильное положение

B Удалить клык, а образовавшийся дефект современем самоустранится.

C Расширить верхний и нижний зубной ряд, клык переместить в правильное

положение.

D Расширить верхний зубной ряд и клык переместить в правильное положение

E Переместить верхние боковые зубы справа дистально, а затем клык переместить в

правильное положение.31

При осмотре полости рта ребенка 9-ти лет отмечается выступающий вперед

подбородок, нижняя губа перекрывает верхнюю губу. Между нижними резцами

диастема и тремы, нижние резцы перекрывают верхние на 2/3 высоты коронки.

Сагиттальная щель 3 мм. Определите правильную тактику врача:

A * Применить аппрарат Брюкля

B Применить каппу Бынина

C Применить каппу Шварца

D Применить скользящий аппарат Энгля

E Назначить комплекс миогимнастики32

При профилактическом осмотре ребенка 4,5 лет выявлено преждевременное

отсутствие всех верхних моляров. Нижние резцы контактируют со слизистой оболочкой

неба. Определите тактику врача?

A * Изготовить сьемный пластиночный протез

B Изготовить ортодонтический аппарат для лечения глубокого прикуса

C Наблюдать 1 раз в год до прорезывания постоянных зубов

D Наблюдать 1 раз в полгода до прорезывания постоянных зубов

E Вмешательства врача не нужны33

Жалобы родителей ребенка 10 лет на эстетический недостаток. При осмотре полости

рта выявлено небное положение 12 зуба, ширина которого 6 мм. Ему недостаточно

места в зубном ряду – 1 мм. Все остальные зубы смыкаются в пределах нормы.

Назовите ортодонтический аппарат для лечения данной аномалии:

A * Аппарат на верхнюю челюсть с окклюзионными накладками, винтом,

протракционной пружиной на 12 зуб.

B Аппарат на верхнюю челюсть с протракционной пружиной на 21 зуб

C Аппарат на верхнюю челюсть с винтом и протракционной пружиной на 21 зуб

D Каппа Шварца

E Коронка Катца34

Хлопчик 10-ти рокїв звернувся до стоматолога зї скаргами на бїль в пїднебїннї пїд час їжї.

Об-но: Нижня третина обличчя вкорочена, рота вїдкриває в повному обсязї. При

змиканнї зубїв рїжучий край нижнїх рїзцїв контактує з слизовою оболонкою пїднебїння.

Слизова оболонка в мїсцї контакту гїперемїйована, злегка набрякла. Боковї зуби

змикаються за 1 кл. Енгля Визначте рацїональний план лїкування вїдносно нижнььої

щелепи у даного хворого:

A “Вколотити” фронтальну дїлянку

B “Вколотити” боковї дїлянки

C Розширити нижню щелепу

D Подовжити у фронтальнїй дїлянцї

E Подовжити боковї дїлянки35

Дївчинцї 13 рокїв. Скаржиться на неправильне положення зубїв. Об-но: Верхня щелепа ї

верхня губа виступають наперед. Зуби верхньої щелепи виступають з-пїд верхньої губи ї

перекривають нижню. Верхня щелепа збїльшен в сагїтальному напрямку; 12, 11, 21, 22

розташованї вїялоподїбно, є дїастеми, треми, дистально-щїчнї горбики 16, 26 зубїв

змикаються з медїально-щїчними горбиками 36, 46 зубїв. Визначте рацїональний план

лїкування:

A Зменшення сагїтальних розмїрїв верхньої щелепи

B Збїльшення поперечних розмїрїв рїзцїв нижньої щелепи

C Перемїщення нижньої щелепи мезїально

D Зменшення поперечних розмїрїв верхньої щелепи

E Збїльшення сагїтальних розмїрїв нижної щелепи36

Больная 10-ти лет. Жалобы на эстетический недостаток. девочка сосала большой

палец правой руки до 7 лет. Высота нижней трети лица несколько уменьшена, ф. Щель

по сагиттали между верхними и нижними резцами - 9мм, 2 класс по Энглю.При

проведении пробы Эшлера- Биттнера лицо сначала несколько улучшается, а затем

ухудшается. Какая клиническая форма аномалии прикуса наиболее вероятна?

A Верхняя макрогнатия и нижняя микрогнатия.

B Верхняя макрогнатия.

C Нижняя микрогнатия.

D Вернхяя прогнатия с компрессией в боковых участках.

E Нижняя ретрогнатия.37

Дївчинка 10 рокїв звернулася до ортодонта зі скаргами на косметичний дефект.

Об'єктивно: збїльшення нижньої третини лиця. Носогубні складки поглиблені. У

фронтальній ділянці змикання зубїв зворотнє, сагітальна щілина 3 мм. Між нижніми

фронтальними зубами є проміжки до 2 мм. Змикання бокових зубїв - за III Енгля.

Виберіть апарат для ефективного лікування даної хворої:

A Нижнещелепний аппарат з вестибулярною дугою і оклюзійними накладками

B Апарат Хургїної

C Апарат Френкеля

D Стацїонарна дуга Енгля

E Апарат Брюкля38

Хлопчику 9 рокїв. Знаходиться на облїку у отоларинголога з приводу хронїчного ринїту з

4-х рокїв. Скарги на неправильне положення зубїв. Об-но: пїд час огляду рот злегка

вїдкритий , нїздрї не беруть участї в диханнї, з-пї верхньої губи виступають рїзцї верхньої

щелепи. Пїдборїддя скошене назад. Сагїтальна щїлина 5 мм. Вкажіть етіологію

патології прикусу у цієї дитини.

A Патологія верхніх дихальних шляхів

B Зменшення сагїтальних розмїрїв верхньої щелепи

C Шкідливі звички

D Спадковість

E Травма щелеп39

Дївчинцї 8 рокїв. Скарги на затруднене жування. Об-но: при внутрїшньоротовому оглядї - у

фронтальнїй дїлянцї рїжучї поверхнї нижнїх рїзцїв дотикаються до слизовій оболонці

пїднебїння; верхнї фронтальнї зуби перекривають нижн на всю висоту коронок. На

нижнїй щелепї оклюзїйна крива фронтальних зубїв різко ввігнута. Поставте попереднїй

дїагноз:

A Глибокий прикус

B Вїдкритий прикус

C Несправжня прогнатїя

D Справжня прогнатїя

E Перехресний прикус40

Дївчинцї 8 рокїв. Скарги на неправильний прикус. Об-но: при внутрїшньоротовому оглядї -

у фронтальнїй дїлянцї рїжучї поверхнї нижнїх рїзцїв дотикаються до слизової пїднебїння;

верхнї фронтальнї зуби перекривають нижн на всю висоту коронок. На нижнїй щелепї

оклюзїйна крива вігнута. При змиканнї зубних рядїв дистально-щїчнї горбики 16, 26 зубїв

розташовуються в поперечному рївчику 36,46 зубїв. Який ортодонтичний апарат

необхїдно використати для оптимального лїкування даної патологїї?

A Знїмний, з накусочною площиною

B Апарат Хургїної

C Експансивна дуга Енгля

D Апарат Брюклі

E Роз'єднуючї коронки на 75, 85 зуби41

У девочки 9 лет с жалобами на эстетический недостаток установлен предварительный

диагноз: дистальный прикус, осложненный глубоким. В анамнезе: искусственное

вскармливание , длительное пользование пустышкой.Объективно: верхние зубы

расположены веерообразно с тремами. С помощью какой клинической пробы можно

уточнить выбор метода лечения дистального прикуса?

A Проба Эшлера- Биттнера.

B Функциональная жевательная проба по Рубинову.

C Миография

D Индекс Пона.

E Исследования по Герлаху42

При клиническом обследовании девочки 10 лет с жалобами на эстетический

недостаток, ортодонт выявил наличие следующих лицевых признаков: выпуклый

профиль, выстояние средней трети лица, сглаженность носогубны складок, смещение

подбородка назад, выраженность супраментальной складки, резко выраженное

напряжение при смыкании губ. В полости рта щель по сагиттали - 10 мм, 2 класс по

Энлю. Какой дополнительный метод исследования поможет установить окончательный

диагноз и клиническую форму аномалии прикуса?

A Профильная телерентгенография.

B Ортопантомограмма.

C Антропометрическое измерение моделей челюстей.

D Определение лицевого индекса по Изару.

E Проведение клинических функциональных проб.43

Пациент С. 11 лет был направлен к ортодонту. Жалобы на эстетический недостаток.В

анамнезе- искусственное вскармливание. прикусывание нижней губы. Объективно:

выпуклая форма лица с укорочением нижней трети инфантильный тип глотания,

внутриротовые признаки дистального прикуса. На основании клинического и

дополнительного обследования было установлено, что у мальчика дистальный прикус

обусловлен нижней ретрогнатией. Какой ортодонтический аппарат оптимально

применить в данном случае?

A Активатор Андрезена- Гойпля.

B Верхнечелюстная пластинка с винтом и вестибулярной дугой.

C Аппарат Поздняковой.

D Аппарат Брюкля.

E Нижнечелюстная пластинка с двумя винтами.44

Лена С., 5 лет. Направлена участковым детским стоматологом в связи с отсутствием

смыкания передних зубов. В анамнезе - длительное пользование пустышкой. Девочка

сосет язык во время сна. Инфантильный тип глотания В полости рта: имеются все

молочные зубы. Между молярами имеются тремы, диастемы на обеих челюстях. Щель

по вертикали между резцами и клыками до 5 мм. Установлен диагноз: Травмтический

открытый прикус. Выберите наиболее оптимальный ортодонтический аппарат.

A Пластинка с упором для языка.

B Пластинка с наклонной плоскостью.

C Верхнечелюстная пластинка с окклюзионными накладками на боковых зубах.

D Каппа и коронки с крючками для вертикальной тяги.

E Верхнечелюстная пластинка с пружиной Коффина.45

В клинику ортодонтии обратились родители с 5-летним ребенком с жалобами на

отсутствие нижних боковых зубов, медленное разжевывание пищи. Из анамнеза:

молочные моляры на нижней челюсти были удалены п поводу осложненного кариеса в

3 года. Объективно: нижняя треть лица укорочена, определяется глубокая

супраментальная борозда, нижняя губа несколько вывернута, утолщена. Все зубы

временные, отсутствуют 85, 84, 74, 75. У ребенка формируется дистальный прикус,

осложненный глубоким. Какой из нижеперечисленных методов лечения является

ведущим на первом этапе?.

A Протетический.

B Аппаратурный.

C Хирургический.

D Аппаратурно- хирургический.

E Биологический.46

Які апарати використовують для лікування дистального прикусу в період молочного

прикусу?

A Апарати функціональної дії

B Апарати механічної дії

C Апарати комбінованої дії

D Еджуайз-техніка

E Екстраоральні (позаротові) апарати47

Для лікування якої аномалії прикусу використовується піднебінна пластинка з похилою

площиною у фронтальній ділянці?

A Дистальний прикус

B Мезіальний прикус

C Перехресний прикус

D Глибокий прикус

E Відкритий прикус48

Який додатковий метод обстеження потрібно використати при звуженні зубного ряду?

A Метод Пон

B Електрометрія

C Телерентгенографія

D Метод Коркгауза

E Метод Герлаха49

До ортодонта звернулися батьки з дитиною 12 років зі скаргами на естетичні недоліки.

Під час обстеження: обличчя подовжене за рахунок збільшення висоти нижньої

третини обличчя. Верхня губа сплощена, нижня відкопилена, злажена губно-підборідня

борозна, збільшений кут нижньої щелепи. Прикус постійних зубів. Нижні різці

перекривають верхні до 1/2 висоти коронки. 46\36 зуби контактують з 15\25 і

мизіальними горбками 16\26 зубів.До якого класу за Енглем відносится описана вище

патологія?

A до ІІІ класу

B до ІІ класу 1 підкласу

C до ІІ класу 2 підкласу

D до I класу

E до IV класу50

До ортодонта звернувся підліток 15 років зі скаргами на неправильне розташування

зубів. Під час огляду: обличчя без особливостей. Прикус постійних зубів. Порушень

співвідношення щелеп у трьох площинах н визначається. 23 розташований вище

оклюзійної площини, вестибулярно, місця у зубній дузі менше ніж на 1/3 величини

коронки. Визначте яким способом можливо створити місце для аномалійно

розташованого 23?

A видаленням 24

B збільшенням трансверзальних розмірів щелепи

C збільшенням сагітальних розмірів щелепи

D видаленням 23

E збільшенням вертикальних розмірів51

Дитині 11 місяців. Під час огляду в порожнині рота 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81,82 зуби.

Сагітальна щілина до 3 мм. Наявність такої сагітальної щілини найбільше свідчить про

формування:

A *Дистального прикусу

B Перехресного прикусу

C Відкритого прикусу

D Глибокого прикусу

E Звуження зубного ряду на верхній щелепі52

Хворому 12 років. Лікувався у ортодонта з приводу несправжньої прогенії протягом 10

місяців з використанням стаціонарної дуги Енгля. Яка оптимальна тривалість

ретенційного періоду?

A *20 місяців

B 10 місяців

C 6 місяців

D 3 місяці

E 12 місяців53

У ребенка 9 лет диагностирована симметричная диастема верхней челюсти с

дивергенцией коронок. Соотношение зубов бокового сегмента нейтральное. Во

фронтальном участке глубина резцового перекрытия 1/3 вісоті коронок. Что можно

использовать для одновременного устранения диастемы и дивергенции коронок?

A *Верхнечелюстную пластинку с рукообразными пружинами

B Верхнечелюстную пластинку с протракционными пружинами

C Стандартную Эджуайс-технику

D Брекет-систему с техникой прямой дуги по Эндрюсу

E Верхнечелюстную пластинку с вестибулярной дугой54

Родители девочки 8 лет обратились с жалобами на эстетические нарушения .

Объективно : нижняя часть лица укорочена, подбородок выдвинут вперед, верхняя губа

западает . При смыкании зубов определяется обратное глубокое резцовое перекрытие .

В боковых участках мезиооклюзия . Выберете аппарат для лечения ?

A *Регулятор функции Френкеля 3 типа .

B Регулятор функции Френкеля 2 типа .

C Аппарат Осадчего.

D Активатор Андрезена- Гойпля .

E Съемный аппарат на верхнюю челюсть .55

Родители ребенка 8 лет обратились с жалобами на постоянно открытый рот .

Объективно : круговая мышца рта напряжена, носогубные складки сглажены,

подбородок скошен, нижняя губа вывернута . Прикус ранний сменный . Верхняя челюсть

сдавлена в боковых участках, передние зубы расположены веерообразно . При

смыкании зубов нижние передние зубы контактируют со слизистой оболочкой неба, в

боковых участках определяется контакт одноименных зубов . Поставьте диагноз .

A * Дистальный прикус, осложненный глубоким.

B Мезиальный прикус .

C Глубокий прикус .

D Открытый прикус .

E -56

Ребенок 10 лет обратился с жалобами на плохую фиксацию ортодонтического аппарата

. Изготовлен съемный аппарат на верхнюю челюсть с вестибулярной дугой,

расширяющим винтом и кламмерами . Какие механические приспособления съемных

ортодонтического аппарата относят к фиксирующим:

A * Кламмеры .

B Вестибулярные дуги .

C Расширяющие винты .

D Боковые щиты .

E Губные пилоты .57

Родители мальчика 8 лет обратились с жалобой на отсутствие передних зубов . Зубы

потерял при травме . Период сменного прикуса . Соотношение первых постоянных

моляров нейтральное . Отсутствуют 11 и 21 зубы . Какова тактика врача ?

A * Изготовление частичного съемного протеза .

B Изготовление несъемного протеза .

C Изготовление несъемного консольного протеза .

D Изготовление мостовидного протеза .

E Перемещение соседних зубов .58

При плановому профілактичному огляді у дівчинки 5 років виявлено затруднене носове

дихання. Дитина дихає ротом, рот постійно відкритий. До чого може привести дана

патологія?

A *Звуження верхнього зубного ряду в бокових ділянках

B Розширення верхнього зубного ряду

C Поворот зубів навколо вісі

D Неповне прорізування фронтальних зубів

E Часткова адентія59

У клініку звернулися батьки 8-річної дитини з скаргами на неправильне положення

передніх зубів. При об’єктивному обстеженні вестибулярне положення 12 і 22 зубів,

недостатність місця для них в зубній дузі. Перші постійні моляри змикаються по І класу

Енгля. Які додаткові методи обстеження будете застосовувати?

A *Визначення індексу Пона

B Мастикаціографію

C Клінічні функціональні проби

D Телеренгенографія

E Фотометричні дослідження60

Дитині 9 років. Батьки звернулись зі скаргами, що хлопчик постійно закусує нижню губу.

Яка патологія прикусу може виникнути?

A * Дистальнийприкус

B Відкритий прикус

C Глибокий прикус

D Мезіальний прикус

E Косий прикус61

Дівчинці 11 років. Скарги на затримку прорізування 12 зуба. В порожнині рота: пізній

змінний прикус, 61 зуб – рухомість I ступеня. Які додаткові методи обстеження необхідно

провести?

A * Панорамна рентгенографія

B Визначення жуйної ефективності

C Вимірювання довжини зубного ряду

D Телерентгенографія

E Вимірювання зубного ряду за Снагіною62

Дитині 9 років. Скарги на косметичний недолік. При зовнішньому огляді обличчя

симетричне, пропорційне. В порожнині рота: 22 зуб розташований орально, відмічається

його блокування нижніми зубами. Відстань між 21 і 23 зубами 5 мм; ширина 22 зуба – 7

мм. Який принцип лікування даної патології?

A * Розширення верхнього зубного ряду, розімкнення прикусу, переміщення 22 зуба в

зубний ряд

B Розширення верхнього зубного ряду, розімкнення прикусу

C Видалення 22 зуба, ретракція фронтальних зубів

D Видалення 32 зуба, ретракція нижніх фронтальних зубів

E Видалення 24 зуба, переміщення 22 зуба в зубний ряд63

Дитині 5 років. Скарги на естетичний недолік. При зовнішньоротовому огляді: обличчя

симетричне, не пропорційне, за рахунок зменшення нижньої третини обличчя. В

порожнині рота: 55, 54, 52, 64, 65, 74 і 84 зуби відсутні. Складіть план лікування.

A * Часткові знімні протези на верхню і нижню щелепи

B Апарат Андрезена

C Апарат Френкеля, III тип

D Мостовидні протези

E Бюгельні протези64

До ортодонта звернулися батьки з дитиною 12 років зі скаргами на відсутність зуба на

верхній щелепі. Зі слів батьків: тимчасовий зуб був видалений у 4-х річному віці внаслідок

травми. Під час обстеження: обличчя без особливостей. Прикус постійних зубів. На

верхній щелепі відсутній 21. Проміжок між 11 та 22 - 4 мм. На рентгенограмі: 21

розташований під кутом у 45 градусів до 11. Оберить раціональний метод лікування.

A *Комбінований метод лікування [хірургічний та апаратурний].

B Апаратурний.

C Хірургічний.

D Ортопедичний.

E Фізіотерапевтичний.65

До ортодонта звернулися батьки з дитиною 9 років зі скаргами на неправильне

розташування зуба на верхній щелепі. Під час обстеження: обличчя без особливостей.

Прикус зміни зубів, 12 розташований піднебінно. Місця в зубній дузі немає. В якому

напрямку визначається аномалія розташування 12?

A *в сагітальному.

B в трансверзальному.

C в вертикальному.

D навколо вісі.

E в горизонтальному.66

Для лікування скупченості зубів у дівчінки 9 років було запропоновано метод системного

видалення зубів за Ноtz. Що слугувало показанням до вибору цього методу лікування?

A *невідповідність розмірів зубів та щелеп.

B звуження щелеп.

C надкомплектні зуби.

D подовження передньої ділянки зубної дуги.

E невідповідність розмірів щелеп.67

Хлопчику 10 років. Скарги на скошене підборіддя і кволе жування. В анамнезі - штучне

вигодовування. Об'єктивно: співвідношення 6-х зубів по II класу Енгля. Сагітальна щілина -

7мм. Проба Ешлера-Бітнера позитивна. Який найбільш імовірний діагноз?

A Прогнатія, дистальне зміщення нижньої щелепи

B Прогнатія, макрогнатія верхньої щелепи

C Ретрузія фронтальної ділянки нижньої щелепи

D Прогенія, макрогнатія нижньої щелепи

E Протрузія фронтальної ділянки верхньої щелепи68

Дівчинці 4,5 років. Матір дитини хвилює кволе жування, “пташиний” профіль обличчя. В

анамнезі - штучне вигодовування. Об'єктивно: сагітальна щілина - 5мм. Форма верхньої і

нижньої щелеп - півколо. Який метод лікування в цьому віці найбільш доцільний?

A Мїотерапевтичний

B Видалення зубів

C Фізіотерапевтичний

D Ортопедичний

E Апаратурний69

Дівчинка 10 років звернулася до ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя.

Об'єктивно: збільшення нижньої частини обличчя. Носогубні складки поглиблені. У

фронтальній ділянці змикання зубів зворотне, сагітальна щілина - 3мм. Між нижніми

фронтальними зубами є треми. Змикання бокових зубів - за 1 класом Енгля. Виберіть

оптимальний план лікування даної хворої:

A Переміщення нижніх фронтальних зубів в язичковому напрямку

B Вестибулярне переміщення верхніх різців

C Видалення верхніх перших премолярів

D Розширення верхньої щелепи

E Переміщення верхньої щелепи назад70

У мальчика 6 лет не смыкаются передние зубы, имеется привычка сосания языка.

Инфантильный тип глотания. В полости рта: имеются все молочные зубы. Между

молярами имеются тремы, диастемы на обеих челюстях. Щель по вертикали между

резцами и клыками до 5 мм. Установлен диагноз: Травмтический открытый прикус. Что

нужно рекомендовать ребенку в этом возрасте ?

A Устранить вредную привычку сосания, нормализовать тип глотания.

B Задержать рост челюстей по вертикали.

C Задержать рост челюстей по трансверзали.

D Добиться вытяжения по вертикали во фронтальных участках челюстей.

E Добиться вколачивания боковых зубов по вертикали.71

При профилактическом осмотре обследовали девочку 5 лет. В состоянии

физиологического покоя лицевые признаки ЗЧА не определялись. В полости рта 20

молочных зубов, бугры клыков выражены, без признаков физиологического стирания,

между фронтальными зубами - тремы, диастемы. Форма зубных рядов полукруглая.

Центральная линия между резцами не совпадает, прикус косой. Что необходимо

сделать для предупреждения прогрессирования косого прикуса?

A Сошлифовать нестершиеся бугры клыков.

B Изготовить пластинку с винтом для верхней челюсти.

C Ожидать саморегуляции

D Назначить массаж челюстей

E Разобщить прикус72

До ортодонта звернулися батьки з дитиною 6 років зі скаргами на неправильне

розташування зубів. Під час огляду: обличчя без особливостей. Прикус зміни зубів. 31 та

41 прорізалися позаду від 71 та 81. Що необхідно зробити в першу чергу?

A Видалити тимчасові центральні різці

B Призначити масаж фронтальної ділянки зубного ряду

C Призначити міогімнастику

D Розширити щелепи

E Стимулювати ріст апікального базису73

Під час профілактичного огляду у дитини 6 років визначено: прикус тимчасових зубів. У

фронтальній ділянці прямий контакт різців, проміжки між зубами відсутні. Одноіменний

контакт ікол та молярів. Жувальні горбки молярів стерті. Якому періоду відповідає стан

дитини?

A Період старіння тимчасового прикусу

B Період формування тимчасового прикусу

C Період стабільного тимчасового прикусу

D Період нестабільного тимчасового прикусу

E Період зміни зубів74

Дитині 13 років. Третій верхній зуб прорізався повністю, але розташований вище

оклюзійної поверхні. Яке це аномальне положення?

A Супраоклюзія

B Тортооклюзія

C Вестибулярне

D Інфраоклюзія

E Оральне75

Дитині 11 років. При внутрішньоротовому огляді спостерігається значне звуження

верхньої щелепи, та готичне піднебіння. Ягідна форма черепа та деформація осанки.

Вкажіть найбільш вірогідну причину цієї патології:

A Рахіт

B Інфекційні захворювання

C Раннє видалення зубів

D Утруднене носове дихання

E Шкідливі звички76

Дитині 9 років. Центральні різці верхньої щелепи повернуті навколо осі. Яке це

аномальне положення?

A Тортооклюзія

B Транспозиція

C Супраоклюзія

D Інфраоклюзія

E Вестибулярне77

При якій патології зубо-щелепової системи потрібно призначати міогімнастику для м'язів,

які зміщують нижню щелепу дистально в молочному прикусі?

A Мезіальний прикус

B Відкритий прикус

C Дистальний прикус

D Перехресний прикус

E Глибокий прикус78

Ребенок 9 лет жалуется на затрудненное откусывание пищи . Объективно : удлинение

нижней части лица, напряжение круговой мышцы рта, сглаженность носогубных

складок, . Период прикуса ранний сменный. Верхний зубной ряд имеет седловидную

форму, нижний трапецевидную . Вертикальная щель между передними зубами 6 мм.

Поставьте диагноз .

A * Открытый прикус .

B Мезиальный прикус.

C Перекрестный прикус .

D Дистальный прикус .

E Дефект зубного ряда на нижней челюсти .79

При обстеженні дітей в школі лікар-стоматолог-ортодонт виявив в декількох з них

напруження колового м’язу рота. Який з перечислених апаратів можнАвикористовувати

для гімнастики кругового м’язу рота?

A *Активотор Дасса

B Регулятор функції Френкеля

C Активатор Андрезена-Гойпля

D Апарат Енгля

E Апарат Брюкля80

Пацієнт 15 років скаржиться на відсутність верхніх латеральних різців та естетичний

недолік ("посмішка хижака"). В анамнезі: у матері не прорізався правий латеральний

різець, лівий має шилоподібну форму. Об'єктивно: конфігурація обличчя без

особливостей; 12, 22 відсутні. На фронтальній ділянці верхньої щелепи - дiастема i

трема, ікла дещо зміщені в сторону відсутніх зубів при нейтральному співвідношенні

зубних рядів. Який метод дослідження буде найбільш інформаційним для встановлення

діагнозу у даного хворого?

A Ортопантомографiя

B Аксіальна телерентгенографія передньої ділянки верхньої щелепи

C Вивчення родоводу

D Вимірювання діагностичних моделей

E Телерентгенографічні дослiдження81

У дитини 4 років після проведеної аденотонзилектомії потрібно усунути шкідливу звичку

ротового дихання. Ортодонтом запропоновано вестибулярний щит [вестибулярна

пластинка Кербитца]. Вестибулярний щит сприяє тренуванню:

A *кругового м`яза.

B скроневого м`яза.

C власне жувального м`яза.

D латерального крилоподібного.

E медіального крилоподібного.82

Де знаходяться вимірювальні пункти по Pont на молярах верхньої щелепи?

A * Передне заглиблення міжбугоркової фісури першого моляру.

B Задне заглиблення міжбугоркової фісури.

C Вершина мезиально-щічного бугра першого моляру.

D Контактні пункти між першим та другим молярами.

E Вершина дистально-щічного бугра першого моляра.83

При огляді 10-річної дитини виявлено діастему і низьке прикріплення вуздечки верхньої

губи. Яка Ваша тактика лікування?

A *Пластика вуздечки з послідуючим ортодонтичним лікуванням

B Пластика вуздечки

C Ортодонтичне лікування

D Міогімнастика

E Не проводимо лікування84

Хлопчик 10-ти років. Скарги на відсутність зубів. Об'єктивно: обличчя симетричне, не

пропорційне за рахунок зменшення нижньої третини. В порожнині рота: відсутні 12, 14,

15, 17, 22, 24, 25, 27, 34, 35, 37, 44, 45, 47 зуби. На рентгенограмі підтверджується діагноз

часткової адентії, відсутність зачатків частини зубів. Виберіть найбільш доцільний вид

протезу.

A * Часткові знімні пластинкові протези на верхню і нижню щелепи

B Мостовині протези

C Бюгельні протези

D Консульні мостовидні протези

E Замістити дефект імплантантами85

Дитина народилась з масою 3200 г, зріст 53 см., 9 балів за шкалою Апгар, від першої

вагітності. Плогі перші, фізіологічні. В якому положенні має бути нижня щелепа у дитини?

A *Фізіологічна ретрогенія

B Фізіологічна прогенія

C Центральна оклюзія

D Пряме співвідношення

E Дистальний прикус86

Хворому рекомендовано виготовлення апарата Френкеля ІІІ типу. Який діагноз було

встановлено хворому?

A *Мезіальний прикус

B Перехресний прикус

C Відкритий прикус

D Вестибулярне положення іклів

E Ретенція 21 зуба87

Батьки 3,5 річної дівчинки звернулися до ортодонта зі скаргами на утруднене жування у

дитини. Об'єктивно: дефект зубного ряду на нижній щелепі. Призначено виготовлення

часткових знімних протезів. Вкажіть термін заміни часткових знімних протезів в

молочному періоді прикуса за Ільїною-Маркосян?

A *6-8 місяців

B 4 місяці

C 1,5 роки

D 3 роки

E Не потрібно міняти протези до фізіологічної зміни зубів88

Під час профілактичного огляду у дитини 5 років визначено: напіввідкритий рот, губи

стуляє з напруженням. Прикус тимчасових зубів. Сагітальна щілина 4 мм, одноіменне

співвідношення іклів та других тимчасових молярів. Верхня зубна дуга V-подібна, нижня –

трапецієподібна. Якою повинна бути форма верхньої та нижньої зубної дуги у

тимчасовому прикусі?

A *у вигляді напівкола

B напівеліпс

C парабола

D чотирьохкутна

E трьокутна89

До лікаря-ортодонта звернулися батьки з хлопчиком 6,5 років з приводу незмикання

передніх зубів. Дитина має шкідливу звичку смоктати язика. Об-но: спостерігається

симптом “наперстка “ при змиканні губ, мова порушена, між передніми зубами

спостерігається вертикальна щілина до 8 мм. Встановити діагноз зубощелепної аномалії.

A * Відкритий прикус.

B Перехресний прикус.

C Дистальний прикус.

D Мезіальний прикус.

E Глибокий прикус.90

У дитини 8-ми років відсутні 12, 22 зуби. Місця для них в зубному ряду недостатньо. На

рентгенограмі зачатки цих зубів відсутні. У батька дитини 12 зуб відсутній , а 22 –

шипоподібний. Вкажіть діагноз і етіологію даної патології.

A * Спадкова адентія.

B Карієс.

C Видалення зубів.

D Травма.

E Рахіт.91

У дівчинки 13 років при постійному прикусі зберігається 63 зуб. На піднебінні зліва

пальпується невелика тверда пухлина. Первинний діагноз: ретенція 23 зуба. Які

додаткові методи дослідження необхідно провести ?

A * Рентген-діагностика.

B Мастикаціографія.

C Одонтодіагностика.

D Міотонометрія.

E Клінічне обстеження.92

Ребенку 14 лет. Обратились с жалобой на выстояние подбородка кпереди. Объективно:

нижняя треть лица удлинена. Обратное фронтальное перекрытие зубов. Первые

моляры смыкаются по III кл. Энгля. Сагитальная щель – 6 мм. Дополнительными

исследованиями установлен следующий уточненный диагноз: мандибулярная прогнатия.

Каким дополнительным методом уточнен диагноз:

A *Боковой телерентгенографии.

B Методом профилометрии по Шварцу.

C Анализом фотографии лица в профиль.

D Антропометрические измерения лица по Изару.

E Гнатостатическим методом Симона.93

У дитини 6 років в порожнині рота всі зуби тимчасові,є діастеми та треми, стертість

жувальних поверхонь зубів. Визначається уступ Цилінського. Зубні ряди в тимчасовому

прикусі мають форму:

A *Напівкола.

B Напівеліпса.

C Параболи.

D Трапеції.

E V-подібну.94

Родители обратились к ортодонту с девочкой 6 лет. Жалобы на выступание нижней

челюсти. Ребенок похож на отца. Объективно: молочный прикус, имеются диастемы,

тремы на верхней челюсти и нижней челюсти, во фронтальном участке обратное

резцовое перекрытие, щель по сагиттали до 3 мм, в боковых отделах – мезиокклюзия.

Проба Ильиной-Маркосян на дистальное смещение нижней челюсти отрицательная.

Какой принцип лечения будет адекватен данной клинической форме патологии?

A *Задержать рост нижней челюсти по сагиттали

B Стимулировать рост верхней челюсти по сагиттали

C В лечении не нуждается

D Не начинать лечения до конца сменного прикуса

E Начинать ортодонтическое лечение после полной смены зубов95

Мальчик 10 лет, жалобы на “неправильный” прикус. Объективно – соотношение зубов

бокового сегмента одноименно-бугорковое, во фронтальном участке – щель по

сагиттали до 3-х мм, по вертикали перекрытие верхними зубами нижних до 2/3 их

высоты. При проведении пробы Эшлера-Биттнера отмечается улучшение профиля.

Какой из перечисленных ортодонтических аппаратов наиболее оптимален для лечения

данной клинической формы?

A *Верхне-челюстная пластинка с вестибулярной дугой и наклонной плоскостью во

фронтальном участке

B Аппарат Брюкля

C Регулятор функции Френкеля 3 типа

D Нижнечелюстная пластинка с винтами

E Верхне-челюстная пластинка в вестибулярной дугой и окклюзионными накладками в

боковых отделах96

К врачу ортодонту обратились родители с девочкой 11 лет с жалобами на выстояние

верхних фронтальных зубов. В анамнезе – затрудненное дыхание через нос.

Объективно: зубная формула соответствует возрасту, зубные ряды сужены, отмечается

одноименно-бугорковый контакт в боковых отделах челюстей, во фронтальном участке

щель по сагитттали до 5 мм. Ваш предварительный диагноз.

A *Дистальный прикус

B Открытый прикус

C Глубокий прикус

D Мезиальный прикус

E Двухсторонний косой97

До лікаря-ортодонта звернулися батьки 10-річного хлопчика зі скаргами на неправильне

розміщення 21 зуба. При об’єктивному обстеженні 21 зуб знаходиться в вестибулярному

положенні, місця для нього в зубній дузі достатньо. Які допоміжні методи обстеження

необхідно провести для уточнення плану лікування?

A Рентгенографічні

B Визначення індексів Пона

C Визначення індексів Коркхауза

D Паралеллометрію

E Мастикаціографію98

Як провести сепарацію зубів під ортодонтичні коронки?

A З допомогою еластиків

B Сепараційними дисками

C Алмазними головками

D Проводити не потрібно

E Вулканітовими дисками99

Зі скаргами на неправильне положення зубів до ортодонта звернулась 14 річна

пацієнтка. Об’єктивно: обличчя симетричне, пропорційне, в порожнині рота: постійний

прикус, в бокових ділянках нормогнатичне співвідношення зубів, між 21 і 22 зубами

проміжок - 2 мм, 23 зуб знаходиться поза зубним рядом з губної сторони. Сформулюйте

діагноз.

A *Трема иіж 21 22, вестибулярне положення 23 зуба

B Діастема верхньої щелепи, вестибулярне положення 23 зуба

C Діастема верхньої щелепи, оральне положення 23 зуба

D Трема між 21 22, оральне положення 23 зуба

E Вестибулярне положення 23 зуба100

Зі скаргами на неправильне положення зубів до ортодонта звернувся 12-ти річний

пацієнт. Об’єктивно: обличчя симетричне, пропорційне, в порожнині рота: постійний

прикус, в бокових ділянках нормогнатичне співвідношення зубів, 13 зуб знаходиться поза

зубним рядом на піднебінні, при біометричних вимірюваннях: ширина 13 зуба склала

11,4 мм, відстань між 12 і 14 зубами дорівнює 4,6 мм, ширина 14 зуба - 7,6 мм. Складіть

план лікування.

A *Видалити 14 зуб і переміщувати 13 зуб на його місце

B Розімкнути прикус і переміщувати 13 зуб на його місце

C Не розмикаючи прикус, перемістити 13 зуб на його місце.

D Не потрібує лікування.

E Видалити 14 зуб101

Дитині 7 років поставлено діагноз: скупчення зубів верхньої і нижньої щелеп і назначено

серійне послідовне видалення за Hots. Виберіть правильний порядок видалення зубів.

A Молочні ікла, перші молочні молярі, перші премоляри

B Перші молочні молярі, перші премолярі, молочні ікла

C Перші молочні молярі, молочні ікла, перші премолярі

D Перші молочні молярі, молочні ікла, другі премолярі

E Другі різці, молочні ікла, першого молочного моляру102

У хлопчика 9 років при зовнішньоротовому огляді виявлено вираженість носогубних і

підборідкової складок, зменшення нижньої третини обличчя. В порожнині рота: пізній

змінний прикус, верхні передні зуби повністю перекривають нижні, на піднебінні видно

відбитки нижніх різців. Поставте діагноз

A *Глибокий прикус

B Зубоальвеолярне видовження передніх зубів верхньої щелепи

C Дистальний прикус

D Зубоальвеолярне видовження передніх зубів нижньої щелепи

E Мезіальний прикус103

В результаті обстеження 13-ти річного пацієнта був встановлений остаточний діагноз:

вестибулярне положення 13 і 23 зубів з повним дефіцитом місця, звуження верхнього

зубного ряду, поворот 12 і 22 зубів навколо осі. Для усунення даної патології

запропоновано розширити зубний ряд та видалити зуби. Які зуби підлягають видаленню

за ортодонтичними показами?

A *Перші премоляри

B Ікла

C Другі різці

D Другі премоляри

E Перші моляри104

Яка форма зубних рядів в молочному періоді прикусу?

A *Верхній і нижній зубні ряди мають форму півкола

B Верхній і нижній зубні ряди мають форму парабули

C Верхній і нижній зубні ряди мають форму еліпсу

D Верхній зубний ряд має форму еліпса, нижній - парабули

E Верхній зубний ряд має форму парабули, нижній – еліпса105

По співвідношенні яких зубів визначають уступ Цилінського?

A *Молочних других молярів

B Молочних перших молярів

C Постійних перших молярів

D Постійних других молярів

E Перших постійних молярів106

В який період прикусу наявність трем і діастем є ознакою фізіологічного розвитку?

A *В період пізнього молочного прикусу

B В період раннього молочного прикусу

C В період раннього змінного прикусу

D В період пізнього змінного прикусу

E В період раннього постійного прикусу107

Для дослідження розмірів зубів в період молочного прикусу використовується методика :

A * Долгополової

B Пона

C Коргхауза

D Хаулея-Гербста

E Снагиної108

Функціонально-направляючі апарати - це апарати в конструкцію яких входить:

A Похила площина

B Гвинти та пружини

C Захисні щитки та пелоти

D Омегоподібна петля

E Гумова тяга109

Які конструкції протезів необхідно вибрати при множинній адентії в ранній змінний

період прикусу?

A *Часткові знімні протези

B Мостоподібні протези

C Бюгельні протези

D Не потребує протезування

E Повні знімні протези110

Які терміни заміщення дитячих зубних протезів в молочному періоді прикусу за даними

Ільїної-Маркосян?

A *Через 6-8 місяців

B Через 8-10 місяців

C Через 10-12 місяців

D Через 12-16 місяців

E Через 16 місяців111

Джерелом сили функціонально-направляючої апаратури є:

A Жувальна мускулатура

B Наявність гвинта

C Наявність омегоподібної петлі

D Міжщелепна тяга

E Наявність пружинячих активаторів112

Яку клінічну діагностичну пробу використовують для діагностики дистального прикусу?

A Проби Ешлера-Бітнера

B Проби Хрістіансена

C Проби Ільїної-Маркосян

D Речові проби

E Проби за Рубіновим113

Для капи Шварца та капи Биніна обовязкова наявність:

A Похилої площини

B Накусочної площадки

C Вестибулярної дуги

D Кламерів Адамса

E Ортодонтичний гвинт114

В змінному періоді прикусу для лікування прогенії з глибоким перекриттям у

фронтальному відділі та наявністю діастем та трем використовують:

A Апарат Брюкля

B Капа Шварца

C Апарат Познякової

D Апарат Катца

E Капа Биніна115

У ортодонта на диспансерному обліку перебуває дитина 4 років із ротовим диханням. У

анамнезі перенесена аденотомія. Під час обстеження: прикус тимчасових зубів; верхні

різці перекривають нижні на 1\3; дистальні поверхні других тимчасових молярів

розташовані у одній вертикальній площині. Застосування якого профілактичного апарату

найбільш доцільне для усунення шкідливої звички ротового дихання?

A Стандартна вестибулярна пластинка Шонхера.

B Вестибуло-оральна платинка Крауса.

C Регулятор функцій Френкеля.

D Активатор Андрезена-Гойпля.

E Пластинка з петлями Рудольфа.116

У ортодонта на диспансерному обліку перебуває дитина 3,5 років із шкідливими

звичками смоктання пальця та “інфантильним” типом ковтання. Під час обстеження:

прикус тимчасових зубів; різці у прямому контакті. Застосування якого профілактичного

апарату найбільш доцільне у даному випадку?

A Вестибуло-оральна платинка Крауса.

B Стандартна вестибулярна пластинка Шонхера.

C Регулятор функцій Френкеля.

D Біонатор Янсен.

E Пластинка з петлями Рудольфа.117

У ортодонта на диспансерному обліку перебуває дитина 3,5 років. У анамнезі

перенесений рахіт. Під час огляду: прикус тимчасових зубів; верхня зубна дуга V –

подібної форми, нижня – трапецієвидна [чотирикутна]. Який фактор міг сприяти даній

патології?

A Смоктання великого пальця.

B Смоктання нижньої губи.

C Смоктання верхньої губи.

D Втягування щік.

E Утримання кінчика язика різцями.118

Патронажна медична сестра здійснила огляд новонародженої дитини. Під час огляду:

нижня частина обличчя коротша за середню, підборіддя скошене назад, зуби відсутні,

нижня щелепа зміщена назад. Яку назву має таке розташування нижньої щелепи у

новонародженої дитини?

A *Фізіологічна малеча ретрогенія.

B Мезіальний прикус.

C Фізіологічний прикус.

D Дистальний прикус.

E Ортогнатичний прикус.119

Патронажна медична сестра здійснила огляд новонародженої дитини. Під час огляду:

нижня частина обличчя коротша за середню, підборіддя скошене назад, зуби відсутні,

нижня щелепа зміщена назад. Яка кількість фолікулів зубів в кожній щелепі

новонародженої дитини?

A 18

B 16

C 14

D 12

E 10120

До ортодонта звернувся юнак віком 17 років із скаргами на неправильне розташування

ікла на верхній щелепі. Об-но: прикус постійних зубів; співвідношення перших постійних

молярів за Е.Енглем; І класом 13 розташований вестибулярно вище оклюзійної лінії;

проміжок між 14 та 12 – 6,5 мм. Який період ортодонтичного лікування дозволить

скоротити застосування ультрафонофорезу із лідазою?

A Активний період

B Ретенційний період

C Підготовчий період

D Пасивний період

E -121

Какой вид протезов не применяется в детском возрасте?

A *Бюгельные протезы.

B Частичные сьемные протезы.

C Полные сьемные протезы.

D Мостовидные протезы.

E Штифтовые зубы.122

Исследование моделей челюстей в период постоянного прикуса по Коркхаузу позволяет

определить:

A Длину переднего участка верхнего зубного ряда

B Размеры зубных рядов в трансверзальной плоскости

C Размеры фрагментов зубных рядов в сагиттальной плоскости

D Соотношение ширины поперечных размеров нижних фронтальных зубов и верхних

E Соотношение ширины 4-х верхних резцов и клыка 2-х премоляров и моляра.123

При осмотре полости рта ребенка 11 лет выявлено вестибулярное положение 23 зуба.

Соотношение 16 и 46 по 1 кл. Энгля, 26 и 36 по 2 кл. Энгля. Ширина коронки 23 - 8 мм. В

зубном ряду для него недостаточно 4 мм. Фронтальные зубы смыкаются в пределах

нормы. Выберите план лечения:

A * Переместить верхние боковые зубы справа дистально, а затем клык переместить в

правильное положение.

B Удалить клык, 24, 25 зубы переместить на место 23

C Расширить верхний и нижний зубной ряд, клык переместить в правильное

положение.

D Расширить верхний зубной ряд и клык переместить в правильное положение

E Удалить первый премоляр и клык переместить в правильное положение124

До лікаря-ортодонта звернулися батьки 10-річного хлопчика зі скаргами на неправильне

розміщення 21 зуба. При об’єктивному обстеженні 21 зуб знаходиться в вестибулярному

положенні, місця для нього в зубній дузі достатньо. На ортопантомограмі перешкод для

переміщення 21 зуба орально не виявлено. Які з перечисленних ортодонтичних апаратів

будете використовувати для лікування даної аномалії?

A Піднебінну пластинку з вестибулярною дугою

B Пружинячу дугу Енгля

C Капу Шварца

D Аппарат Василенко

E Аппарат Курляндського125

Ребенку 8 лет. Жалобы на скученность верхних резцов. Объективно: первые моляры

смыкаются по I кл. Энгля, фронтальное перекрытие ортогнатическое. 12 и 22 зубы

прорезываются небно с дефицитом места на 2/3 коронки. Поперечные размеры 11 и 21

зубов - 10 мм каждый. Наследование типа лица отца, у которого наблюдается прогнатия

и макродентия центральных резцов. Выберите профилактическое лечение с учетом

наследственной патологии.

A *Серийное удаление по Хотцу с целью сокращения зубной дуги.

B Расширение челюстей для обеспечения места 12 и 21 зубов.

C Массаж в области 12 и 21 зубов для стимуляции их прорезывания.

D Удаление 12 и 21 зубовс целью сокращения зубной дуги.

E Сошлифовка апроксимальных поверхностей 11 и 21 зубов для обеспечения места 12

и 22 зубам.126

В клинику ортодонтии школьным детским стоматологом направлен мальчик 12 лет.

Жалоб не предъявляет. Зубная формула соответствует возрасту. Во фронтальном

участке по всем плоскостям отклонений не определяется. Смыкание зубов в боковых

участках по трансверзали, обратное перекрытие зубов бокового сегмента. Ваш

предварительный диагноз.

A *Двухсторонний косой прикус

B Глубокий прикус

C Открытый прикус

D Дистальный прикус

E Мезиальный прикус127

Для чого використовухється пружина Кофіна

A * Для розширення верхнього зубного ряда

B Для звуження верхноього зубного ряда

C Для фіксації ортодонтичної апаратури

D Для звуження нижнього зубного ряду

E Пружина Коф фіна в ортодонтії не використовується128

Чому дорівнює індекс Пона для премолярів та молярів

A * Премолярний індекс 80, молярний 64

B 86 і 72

C 74 і 68

D 78-32

E 82-68129

До якої групи за принципами дії відноситься дуга Єнгля

A * Механічно-діючий апарат

B В Профілактичний апарат

C Апарат комбінованої дії

D позародовий апарат комбінованої дії

E Ретенційний апарат130

У ребенка 5 лет установлена вредная привычка сосания языка. Во фронтальном участке

отмечается небольшая вертикальная щель до 2 мм. В боковых участках чеюстей

смыкание нейтральное. Поставлен диагноз: открытый травматический прикус 1 степени

тяжести. Для лечения была применена вестибуло-оральная пластика.Каким по своему

назначению является использованный в данном случае аппарат?

A *Лечебно-профилактическим

B Профилактическим

C Ретенционным

D Пассивным

E Лечебным131

У пациента 8,5 лет отмечается отклонение от нормы по трансверзали в боковых

участках челюстей и вытеснение фронтальных зубов верхней челюсти из зубного ряда с

поворотом их по оси. Поставлен диагноз: двухсторонний перекрестный прикус за счет

сужения верхней челюсти. Для лечения использован регулятор функций Френкеля 1

типа. Что из перечисленного ниже относится к функциональным элементам этого

аппарата ?

A *Губной пеллот и щечные щиты

B Щечные щиты и вестибулярная дуга

C Вестибулярная дуга и губной пеллот

D Каркас и кламмера

E Губной пеллот и кламмера132

У ребенка 3,5 лет лицо симметрично, в пропорциях преобладает средняя треть, тип

глотания инфантильный, дыхание носовое. В полости рта: зубная формула

соответствует возрасту: щель по сагиттали 3 мм, каждый зуб в боковом сегменте имеет

по одному антагонисту, нижние зубы касаются твердого неба. Рекомендована

миогимнастика с активатором Дасса. Какая функция нормализуется при использовании

этого аппарата в данном случае?

A *Функция смыкания губ

B Функция дыхания

C Функция жевания

D Функция глотания

E Функция речи133

У ребенка 6 лет в полости рта все зубы временные, есть диастемы и тремы, стертость

жевальных поверхностей зубов. При смыкании зубов в положении центральной

окклюзии определяется уступ Цилинского. К какой диспансерной группе следует отнести

этого ребенка?

A *Первой.

B Второй.

C Третьей.

D Четвертой.

E -134

У ребенка 7 лет при внешнем осмотре выявлено: утолщение переносицы,

полуоткрытый рот, сухие губы. Углы рта шелушатся. Из анамнеза – ребенок спит с

открытым ртом. В полости рта изменений не выявлено. К какой диспансерной группе

следует отнести этого ребенка?

A *Второй

B Первой.

C Третьей.

D Четвертой.

E -135

При профилактическом осмотре у ребенка 5 лет выявлен инфантильный тип глотания.

Вредная привычка прокладывания языка между зубами может привести к:

A * Неполному прорезыванию передних зубов.

B Расширению верхнего зубного ряда.

C Расширению нижнего зубного ряда.

D Сужению нижнего зубного ряда.

E Сужению верхнего зубного ряда.136

У ребенка 6 лет в полости рта все зубы временные, есть диастемы и тремы, стертость

жевальных поверхностей зубов. Обозначается уступ Цилинского. Зубные ряды во

временном прикусе имеют форму:

A *Полукруга.

B Полуэлипса.

C Параболы.

D Трапеции.

E V-образную.137

При профилактическом осмотре у ребенка 5 лет выявлена утолщеная, низко

расположенная уздечка верхней губы. Такая уздечка может привести к :

A * Диастеме.

B Укорочению верхнего зубного ряда.

C Удлинению верхнего зубного ряда.

D Сужению верхнего зубного ряда.

E Укорочению нижнего зубного ряда.138

Какая форма верхнего зубного ряда должна быть в постоянном прикусе?

A *Полуэлипс.

B Полукруг.

C Парабола.

D Седловидная.

E Трапеция.139

Какой из перечисленных орт. аппаратов относится к группе механического действия:

A *Расширяющая пластинка с пружинкой Коффина.

B Мезионатор Данькова.

C Обтуратор Кеза.

D Регулятор функции Френкеля.

E Каппа Бынина.140

У ребенка 9 лет С. при проведении профилактического осмотра врачем-ортодонтом

был поставлен диагноз сужения верхнего зубного ряда. Для лечения данной патологии

необходимо применить механически действующий аппарат. Какой действуюший элемент

целесообразно применить в аппарате при коррекции данной патологии?

A *Винт или пружина.

B Окклюзионные накладки.

C Пелоты и щечные щиты.

D Наклонная плоскость.

E Винт и накусочная площадка.141

У девочки 11 лет диагностирована микродентия 12 и 22 зубов. По классификации

Калвелиса относится данная патология?

A *Аномалии величины зубов

B Аномалии прикуса в трансверзальной плоскости.

C Аномалии зубных дуг.

D Аномалии положения зубов.

E Аномалии количества зубов.142

В стоматологическую клинику обратились родители 4-х летнего А. с жалобами на

несмыкание фронтальной группы зубов. Из анамнеза выявлено, что ребенок до 3-х лет

пьет молоко из0,5 бутылочки. При объективном исследовании выявлено: открытый

прикус во фронтальном участке, наличие вертикальной щели высотой 10 мм,

несмыкание губ, ротовой тип дыхания. Какое лечение необходимо провести при данной

патологии в периоде молочного прикуса?

A Миогимнастику и аппаратурный метод

B Аппаратурный метод

C Хирургический метод

D Аппаратурный и хирургический метод

E Миогимнастику143

К врачу-ортодонту обратилась пациентка Е. 9 лет. В результате клинического

обследования был поставлен предварительный диагноз – дистальный прикус. Какая

клиническая диагностическая проба необходима для дифференциальной диагностики

разновидностей дистального прикуса?

A *Проба Эшлера-Битнера.

B Проба Ильиной-Маркосьян.

C Жевательнакя проба по Рубинову.

D Электромиография.

E Проба по Френкелю.144

У девочки 9 лет при изучении диагностических моделей челюстей выявлено

следующее:окклюзионная плоскость фронтальных зубов на верхней челюсти имеет

воггнутую форму, в боковых участках она выпуклая. Форма альвеолярных отростков

поовторяет деформацию зубных дуг.Верхняя челюсть седловидной формы, с сужением в

области премоляров. Какой прикус формируется в данном клиническом случае.

A *Открытый прикус.

B Дистальный прикус.

C Мезиальный прикус.

D Косой прикус.

E Ортогнатичный прикус145

На приеме к врачу-ортодонту обратилась 14-ти летняя пациентка. При проведении

объективного обследования выявлено следущее: на челюсти на месте второго резца

пропезался клык, а на месте клыка – второй резец. Такая патология выявлена у отца

пациентки. Поставить правильный диагноз при данной клинической ситуации?

A *Транспозиция бокового резца и клыка.

B Дистальное положение бокового резца.

C Небное положение бокового резца.

D Мезиальное положение.

E Суперокклюзия резца и инфраокклюзия клыка.146

Девочка В. 10 лет обратилась к врачу – ортодонту с жалобами на боль в переднем

отделе неба во время приема пищи. Об-но: при смыкании режущий край нижних резцов

контактирует со слизистой оболочкой неба. Слизистая оболочка в месте контакта

слегка отечна, гиперемирована, боковые зубы смыкаются 1 класс по Энглю. Поставьте

диагноз.

A *Глубокий прикус

B Протрузия верхних резцов

C Дистальных прикус

D Прогения

E Зубоальвеолярное удаление147

Девочка 10 лет обратилась к врачу – ортодонту в связи с непрорезыванием 22 зуба.

Объективно: лицо симметрично, определяется сужение зубных рядов. Место для 22 – 4

мм. Какой из дополнительных методов исследования нужно провести при данной

патологии?

A *Панорамную R- графию.

B Жевательные пробы.

C Электромиографию.

D Диагностическое изучение моделей.

E Телерентгенографию.148

Девочка 9 лет обратилась к врачу-ортодонту с жалобой на неправельное положение

зубов. Из анамнеза: находится на диспансерном учете у ЛОР-врача по поводу

хронического ринита. Объ-но: во время осмотра рот приоткрыт, дыхание через рот,

ноздри не принимают участие в дыхании. Из-под верхней губы выступают резцы верхней

челюсти, подбородок скошен назад. Осмотр полости рта: в/ч без изменений, скученность

во фронтальном участке н/ч Сагитальная щель-6 мм. укажите вероятный фактор

развития данной патологии:

A *Нарушение функции дыхания.

B Травма ЧЛО.

C Искусственное вскармливание.

D Вредные привычки.

E Рахит.149

В якому періоді формування прикусу дитини повинні бути фізіологічні треми та діастеми?

A *В періоді підготовки до зміни зубів (4,5-6 р.)

B Формування молочного прикусу (6 міс.- 3р.)

C Змінному прикусі

D Постійному прикусі

E Це є симптом патології150

Батьки хлопчика 8-ми років скаржаться на косметичний недолік дитини, неможливість

відкушування їжі. Дитина часто хворіє на ГРВІ. Обєктивно: скошеність підборіддя,

підбородочна складка виражена. Нижня губа вивернута, на ній лежить верхній

центральний різець, носогубна складка зглажена. В прожнині рота: період прикусу –

рінній змінний. Верхня щелепа звужена, готичне піднебіння. Фронтальні зуби

розташовані віялоподібно. Сагітальна щілина 6 мм. У бокових ділянках контакт

однойменних зубів. Яка найбільш імовірна причина зубощелепної деформації?

A Патологія верхніх дихальних шляхів

B Відсутність уступу Цилікнського.

C Ендокринні захворювання

D Несвоєчасна санація ротової порожнини.

E Токсикоз вагітності.151

Батьки дитини 7 років звернулись до стоматолога з приводу санації. Зовнішьноротовий

огляд без змін. Внутрішьоротовий огляд: період прикусу – рінній змінний. 42 і 32 зуби

розміщені орально при повному дефіциті місця в зубному ряді. Найбільш імовірна

причина зубощелепної деформаці?

A Невідповідність розмірів зубів і розмірів щелеп

B Відсутність фізіологічної стертості

C Патологія верхніх дихальних шляхів.

D Патологія порожнин рота.

E Смоктання пальців.152

Ребенок родился доношенный с весом 3.200гр., рост 53 см. Роды первые

физиологические. Какое положение нижней челюсти у ребенка наблюдается после

рождения?

A * Физиологическая ретрогения.

B Физиологическая прогения.

C Прямое соотношение.

D Глубокое перекрытие.

E Открытый прикус.153

У новорожденного отмечается прямое соотношение челюстей. Ребенок родился в срок,

здоров, находиться на естественном вскармливании. Какой прикус можно

прогнозировать в данном случае?

A * Мезиальный.

B Прямой.

C Дистальный.

D Глубокий.

E Открытый.154

Ребенок 5 лет находится на консультации у врача - ортодонта. При проведении

клинической пробы с глотком воды определяется напряжение губ, сморщивание лба,

симптом “наперстка”. О чем свидетельствует проведенная проба?

A * Инфантильное дыхание.

B Вялое жевание.

C Ротовое дыхание.

D Соматическое глотание.

E Бруксизм.155

На консультацію до ортодонта звернулись батьки 5- річної дівчинки зі скаргами, що

дитина постійно вночі смокче великий палець правої руки. Які рекомендації необхідно

дати батькам?

A Використати фіксуючу ліктьову шину;

B Назначити міогімнастичні вправи для висувачів нижньої щелепи;

C Виготовити піднебінну пластинку з ретродугою;

D Виготовити пластинку на нижню щелепу з ретродугою;

E Використати пращеподібну пов’язку на ніч.156

З метою диференційної діагностики зміщення нижньої щелепи пацієнту запропонували

широко відкрити рот і визначили зміщення нижньої щелепи в сторону та збільшення

асиметрії обличчя. Яка клінічна проба було проведена?

A *Третя клінічна функціональна проба за Ільїною- Маркосян;

B Перша клінічна проба за Ільїною- Маркосян;

C Друга клінічна проба за Ільїною- Маркосян;

D Четверта клінічна проба за Ільїною- Маркосян;

E Діагностична клінічна проба за Ешлером- Бітнером.157

Які виміри необхідно мати для того, щоб визначити ширину зубної дуги за методом Пона.

A Розміри ширини коронок верхніх чотирьох різців

B Розміри ширини коронок верхніх центральних різців

C Розміри ширини коронок верхніх шести фронтальних зубів

D Розміри ширини коронок верхніх центральних різців і перших премолярів

E Розміри переднього сегмента зубного ряду158

Сума ширини коронок скількох зубів використовується за методом Н.Г.Снагіної?

A *Дванадцяти

B Чотирьох

C Десяти

D Шести

E Восьми159

Які виміри необхідно мати для того, щоб побудувати діаграму Хаулея-Гербера-Гербста?

A *Сума розмірів коронок верхніх ікла,центрального і бокового різця

B Розміри бокових сегментів зубних рядів

C Довжину зубної дуги

D Суму ширини коронок чотирьох різців

E Ширину зубної дуги160

Що таке міографія ?

A *Запис скорочуваної здатності м”язів

B Запис тонусу м”язів

C Реєстрація рухів нижньої щелепи

D Запис біопотенціалів м”язів

E Одночасно реєстрація скорочень власне жувальних м”язів і рухів суглобових головок

нижньої щелепи в скроневонижньощелепових суглобах161

Що таке міотонометрія?

A *Запис тонусу м”язів

B Запис біопотенціалів м”язів

C Реєстрація рухів нижньої щелепи

D Запис скорочуваної здатності м”язів

E Одночасно реєстрація скорочень власне жувальних м”язів і рухів суглобових головок

нижньої щелепи в скроневонижньощелепових суглобах162

У девочки 5 лет не смыкаются передние зубы, имеет привычку сосать язык. В полости

рта имеются все молочные зубы. Между зубами обеих челюстей имеются тремы и

диастемы. Щель по вертикали между резцами 5 мм. Диагноз: открытый травматический

прикус. Что нужно рекомендовать ребенку в этом возрасте?

A *Устранить вредную привычку сосания языка

B Задержать рост челюстей по вертикали

C Задержать рост челюстей по трансверзали

D Добится вытяжения по вертикали во фронтальных участках челюстей

E Добится вколачивания боковых зубов по вертикали163

На прием к ортодонту направлена девочка 5-ти лет с перекрестным прикусом. Об-но:

между фронтальными зубами тремы, диастемы, бугры клыков без признаков

физиологического стирания. Центральная линия между резцами не совпадает. Ваша

тактика.

A Сошлифовать нестершиеся бугры клыков

B Назначить массаж челюстей

C Изготовить пластинку с винтом для верхней челюсти

D Ожидать саморегуляции

E Разобщить прикус164

Девочка 7 лет. Между верхними центральными резцами щель 3 мм, низко прикреплена

уздечка верхней губы. Ваша тактика.

A Произвести пластику уздечки верхней губы

B Наблюдение

C Рентгенологическое обследование

D Биометрическое исследование челюстей

E Миотерапия165

Родители 5-летнего мальчика обратились на консультацию к ортодонту с целью

предотвращения возможной прогении у ребенка. У отца – прогенический прикус. Когда

следует проводить профилактику наследственной патологии?

A После прорезывания молочных зубов

B В период беременности

C После рождения ребенка

D До зачатия ребенка

E После смены зубов166

Ребенку 2,5 года, сосет большой палец правой руки. Ребенок посещает детское

дошкольное учреждение. К какому специалисту должны обратиться родители ребенка

для профилактики развития зубочелюстных аномалий?

A Врач – ортодонт

B Врач – педиатр

C Врач – дерматолог

D ЛОР

E Ортопед167

У мальчиков Коли и Феди правильно и вовремя прорезались зубы, соотношение

челюстей правильно. Но родители Коли заметили, что он дышит ртом, а родители Феди,

что он сосет верхнюю губу. К каким диспансерным группам относятся эти дети?

A 2 группа

B 1 группа

C 3 группа

D 4 группа

E Ко всем168

Хвора 18 років звернулася до клініки зі скаргами на порушення зовнішнього вигляду.

Об‘єктивно нижні передні зуби зміщені вперед, перекриваючи однойменні верхні.

Мезіально-щічні бугорки 16 та 26 зубів контактують з дистальними щічними бугорками 36

і 46 зубів. Для якого аномального виду прикусу характерний даний вид прикусу?

A Медіальний прикус

B Дистальний прикус

C Односторонній перехресний прикус

D відкритий прикус

E глибокий прикус169

Батьки з дитиною 9 років звернулися до ортодонта зі скаргами на зміни конфігурації

обличчя. Під час огляду визначено наступне: обличчя довгасте, глибокі носогубні

складки, нижня губа відкопилена, збільшена нижня частина обличчя, підборіддя

виступає вперед. Прикус зміни зубів. Нижні різці перекривають верхні на 1-2 мм,

сагітальна щілина 4 мм, співвідношення перших постійних молярів - І клас за Енглем. У

бічних ділянках верхня щелепа менша за нижню на величину щічного горбка. Проміжки

між нижніми фронтальними зубами до 1 мм. Оберіть раціональну конструкцію

ортодонтичного апарата

A Пластинковий апарат на верхню щелепу з трьохмірним гвинтом та оклюзійними

накладками

B Апарат Брюкля

C Капа Биніна

D Регулятор функцій Френкеля І типу

E Аппарат Персіна170

Під час профілактичного огляду дитини 6-ти років визначено наступне: прикус тимчасових

зубів. Верхня та нижня зубні дуги мають трапецієподібну форму. Верхні різці

перекривають нижні більш ніж на 2/3. Співвідношення іклів та других молярів

однойменне. Відсутні проміжки між фронтальними зубами. Верхня зубна більша за

нижню на величину щічного горбика. У яких площинах визначається деформація

прикусу?

A Сагітальній та вертикальній.

B Сагітальній та трансверзальній.

C Сагітальній та оклюзійній.

D Сагітальній та носовій.

E Сагітальній та франфуртській171

Під час профілактичного огляду у дівчинки 9-ти років діагностовано: широке перенісся,

вузькі носові ходи, рот напіввідкритий, губи змикає з напругою, подовжена нижня частина

обличчя. Прикус зміни зубів. У фронтальній ділянці визначається вертикальна щілина у

4-5 мм від 53 до 64. Співвідношення перших постійних молярів – І клас за Енглем.

Дитина невиразно вимовляє шиплячі звуки. Визначте найбільш вірогідний чинник

виникнення деформації прикусу.

A Порушення носового дихання

B Парафункції язика

C Смоктання язика

D Інфантильне ковтання

E Правильної відповіді немає172

До ортодонта звернулися батьки з дитиною 8 років зі скаргами на травмування слизової

оболонки порожнини рота. Під час обстеження визначено: зменшення висоти нижньої

частини обличчя, нижня губа вивернута, глибока губно-підборідна борозна. Прикус зміни

зубів. Верхні різці повністю перекривають нижні; ріжучі поверхні нижніх різців

контактують із передньою третиною піднебіння. Правильне мезіо-дистальне

співвідношення іклів та перших постійних молярів. Скупченість верхніх та нижніх

фронтальних зубів різного ступеня. Визначте діагноз за класифікацією Д.А.Калвеліса.

A Глибокий травмуючий прикус.

B І клас

C Глибокий нейтральний прикус

D Глибокий кришеподібний прикус

E Глибоке різцеве перекриття173

Батьки з дитиною 9 років звернулися до ортодонта зі скаргами на випинання підборіддя.

Під час огляду визначено наступне: обличчя довгасте, глибокі носогубні складки, нижня

губа відкопилена, збільшена нижня частина обличчя, підборіддя виступає вперед.

Прикус зміни зубів. Нижні різці перекривають верхні на 1-2 мм, сагітальна щілина 4 мм,

співвідношення перших постійних молярів - І клас за Енглем. У бічних ділянках верхня

щелепа менша за нижню на величину щічного горбка. Проміжки між нижніми

фронтальними зубами до 1 мм. Який метод вимірів діагностичних моделей щелеп

дозволить визначити зміни параметрів довжини фронтальної ділянки?

A Коркгауза

B Пона

C Тона

D Гербера

E Гербста174

До ортодонта звернулися батьки з дитиною 12 років зі скаргами на неправильне

розташування зубів на верхній щелепі. Під час огляду визначено: обличчя вузьке,

видовжене; прикус зміни зубів – тимчасові другі моляри. 13 та 23 розташовані поза

зубною дугою – зміщені у губний бік та вище оклюзійної площини; проміжок між 12 та 14 –

2,5 мм, а між 22 та 24 – 1,5 мм; 33 та 43 повернуті навколо осі на 450. Оберіть найбільш

раціональний метод лікування

A Видалення премолярів та переміщення іклів

B Розширення зубних дуг та масаж у ділянці верхівок іклів

C Видалення тимчасових молярів та розширення зубних дуг

D Компактостеотомія та розширення зубних дуг

E Правильної відповіді немає175

Ребенок 5 лет. При профилактическом осмотре выявлена привычка прикусывания

нижней губы. Какая аномалия прикуса может сформироваться при сохранении у

ребенка этой привычки?

A * Прогенический прикус.

B Прогнатический прикус.

C Открытый прикус.

D Глубокий прикус.

E Перекрестный прикус.176

Ребенок 3 года. При профилактическом осмотре выявлен. инфантильный тип глотания.

Какая аномалия прикуса сформируется при таких условиях?

A * Открытый прикус.

B Прогенический прикус.

C Прогнатический прикус.

D Глубокий прикус.

E Перекрестный прикус.177

У ребенка 5,5 лет выявлено, что нижние передние зубы перекрывают верхние, боковые

зубы смыкаются соответственно прогеническому прикусу, хорошо выражены бугры

клыков. Форма зубных рядов нормальная. Поставьте диагноз.

A * Принужденный прогенический прикус

B Нижняя макрогнатия

C Верхняя микрогнатия

D Недоразвитие переднего участка верхней челюсти

E Чрезмерное развитие переднего участка нижней челюсти178

У ребенка 7 лет выступающий вперед подбородок, нижняя губа перекрывает верхнюю

губу. Между нижними резцами диастема и тремы, нижние резцы перекрывают верхние

на 2/3 высоты коронки. Соотношение первых постоянных моляров по 3 кл. Энгля.

Сагиттальная щель 3 мм. Определите правильную тактику врача.

A * Применить аппрарат Брюкля

B Назначить комплекс миогимнастики

C Применить скользящий аппарат Энгля

D Применить каппу Бынина

E Применить каппу Шварца179

У ребенка 11 лет при осмотре полости рта выявлено небное положение 11 зуба,

ширина которого 6 мм. Ему недостаточно места в зубном ряду - 2 мм. Все остальные

зубы смыкаются в пределах нормы. Назовите ортодонтический аппарат для лечения

данной аномалии:

A * Аппарат на верхнюю челюсть с окклюзионными накладками, винтом,

протракционной пружиной на 12 зуб.

B Аппарат на верхнюю челюсть с винтом и протракционной пружиной на 21 зуб.

C Аппарат на верхнюю челюсть с протракционной пружиной на 21 зуб.

D Каппа Шварца.

E Коронка Катца.180

Ребенок 2,5 года. Жалобы родителей на сосание большого пальца во время сна.

Определите тактику врача.

A *Рекомендовать локтевую лангету

B Беседа с ребенком о вреде сосания пальца

C Вмешательства врача не нужны

D Несъемный аппарат для устранения вредной привычки

E Съемный аппарат для устранения вредной привычки181

У ребенка 7 лет выявлено, что справа нижние моляры перекрывают верхние, смыкание

остальных зубов соответствует норме. Величина и форма нижнего зубного ряда

соответствует норме. Назовите аппарат для лечения данной аномалии.

A * Аппарат на верхнюю челюсть с винтом и секторальным распилом.

B Аппарат на верхнюю челюсть с винтом и срединным распилом.

C Аппарат на верхнюю челюсть с наклонной плоскостью слева.

D Аппарат на нижнюю челюсть с наклонной плоскостью слева.

E Пружинящий аппарат Энгля.182

У ребенка 9 лет определяется вертикальная щель в переднем отделе 4 мм. Ребенок

болел рахитом. Поставьте диагноз:

A * Истинный открытый прикус 1- й ст. Тяжести

B Ложный открытый прикус 1- й ст. тяжести

C Истинный открытый прикус 2 - й ст. Тяжести

D Истинный открытый прикус 3 - й ст. тяжести

E Ложный открытый прикус 2 - й ст. тяжести183

У ребенка 5 лет выявлено отсутствие всех верхних моляров. Нижние резцы контактируют

со слизистой оболочкой неба. Определите тактику врача.

A * Изготовить съемный пластиночный протез.

B Наблюдать 1 раз в полгода до прорезывания постоянных зубов.

C Наблюдать 1 раз в год до прорезывания постоянных зубов.

D Изготовить ортодонтический аппарат для лечения глубокого прикуса.

E Вмешательства врача не нужны.184

Під час профілактичного огляду вихованців дитячого садка у хлопчика 6 років

визначено: незначно сплощена верхня губа, майже сглажена губно-підборідня борозна.

Прикус тимчасових зубів. Нижні різці перекривают верхні на 1 мм. Сагітальна щілина

відсутня, співвідношення іклів та других молярів по сагіталі правильне. Верхня зубна

дуга у бокових ділянках більше нижньої на величину щічного горбка. Сплощення

передньої ділянки зубної дуги визначають за допомогою метода

A Korkhaus

B Hawley

C Gerlach

D Andresen

E Gerbst185

До ортодонта звернулися батьки з дитиною 5 років зі скаргами на неправильну вимову

звуків. Під час обстеження: обличчя без особливостей. Прикус тимчасових зубів. У

фронтальній ділянці щілина від 53 до 63 в 1-1,5 мм Співвідношення щелеп у сагітальній і

трансверзальній площинах правильне. Який тип регулятора функції Френкеля

застосовують для лікування описаної вище деформації прикусу?

A IV тип

B III тип

C II тип

D I тип

E I в186

Які ознаки характеризують дистальний прикус?

A Порушенням змикання зубних рядів в сагитальному напрямку за рахунок дистального

зміщення нижньої щелепи.

B Наявністю горизонтальної щілини.

C Порушенням розмірів верхнього та нижнього зубних рядів.

D Порушенням змикання зубних рядів в сагитальному напрямку за рахунок медіального

зміщення нижньої щелепи.

E Зубоальвеолярним вкороченням верхньої зубної дуги.187

До якого віку у дитини зростаються дві половини нижньої щелепи?

A До року.

B До 3-х років.

C До 6-ти років.

D Після народження.

E Внутрішньоутробно.188

Мати хлопчика 9 років звернулась зі скаргами на швидке стирання коронок передніх

зубів у дитини. Об'єктивно: коронки передніх зубів відсутні на 3/4 довжини, емаль, що

залишилась, має водянисто-сіре забарвлення. Виберіт найбільш імовірний діагноз.

A Синдром Стейнтона-Капдепона

B Патологічне стирання зубів

C Кислотне розчинення емалі

D Недосконалий амелогенез

E Недосконалий дентиногенез189

Родители мальчика 4 лет обратились к ортодонту с жалобами на неэстетический вид

лица ребенка, постоянное положение языка между передними зубами. При осмотре:

нижняя треть лица удлинена, уздечка языка короткая, плотная. Зубная формула

соответствует возрасту. Во фронтальном участке – щель по вертикали 4 мм, в боковых

участках определяется зубо-альвеолярное удлиннение. Речь нечеткая. Укажите

мероприятия, необходимые для данного ребенка.

A *Пластика уздечки языка и обучение механотерапии(со сжатием зубов в боковых

участках)

B Направить ребенка на пластику уздечки языка

C Упражнения для мышц, перемещающих нижнюю челюсть вперед

D Чрезгубный массаж фронтального участка обеих челюстей

E Упражнения по типу механотерапии(со сжатием зубов в боковых участках)190

Родители девочки 8 лет обратились с жалобами на вялое пережовывание пищи .

Объективно : период сменного прикуса . Первые постоянные моляры в нейтральном

соотношении, сагитальная щель 2 мм . Верхние передние зубы перекрывают нижние на

2/3 . Назовите патологический признак .

A * Углубление резцового перекрытия .

B Увеличение сагитальной щели .

C Зубоальвеолярное удлинение передних зубов .

D Зубоальвеолярное укорочение боковых зубов .

E Уменьшение высоты нижней части лица .191

Дитині 8 років. При огляді виявлено, що у вертикальній площині верхні різці повністю

перекривають нижні, ріжучі країнижніх різців травмують слизову піднебіння, в бокових

ділянках моляри контактують за I класом Енгля. Виберіть ортодонтичний апарат для

лікування даної патології.

A * Піднебінна пластинка з накусочною площиною у фронтальній ділянці

B Піднебінна пластинка з накусочною площиною в бокових ділянках

C Апарат Андрезена

D Апарат Брюкля

E Пластинка на нижнющелепу з прикусочними площинами в бокових ділянках192

Дитині 7 років. Ранній змінний прикус. Відмічається скупчення в ділянці нижніх

фронтальних зубів: 42 і 32 зуби прорізались орально з повним дефіцитом місця.

Складіть план лікування.

A * Серійне послідовне видалення зубів за Hots (за Хотцом)

B Видалення 42 і 32 зубів

C Видалення 41 і 31 зубів

D Видалення 83 і 73 зубів

E Видалення 84 і 74 зубів193

До ортодонта звернулися батьки з дівчинкою 14 років зі скаргами на невиразну вимову

звуків, яка проявилась у віці 14 років після перенесеного гострого респіраторного

вірусного захворювання. Під час обстеження: обличчя без особливостей, порушень

розташування зубів, співвідношення зубних рядів не виявлено. При пальпації

незрощення піднебіння не визначено. Язичок при вимові звуків не рухається, його

пальпація не викликає блювотного рефлексу. Яка причина невиразної вимови звуків?

A *Парез м`язів м`якого піднебіння та язичка.

B Аденоідні вегетації.

C Щілинний дефект піднебіння.

D Гипертрофія язичного мигдалика.

E Деформація прикусу.194

У 10-летнего мальчика при клиническом обследовании определяется сагиттальная

щель во фронтальном участке с перекрытием по вертикали до 2/3. В боковых участках

одноименно-бугорковый контакт антагонистов. Для лечения использована

верхне-челюстная пластинка с наклоной плоскостью во фронтальном участке. Каким по

времени действия является используемый в данном случае аппарат?

A *Прерывистого действия, связанного с функциональной нагрузкой

B С четким интервалом действия

C Постоянно-действующий с неизменной силой

D Действующий безовсякой силы

E Постоянно действующий с изменяющей силой195

У пациента 10 лет отмечается во фронтальном участке щель по сагиттали до 5 мм, по

вертикали перекрытие на 1/3, одноименно-бугорковое смыкание зубов бокового

сегмента. Для лечения применили активатор Андрезена-Гойпля. К какому виду

ортодонтических аппаратов относится использованный в данном случае моноблок?

A *Функционально-направляющий, лечебный

B Функционально-действующий, лечебный

C Механического действия, лечебный

D Сочетанного действия, ретенционный

E Механического действия , профилактический196

Больной Коля К. 12 лет жалуется на эстетический недостаток. Объективно: профиль

лица слегка вогнутый, высота нижней трети уменьшена, выражены носогубные складки,

супраментальная борозда сглажена. Нижние резцы располагаются впереди верхних и

перекрывают их на 2/3 высоты. Верхние боковые зубы имеют по одному

позадистоящему антогонисту нижней челюсти. В каких плоскостях имеются нарушения

прикуса?

A *В сагиттальной и вертикальной

B В трансверзальной

C В вертикальной

D В сагиттальной

E В трансверзальной и вертикальной197

Больная 12-ти лет жалуется на эстетический недостаток. Объективно: уменьшена

нижняя треть лица, фронтальные зубы верхней челюсти перекрывают нижние на 3/3

высоты, наклонены орально, в боковых отделах на всем протяжении

одноименно-бугорковый контакт антагонистов, смыкание первых постоянных моляров

по 2 классу Энгля. В каких плоскостях имеются нарушения смыкания зубов в данном

случае?

A *В сагиттальной и вертикальной

B В трансверзальной

C В трансверзальной и вертикальной

D В вертикальной

E В сагиттальной198

У пациента 12 лет отмечается вестибуло-супраокклюзия 23 зуба с недостатком места в

зубном ряду до 3-х мм. Сумма верхних резцов 31 мм. Правый боковой сегмент в

нейтральном смыкании, слева одноименнобугорковый контакт антагонистов. Что может

быть наиболее вероятной причиной данной патологии?

A *Укорочение зубного ряда верхней челюсти слева

B Наследственность

C Недоразвитие верхней челюсти

D Сужение верхней челюсти слева

E Макродентия фронтальных зубов верхней челюсти199

Дівчинці 9 років. Скарги на скошене підборіддя та кволе жування. Зі слів матері дитина

знаходилася на штучному вигодовуванні. Об’єктивно: співвідношення перших постійних

молярів по ІІ класу Енгля, сагітальна щілина 7 мм, протрузія верхніх фронтальних зубів.

Виберіть оптимальний план лікування даної хворої.

A *Переміщення верхніх фронтальних зубів в піднебінному напрямку, переміщення

нижньої щелепи вперед

B Розширення верхньої щелепи

C Переміщення нижньої щелепи вперед

D Розширення верхньої щелепи і переміщення нижньої щелепи вперед

E Переміщення фронтальних зубів в піднебінному напрямку200

При народженні дитини дві половинки нижньої щелепи з’єднані по середній лінії

волокнистим хрящем. Окостеніння цього шва наступає:

A *На 1-2 році життя

B На 2-3 році життя

C На 3- 4 році життя

D На 4- 5 році життя

E До 0, 5 року життя201

Ребенок 7,5 лет находится на консультации у врача-ортодонта. Объективно: глубина

преддверия – 4 мм. В области 41,31 определяется рецессия десневого края,

отмечается скученное положение 42,41,31,32. В анамнезе: ротовое дыхание. Что из

перечисленного необходимо в первую очередь?

A * Пластика преддверия полости рта

B Пальцевой массаж

C Миогимнастика

D Лечение гингивита

E Вестибулярная пластинка202

Дитині, що народилася з розщілиною піднебіння, показано виготовлення обтуратора.

Який оптимальний строк для виготовлення обтуратора при розщілинах піднебіння?

A В родильному домі

B 3 – 4 роки

C 5 – 6 років

D 1 рік

E 6 – 12 місяців203

У ортодонта на диспансерному обліку перебуває дитина 5 років після уранопластики. На

протязі якого часу діти з вродженими незрощеннями піднебіння знаходяться під

наглядом ортодонта?

A До 15 років

B До формування тимчасового прикусу

C До 9 років (період зміни передніх зубів)

D До 12-13 років (період зміни бокових зубів)

E До 18 років204

Лікаря стоматолога-ортодонта запросили у пологовий будинок, де народилась дитина з

незрощенням піднебіння і альвеолярного паростку верхньої щелепи. Ціль візиту лікаря?

A Виготовити обтуратор

B Дати поради для вигодовування дитини

C Провести хейлопластику

D Проконсультувати

E Обстежити дитину205

При профилактическом осмотре у ребенка 5 лет выявлена задержка физиологической

стираемости бугров временных клыков. Какой должна быть тактика врача?

A * Пришлифовать не стершиеся бугры клыков.

B Проводить осмотр 1 раз в месяц до смены резцов.

C Проводить осмотр 1 раз в полгода до смены резцов.

D Проводить осмотр 1 раз в полгода до смены клыков.

E Вмешательства врача не нужны.206

Ребенок 14 лет, жалобы на эстетический недостаток - протрузию верхних резцов и

промежутки между ними, премоляры и моляры смыкаются по 1- у классу Энгля.

Сагиттальная щель 3 мм. Какая конструкция аппарата показана для лечения данной

аномалии?

A * Пластиночный аппарат с вестибулярной дугой.

B Аппарат Катца

C Аппарат Хургиной

D Аппарат Курляндского

E Аппарат Гуляевой207

У ребенка 9 лет, выявлены: выступающий подбородок, диастема и тремы между

нижними резцами, которые перекрывают верхние на 2/3 высоты коронки. Соотношение

первых постоянных моляров по 3 кл. Энгля. Сагиттальная щель 2 мм. Определите

правильную тактику врача.

A * Применить аппрарат Брюкля

B Назначить комплекс миогимнастики

C Применить скользящий аппарат Энгля

D Применить каппу Бынина

E Применить каппу Шварца208

У ребенка 12 лет выявлено, что справа нижние моляры перекрывают верхние,

смыкание остальных зубов соответствует норме. Какой метод исследования моделей

челюстей позволит поставить диагноз ?

A * Метод Пона

B Метод Герлаха

C Метод Шварца

D Метод Хаулея – Гербста

E Метод Коркхауза209

Дитині 6 років, що перебуває у ортодонта на диспансерному обліку призначений

комплекс міогімнастичних вправ з губним еквілібратором. На які м’язи здійснює вплив

призначене лікування.

A Круговий м’яз рота

B М’язи, які піднімають нижню щелепу

C Підборідний м’яз

D М’язи, які опускають нижню щелепу

E М’язи, які зміщують нижню щелепу вбік210

Під час обстеження у дитини 5 років визначено відсутність контакту різців, вертикальна

щілина розмірами 1-1,5 мм. Визначте ступінь тяжкості морфо логічних порушень

A 1 ступінь

B 2 ступінь

C 3 ступінь

D 4 ступінь

E 5 ступінь211

У дитини 8 років визначено: верхня зубна дуга V – подібної форми, нижня –

трапецієподібна (чотирикутна). Який діагностичний метод дозволяє визначити правиль

ну форму зубної дуги

A Hawley-Herber-Herbst.

B Tonn-Gerlach.

C Роnt.

D Hoves.

E Linder-Hart.212

У дівчинки 14 років визначена скупченість верхніх і нижніх фронтальних зубів II ступеня.

Який метод дозволяє визначити пропорційність розмірів різців верхньої і нижньої

щелепи при нормальній глибині різцевого перекриття:

A Tonn;

B Pont;

C Gerlach;

D Hawley;

E Howes.213

У дитини 7 років скупченість фронтальних зубів 2 ступеня обтяжена локалізованим

хронічним катаральним гінгівітом. Оберіть раціональний метод лікування?

A Апаратурний та фізіотерапевтичний

B Фізіологічний (біологічний)

C Апаратурний

D Хірургічний

E Фізіотерапевтичний214

У 12-ти річного юнака неправильне розташування ікла на верхній щелепі. 13

розташований вестибулярно, вище оклюзійної площини; проміжок між 14 та 12 – 6,5 мм.

Оберіть раціональний метод лікування

A Апаратурний

B Хірургічний та апаратурний

C Хірургічний та фізіотерапевтич ний

D Апаратурний та міогімнастика

E Хірургічний та міогімнастика215

У дитини 13 років 23 прорізався орально, місця в зубній дузі достатньо, перекривається

нижніми зубами на 1/2 висоти коронки. Без якого заходу неможлива зміна

розташування ікла?

A Роз’єднання прикусу

B Розширення зубної дуги

C Зміщення нижньої щелепи

D Видалення премоляра

E Пальцевого масажу216

Хлопчик 8 років. Скарги на дефект коронки 11 зуба. Об’єктивно: 11 зуб – відлам 1/3

коронки зуба, пульпова камера закрита, на Rtg-грамі – корінь повністю не сформований.

Виберіть найоптимальніший варіант протезування.

A *Тонкостінна металева коронка на 11 зуб

B Металокерамічна коронка

C Пластмасова коронка

D Штифтовий зуб

E Комбінована коронка217

Хлопчикові 6 років при плановому огляді лікар-стоматолог виявив виступання підборіддя,

розгорнутий кут нижньої щелепи, западання верхньої губи. При змиканні зубних рядів

відмічено обернене різцеве перекриття, медіальні щічні горбики 16 і 26 контактують з

дистальними горбиками 46 та 36 зубів. Який ортодонтичний апарат доцільно

використати для лікування?

A *Регулятор функції Френкеля ІІІ типу

B Регулятор функції Френкеля ІІ типу

C Регулятор функції Френкеля І типу

D Піднебінну пластинку з похилою площиною у фронтальній ділянці

E Піднебінну пластинку з накусочною площиною у фронтальній ділянці218

У дівчинки 11-ти років - адентія, відсутній 35 зуб, що підтверджується рентгенологічно.

Між 34 і 33 та 34 і 36 зубами - треми, а сам 34 зуб відносно свого язиково-щічного

напряму розвернутий на 30^0. Визначте, яке аномалійне положення займає 34 зуб?

A *Тортооклюзія і дистальне

B Дистальне

C Мезіальне

D Вестибулярне

E Оральне219

Пацієнт 15 років. Скарги га естетичний недолік (зменшення висоти нижньої третини

обличчя, поглиблення підборідкової борозни). Змикання ікол і премолярів

нормогнатичне, збільшення різцевого вертикального перекриття. Поставте діагноз.

A *Глибокий прикус

B Дистальний прикус

C Звуження верхнього зубного ряду

D Перехресний прикус в бокових ділянках

E Відкритий прикус220

Пацієнт 5 років. Скарги батьків на естетичний дефект і утруднене відкушування їжі. У

дитини ротове дихання. При огляді відмічено наявність вертикальної щілини між

різцями 4 мм. Складіть план лікування

A *Скерувати на консультацію до ЛОРа, призначити міогімнастику

B Виготовити піднебінну пластинку з сектором у фронтальній ділянці

C Призначити піднебінну пластинку з похилою площиною

D Виготовити капу Биніна

E Відлстрочити лікування до 9 років221

Хлопчику 10 років. Обличчя симетричне, попорційне. Дихання ротове. В порожнині рота:

форма зубних дуг сідлоподібна, високе піднебіння. Ключ оклюзії збережений. Поставте

діагноз.

A *Звуження зубних рядів

B Дистальний прикус

C Мезіальний прикус

D Розширення зубних рядів

E Видовження зубних рядів222

При огляді лікаря-ортодонта дитини 10 років виявлена коротка вуздечка язика. Яка із

перелічених клінічних ознак не є характерним для короткої вуздечки язика?

A *Перехресний прикус

B Порушення мови

C Дистальний прикус

D Інфантильне ковтання

E Сплощення фронтальної ділянки нижньої щелепи223

Для лікування дитини лікар-ортодонт застосовує розширюючу пластинку на верхню

щелепу з похилою площиною. Апаратом якої дії є дана пластинка?

A *Комбінованої дії однощелепний двощелепної дії, знімний, пластиночний, лікувальний

B Механічно-діючий, однощелепний, знімний, блоковий лікувальний.

C Комбінованої дії, двощелепний, каповий, ретенційний

D Функціонально-діючий, однощелепний, знімний, пластин очний, профілактичний.

E Функціонально-направляючий, однощелепний, знімний, пластин очний,

профілактичний224

На лікуванні у лікаря-ортодонта знаходиться дитина 5 років. Для її лікування

застосовується пластинка з вестибулярним бампером. Яку дію має вестибулярний

бампер?

A *Нейтралізує тиск кругового м’яза рота

B Змінює нахил верхніх фронтальних зубів

C Стимулює ріст бокових ділянок щелеп

D Нормалізує функцію ковтання

E Змінює положення язика225

До клініки лікаря-ортодонта звернулась дівчина 13 років зі скаргами на неправильне

розташування зубів. Для її лікування необхідно застосувати лицеву дугу. Якою за своєю

дією є лицева дуга?

A *Механічно діючою

B Функціонально діючою

C Функціонально направляючою

D Комбінованої дії

E Профілактичної дії226

При огляді лікарем-ортодонтом дитини 5 років у нього виявлено: відсутність зтертості

зубів, відсутність трем і диастем, прямий прикус. Який з перерахованих симптомів у

5-річної дитини є ознакою майбутньої скупченості?

A *Відсутність трем і диастем

B Відсутність зтертості зубів

C Прямий прикус

D Ортогнатичний прикус

E Відсутність мєзіальної сходинки в області других тимчасових молярів227

У 5- річної дитини видалені 54,55,64,65 зуби. До чого призводить попередчасне

видалення цих зубів?

A *Вкорочення зубних дуг.

B Нерівномірний ріст щелеп.

C Подовження зубних дуг.

D Розширення щелеп.

E Вірної відповіді немає.228

При обстеженні 5-річної дитини виявлено на різцях та іклах зворотнє перекриття. Що є

найефективнішим у цьому віці для профілактики розвитку патологічного прикусу?

A *Зішліфування горбиків молочних зубів.

B Призначення вестибулярного щита

C Проведення міогімнастики

D Пластика вуздечки язика.

E Лікування ортодонтичним апаратом229

У пацієнта виявлено співвідношення на молярах медіальне, нижні фронтальні зуби

перекривають верхні. Сагітальна щілина 7 мм. Це має назву:

A *Прогенія

B Прогнатія

C Косий прикус

D Відкритий прикус

E230

З чого потрібно починати лікування прогнатичного прикусу у дівчини 5 років з наявністю

шкідливої звички ротового дихання внаслідок розростання аденоїдних вегетацій 4

ступеню.

A *Аденектоміі.

B Призначення вестибулярного бамперу

C Призначення комплексу міогімнастики

D Виготовлення пластинкового апарату з гвинтом

E231

У дитини 5 років прикус тимчасових зубів. Верхні різці перекривають нижні на 1/3 висоти

коронки. Проміжки між фронтальними зубами до 1 мм. Співвідношення іклів правильне,

дистальні поверхні других тимчасових молярів розташовані в одній вертикальній

площині. Розташування дистальних поверхонь других тимчасових молярів необхідно

розглядати як:

A Фактор ризику

B Ознаку формування глибокого прикусу

C Ознаку формування дистального прикусу

D Ознаку формування медіального прикусу

E Фізіологічний тимчасовий прикус232

До ортодонта звернулися батьки з дитиною 13 років. Під час огляду: прикус постійних

зубів. 13, мезіо-дистальні розміри якого 8,9 мм, прорізався поза зубною дугою

вестибулярно; проміжок між 14 та 12 – 9,2 мм. Оберіть раціональний план лікування.

A Переміщення 13 в зубну дугу

B Видалення 14, переміщення 13 дистально та в зубну дугу

C Розширення зубної дуги та переміщення 13

D Пальцевий масаж 13

E Видалення 13233

У дитини 8 років визначена діастема І виду за Ф.Я.Хорошилкіною розміром 2-3 мм.

Охарактеризуйте розташування зубів при І виді діастеми.

A Симетричний проміжок між різцями з латеральним відхиленням коронок різців при

правильному розташуванні верхівок коренів

B Симетричний проміжок між різцями з паралельним розташуванням коренів

C Асиметричний проміжок між різцями з латеральним зміщенням одного з різців

D Проміжок між різцями з медіальним нахилом коронок та латеральним відхиленням

коренів

E Асиметричний проміжок між різцями з паралельним розташуванням коренів234

У дитини 12 років відсутні 31 та 41, проміжок між 32 та 42 – 10 мм. Застосування якого

методу дослідження допоможе визначити заключний діагноз.

A Рентгенологічний

B Клінічний

C Біометричний

D Графічний

E Антропометричний235

У дитини 12 років відсутні 31 та 41, проміжок між 32 та 42 – 10 мм. Виберіть раціональну

конструкцію протеза.

A Частковий пластинковий знімний розсувний протез

B Протез-розпорка

C Бюгельний протез

D Мостоподібний протез

E Мікропротез розсувний236

У дитини 6,5 років визначається щілина величиною 2,5-3 мм між передніми зуба від ікла

до ікла. Співвідношення перших постійних молярів за І класом Енгля. Визначте ступінь

тяжкості деформації прикусу.

A І ступінь

B ІІ ступінь

C ІІІ ступінь

D IV

E V237

У дитини 7,5 років зубні дуги верхньої та нижньої щелеп чотирикутні; співвідношення іклів

та перших постійних молярів за І класом Енгля. Визначте характер аномалії згідно

класифікації Д.А.Калвеліса.

A Аномалія форми зубного ряду

B Порушення утворення зубного ряду

C Аномалії окремих зубів

D Аномалії прикусу

E Аномалії розмірів щелеп238

У дитини 6 місяців прорізалися 71 та 81, нижня щелепа у стані ретрогенії, піднебіння

пласке з добре вираженими поперечними складками. Визначте стан порожнини рота

A Фізіологічний

B Патологічний

C Аномальний

D Субкомпенсований

E Декомпенсований239

У дитини 6 місяців прорізалися 71 та 81, нижня щелепа у стані ретрогенії, піднебіння

пласке з добре вираженими поперечними складками. Охарактеризуйте розташування

нижньої щелепи

A Фізіологічне

B Дистальне

C Мезіальне

D Аномальне

E Патологічне240

У 12-річної дитини напівретенція 25 зуба; місця у зубній дузі не вистачає на 1/3 величини

коронки. Верхні різці перекривають нижні на 2/3; співвідношення перших постійних

молярів зліва за ІІ класом Енгля Оберіть раціональну конструкцію ортодонтич ного

апарата

A Пластинка на верхню щелепу з однобічним гвинтом під 25 зуб та накушувальною

площадкою

B Пластинка на верхню щелепу з двобічним розширювальним гвинтом

C Пластинка на верхню щелепу з радіальним симетричним гвинтом

D Пластинка на верхню щелепу з радіальним асиметричним гвинтом

E Пластинка на верхню щелепу з бічною похилою площиною241

В клініку до ортодонта звернулася мати 3-х річної дитини зі скаргами на повну відсутність

коронкової частини 51 та 61 зубів. Яка повинна бути тактика лікаря.

A *Тонкостінний ковпачок.

B Металокерамічна коронка.

C Куксовий зуб.

D Вкладка

E Видалення зубів242

При осмотре ребенка 9 лет установлено, что нижние боковые зубы справа перекрывают

верхние. Соотношение зубов в сагиттальной плоскости не изменено. Какой метод

исследования моделей зубных рядов следует избрать?

A *Метод Пона

B Метод Коркхауза

C Метод Тона

D Метод Герлаха

E Метод Шварца243

У ребенка 10 лет установлена асимметрия лица, смещение подбородка вправо. При

осмотре полости рта выявлено, что нижние боковые зубы справа перекрывают зубы

антагонисты. Линия между нижними центральными резцами смещена вправо на 4 мм.

Какой метод исследования следует применить для диагностики смещения нижней

челюсти?

A *Клинические – функциональные пробы Ильиной Маркосян.

B Клиническая диагностическая проба Эшлера–Битнера.

C Миотонометрия

D Электромиография

E Гнатография244

При осмотре полости рта ребенка 9 лет установлено нарушение процесса

физиологического стирания временных клыков, прогеническое соотношение зубных

рядов. Форма верхнего и нижнего зубного ряда не изменены. Какой следует установить

диагноз?

A *Принужденный прогенический прикус.

B Прогенический прикус при верхней микрогнатии

C Прогенический прикус при нижней макрогнатии.

D Прогенический прикус при вестибулярном наклоне нижних резцов

E Прогенический прикус принебном наклоне верхних резцов.245

Ребенок 13 лет. При осмотре выявлено вестибулярное положение, супраокклюзия 13 и

23 зубов. В зубном ряду для них недостаточно места на 2/3 ширины коронки. Остальные

зубы смыкаются в пределах нормы. Выберите план лечения:

A *Удалить первые премоляры и клыки переместить в правильное положение

B Расширить верхний зубной ряд и клыки переместить в правильное положение.

C Расширить верхний и нижний зубной ряд и клыки переместить в правильное

положение

D Переместить верхние премоляры и моляры с обеих сторон дистально, а затем клыки

в правильное положение

E Удалить клыки, а образовавшийся дефект зубного ряда со временем самоустранится246

Ребенок 11 лет. При осмотре полости рта установлено, что верхние фронтальные зубы

полностью перекрывают нижние. Боковые зубы в сагиттальной и трансверзальной

плоскостях смыкаются нормально. Ребенку установлен диагноз глубокий прикус.

Нарушением каких функции сопровождается данная аномалия?

A *Функции жевания, откусывания пищи.

B Функции дыхания, глотания.

C Функции глотания, откусывания пищи

D Откусывания пищи, дыхания

E Нечеткость речи, недостаточное жевание247

У ребенка 8 лет определяется выпуклый профиль, напряжение при смыкании губ,

сагиттальная щель 7 мм, При проведении пробы Эшлера-Битнера лицо улучшается.

Для устранения аномалии был изготовлен регулятор Френкеля 1 типа. Каков механизм

действия этого аппарата в данном случае?

A *Нормализация давления губ, щек, языка и положение нижней челюсти

B Задержка роста верхней челюсти в сагиттальном направлении

C Расширение верхней челюсти с помощью винта

D Нормализация положения и роста нижней челюсти с помощью межчелюстной тяги

E Нормализация положения верхних фронтальных зубов с помощью вестибулярной дуги248

У девочки 11 лет с жалобами на эстетический недостаток ортодонтом установлен

предварительный диагноз: дистальный прикус, Какой ортодонтический аппарат

наиболее целесообразен ?

A *Аппарат Хургиной

B Накусочная пластинка Катца

C Расширяющая пластика Шварца

D Аппарат Брюкля

E Лицевая дуга249

При клиническом обследовании девочки 10 лет. В полости рта: щель по сагиттали – 11

мм, контакт верхних боковых зубов с впереди стоящими нижними, расположение

медиально-щечных бугров 16 и 26 на буграх 35 и 45. Какой дополнительный метод

иссследования поможет установить окончательный диагноз и клиническую форму

аномалии прикуса?

A *Профильная телерентгенография

B Ортопантомография

C Антропометрическое измерение моделей челюстей

D Определение лицевого индекса по Изру

E Проведение клинических функциональных проб250

Пациентка 15 лет обратилась к ортодонту с жалобами на неправильное расположение

зубов на верхней челюсти. Объективно: конфигурация лица не изменена. Все зубы

постоянные, 13 и 23 прорезались вестибулярно с полным дефицитом места для них. 14

и 24 поражены кариесом. Сумма ширины верхних резцов составляет 37 мм.

Соотношение 6-х зубов нейтральное, зубы боковых сегментов в фиссурно-бугорковых

соотношениях. Выберите наиболее оптимальную тактику лечения у данной пациентки.

A *Создание места для клыков путем удаления первых премоляров

B Удаление клыков

C Создание места путем расширения верхней зубной дуги

D Создание места путем апроксимальной сепарации верхних зубов

E Создание места путем удлинения верхней зубной дуги и дистализации моляров251

У мальчика 9-ти лет определяется асимметрия лица за счет смещения подбородка

влево. При проведении третьей пробы по Ильиной-Маркосян асимметрия лица

исчезает. Какова наиболее вероятная клиническая форма данной аномалии прикуса?

A *Привычное смещение нижней челюсти

B Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава слева

C Односторонне недоразвитие нижней челюсти

D Двухстороннее сужение верхнего зубного ряда

E Одностороннее сужение верхнего зубного ряда252

Новорожденному ребенку был поставлен диагноз: врожденный дефект губы, твердого и

мягкого неба. Было рекомендовано изготовление плавающего обтуратора. С этой целью

для снятия слепка использовали:

A *S- образный шпатель

B Металлическую стандартную ложку

C Индивидуальную ложку

D П- образный шпатель

E Прямой шпатель253

Новорожденному ребенку с врожденным дефектом губы, твердого и мягкого неба было

рекомендовано изготовление плавающего обтуратора. С этой целью для снятия оттиска

использовали S- образный шпатель. Какой материал рекомендуют для снятия оттиска:

A *Стенс

B Репин

C Гипс

D Сиеласт – 69

E Стомальгин254

Родители ребенка 3 лет обратились к врачу ортодонту с жалобами на эстетический

дефект. Из анамнеза известно, что ребенок имеет привычку сосать язык. Вертикальная

щель во фронтальном участке 5 мм. Какой ортодонтический аппарат показан для

лечения данной патологии?

A * Пластинка Крауса.

B Диск Фриеля

C Пластинка Шонхера

D Пластинка Кербитца

E Вестибулярный щит.255

У мальчика 11 лет после обследования диагностирована диастема шириной 6 мм. по

Хорошилкиной Ф. Я. 2 типа. Для нормализации положения резцов изготовлен аппарат

Корхауза. Какой вид перемещения будет происходить под действием аппарата?

A *Корпусное перемещение.

B Наклонно-вращательное перемещение.

C Интрузионное перемещение.

D Экструзионное перемещение.

E Торк – перемещение.256

Мальчику 10 лет проводят лечение глубокого прикуса с помощью верхне-челюстной

съемной пластинки с накусочной площадкой. Каковы будут первоначальные изменения

в области дна лунки нижних резцов?

A *Остеокластическоая резорбция.

B Остеобластическая оппозиция.

C Гиалиновая дегенерация.

D Очаговый остеосклероз.

E Разрастание грануляционной ткани.257

Во время профилактического осмотра у ребенка 5 лет определяется выраженный

симптом Целинского, отсутствие промежутков приматов, массетериальный тип жевания.

При поднятии нижней челюсти наблюдается тенденция к выдвижению её вперед. Какую

патологию прикуса можно прогнозировать в дальнейшем?

A *Мезиальная прикус.

B Дистальный прикус.

C Перекрестный прикус.

D Глубокий прикус.

E Открытый прикус.258

Врач-ортодонт с целью уточнения диагноза проводит пробу Эшлера – Битнера. Лицевые

признаки ребенка ухудшались. Какая аномалия челюстей наиболее вероятна?

A *Макрогнатия верхней челюсти.

B Микрогнатия верхней челюсти.

C Макрогнатия верхней челюсти.

D Микрогнатия нижней челюсти.

E Сочетанная патология обеих челюстей.259

При обследования ребенка 10 лет выявлено соотношение моляров по 2 классу Энгля,

сагиттальная щель 4 мм, сужение верхнего зубного ряда, ротовое дыхание, симптом

глоссоптоза. В анамнезе аденоидные вегетации 2 степени. Укажите первоочередную

тактику врача-ортодонта.

A *Санация ЛОР – органов.

B Назначение миогимнастики.

C Физиотерапевтические процедуры.

D Аппаратное лечение.

E Удаление зубов по Хотцу.260

Батьки дитини 8 років звернулися до ортодонта зі скаргами на естетичний недолік.

Об`єктивно: уплощення передньої ділянки верхньої зубної дуги, поворот по осі

центрального різця, що граничить із ущелиною, відсутній бічний різець і є надкомплектні

зуби в області ущелини. Також відмічається ущелина верхньої губи, але збережено

перемичку в області підстави носового отвору. Встановіть діагноз.

A Ізольована уроджена ущелина верхньої губи та альвеолярного відростка

B Наскрізна однобічна ущелина губи, альвеолярного відростка і піднебіння

C Ізольована ущелина піднебіння

D Наскрізна двобічна ущелина губи, альвеолярного відростка і піднебіння

E Ізольована уроджена ущелина верхньої губи261

У дитини 5 років дистальні поверхні других тимчасових молярів розташовані у одній

вертикальній площині при правильному співвідношенні іклів. Це свідчить про наступне:

A Фактор ризику формування дистального прикусу

B Формування нейтрального прикусу

C Фактор ризику формування медіального прикусу

D Формування косого прикусу

E Формування глибокого прикусу262

У ортодонта на диспансерному обліку перебуває дитина 5 років із ротовим диханням та

звичкою прокладання язика між зубами. Застосування якого апарату найбільш

доцільне?

A Міофункціональний преортодонтичний трейнер

B Вестибулярний щит.

C Регулятор функцій Френкеля.

D Активатор Кламмта.

E Пластинка з петлями Рудольфа.263

У ортодонта на диспансерному обліку перебуває дитина 3,5 років з “інфантильним”

типом ковтання. Застосування якого профілак тичного апарату найбільш доцільне у

даному випадку?

A Вестибуло-оральний щит.

B Вестибулярний щит.

C Регулятор функцій Френкеля.

D Біонатор Янсен.

E Активатор Кламмта264

Патронажна медична сестра визначила у новонародженої дити ни скошене підборіддя

та зміщену назад нижню щелепу. Яку назву має таке розташування нижньої щелепи у

новонародженої дитини?

A Фізіологічна малеча ретрогенія.

B Мезіальний прикус.

C Фізіологічний прикус.

D Дистальний прикус.

E Ортогнатичний прикус.265

У ортодонта на диспансерному обліку перебуває дитина 2,5 років. Визначте

прорізуванню якої групи тимчасових зубів відповідає 1 етап фізіологічного підйому висоти

прикусу?

A Тимчасових молярів.

B Тимчасових центральних різців.

C Тимчасових латеральних різців.

D Тимчасових іклів.

E Фронтальної групи зубів.266

Пацієнт 15 років закінчив лікуван ня скупченості зубів ІІ ступеня за допомогою

брекет-техніки без застосування видалення окремих зубів. Визначте термін подальшого

диспансерного спостереження.

A До прорізування третіх молярів

B На протязі усього життя.

C На протязі 2 років

D На протячзі 3 років

E На протязі 4 років267

У ребенка 11 лет при осмотре полости рта установлено, что нижние боковые зубы

справа перекрывают верхние. Соотношение фронтальных зубов и боковых зубов в

сагиттальной плоскости не изменено.. Какой метод исследования моделей зубных

рядов следует избрать?

A * Метод Пона

B Метод Коркхауза

C Метод Тона

D Метод Герлаха

E Метод Шварца268

У ребенка 9 лет установлена асимметрия лица, смещение подбородка влево. Линия

между нижними центральными резцами смещена влево на 3 мм. Какой

ортодонтический аппарат следует назначить для лечения ребенка.

A *Сьемный ортодонтический аппарат на верхний зубной ряд с наклонной плоскостью

справа.

B Сьемный ортодонтический аппарат на нижний зубной ряд с наклонной плоскостью

справа.

C Сьемный пластиночный аппарат на нижнюю зубную дугу с расширяющим винтом.

D Стационарные аппараты Энгля на нижний и верхний зубной ряд и косую

межчелюстную тягу.

E Экспансивный аппарат Энгля на нижний зубной ряд.269

У ребенка 7 лет выявлено что все временные моляры верхнего зубного ряда удалены.

Нижние резцы контактируют со слизистой оболочкой неба. Определите тактику врача.

A *Изготовить съемный пластиночный бескламмерный протез для замещения дефектов

верхнего зубного ряда..

B Изготовить ортодонтический аппарат для лечения глубокого прикуса.

C Изготовить на верхний зубной ряд сьемный протез с кламмерной фиксацией.

D Наблюдать 1 раз в полгода до прорезывания постоянных зубов.

E Наблюдать 1 раз в год до прорезывания постоянных зубов.270

Ребенок 10 лет. При осмотре отмечается выступающая вперед верхняя губа. Верхняя и

нижняя зубные дуги сужены. Соотношение боковых зубов соответствует 2 классу Энгля.

Сагиттальная щель 4 мм. Назовите ортодонтический аппарат для лечения данной

аномалии у ребенка.

A *Активатор Андрезена –Гойпля.

B Аппарат Хургиной.

C Сьемный аппарат на верхний зубной ряд с винтом и наклонной плоскостью, сьемный

аппарат на нижний зубной ряд с расширяющим винтом..

D Сьемные аппараты на верхний и нижний зубной ряд с расширяющими винтами.

E Аппарат Катца с наклонной плоскостью.271

У ребёнка 11-ти лет жалобы на отсутствие коронковой части 12 зуба вследствие травмы.

Корень зуба хорошо пролечен. Какая конструкция протеза показана для устранения

данного дефекта ?

A *Штифтовый зуб по Ильиной - Маркосян

B Консольный протез с опорой на 11 зуб.

C Консольный протез с опорой на 13 зуб.

D Мостовидный протез с опорой на 13 и 11 зубы.

E Частичный сьемный замещающий протез.272

У ребенка 8 лет при осмотре полости рта выявлено, что нижние боковые зубы справа

перекрывают верхние. Средняя линия верхнего и нижнего зубных рядов совпадают.

Форма нижнего зубного ряда нормальная. Какой аппарат следует избрать для лечения

аномалии?

A *Сьемный аппарат на верхний зубной ряд с окклюзионными накладками на боковые

зубы, расширяющим винтом и сегментарным распилом в области верхних зубов

справа.

B Сьемный аппарат на верхний зубной ряд с окклюзионными накладками на боковые

зубы, расширяющим винтом и срединным распилом.

C Сьемный аппарат на верхний зубной ряд с расширяющим винтом и сегментарным

распилом в области верхних зубов справа.

D Сьемный аппарат на верхний зубной ряд с, расширяющим винтом и срединным

распилом.

E Сьемный аппарат на нижний зубной ряд с наклонной плоскостью на боковые зубы

слева.273

При осмотре полости рта ребенка 8 лет установлено нарушение процесса

физиологического стирания временных клыков, прогеническое соотношение зубных

рядов. Форма верхнего и нижнего зубного ряда не изменены. Установлен диагноз

принужденный прогенический прикус. Определите тактику лечения пациента.

A *Следует сошлифовать бугры временных клыков.

B Следует использовать подбородочную пращу.

C Следует сошлифовать бугры временных клыков.

D Применить каппу Бынина.

E Следует сошлифовать бугры временных клыков. Применить аппарат Брюкля.274

При внутрішньо-ротовому огляді у дитини 5-ти років виявлено: тимчасовий прикус, треми

та діастеми, стертість горбів та ріжучих поверхонь зубів, дистальні поверхні нижніх других

тимчасових молярів знаходяться попереду від дистальних поверхонь других тимчасових

молярів. Яку назву має даний період тимчасового прикусу?

A *Період старіння

B Період стабільного прикусу

C Період формування

D Період прорізування

E Правильної відповіді немає275

При плановому огляді лікар – ортодонта виявив у хлопчика 9-ти років відкритий прикус.

При ковтанні дитина відштовхується язиком від стулених губ. Що може бути причиною

даної аномалії?

A *Інфантильний тип ковтання

B Темпоральний тип ковтання

C Масетеріальний тип ковтання

D Передчасна втрата тимчасових зубів

E Низьке прикріплення вуздечки верхньої губи