Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю з дисципліни "Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології"

 1. Основні стоматологічні інструменти для терапевтичного прийому. Види, призначення

 2. Дезинфекція та стерилізація різних видів стоматологічних інструментів.

 3. Анатомічна будова тимчасових зубів верхньої щелепи.

 4. Анатомічна будова тимчасових зубів нижньої щелепи.

 5. Анатомічна будова постійних різців та ікол.

 6. Анатомічна будова постійних премолярів.

 7. Анатомічна будова першого та другого постійних молярів.

 8. Класифікація каріозних порожнин за Блеком. Основні етапи препарування каріозної порожнини.

 9. Особливості формування каріозної порожнини в залежності від вибору пломбувального матеріалу (амальгами, композиту, цементів – традиційних і склоіономерних).

 10. Препарування та формування порожнини 1 класу в тимчасових та постійних зубах у дітей.

 11. Препарування та формування порожнини 2 класу в тимчасових та постійних зубах у дітей.

 12. Препарування та формування порожнини 3 класу в тимчасових і постійних зубах у дітей.

 13. Препарування та формування порожнини 4 класу в тимчасових і постійних зубах у дітей.

 14. Препарування та формування порожнини 5 класу в тимчасових і постійних зубах у дітей.

 15. Класифікація стоматологічних пломбувальних матеріалів.

 16. Техніка приготування штучного дентину та цинк-евгенольної пасти.

 17. Цинк-фосфатні цементи. Склад, властивості, показання до застосування. Техніка приготування та пломбування цинк-фосфатними цементами.

 18. Силікатні та силіко-фосфатні цементи. Склад, властивості, недоліки.

 19. Техніка приготування силікатних та силіко-фосфатних цементів. Техніка пломбування.

 20. Склоіономерні цементи. Загальна характеристика, групи, позитивні властивості та недоліки.

 21. Методика приготування склоіономерного цементу. Техніка пломбування.

 22. Матеріали для прокладок. Групи, основні вимоги. Методика накладання лікувальної і ізолюючої прокладок.

 23. Срібна амальгама. Основні складові компоненти, позитивні та негативні властивості. Типи амальгам.

 24. Техніка пломбування амальгамою. Необхідні інструменти.

 25. Сучасна класифікація композиційних матеріалів. Склад, властивості, показання до використання.

 26. Композиційні матеріали хімічного твердіння. Позитивні та негативні властивості, показання до застосування.

 27. Техніка пломбування каріозної порожнини композиційними матеріалами хімічного твердіння.

 28. Композиційні матеріали світлового твердіння. Позитивні та негативні властивості, показання до застосування.

 29. Техніка пломбування каріозної порожнини фотополімерним композиційним матеріалом.

 30. Адгезивні системи. Види, призначення. Техніка застосування.

 31. Компомери. Загальна характеристика, показання до застосування, переваги та недоліки.

 32. Пломбувальні матеріали для порожнин 1 класу в тимчасових та постійних зубах у дітей, техніка їх використання.

 33. Пломбувальні матеріали для порожнин 2 класу в тимчасових та постійних зубах у дітей, техніка їх використання.

 34. Техніка відновлення контактного пункту при пломбуванні каріозних порожнин 2 класу. Необхідні аксесуари.

 35. Пломбувальні матеріали для порожнин 3, 4 та 5 класів в тимчасових та постійних зубах у дітей.

 36. Особливості пломбування порожнин 3, 4 класів в постійних зубах.

 37. Остаточна обробка постійної пломби. Необхідні інструменти та аксесуари.

 38. Назвіть етапи ендодонтичного лікування.

 39. Топографія порожнини зуба в тимчасових молярах. Техніка розкриття порожнини зуба в тимчасових молярах.

 40. Топографія порожнини зуба в тимчасових і постійних різцях та іклах. Техніка розкриття порожнини зуба в тимчасових і постійних різцях та іклах.

 41. Топографія порожнини зуба в премолярах. Техніка розкриття порожнини зуба в премолярах.

 42. Топографія порожнини зуба в постійних молярах верхньої щелепи. Техніка розкриття порожнини зуба в постійних молярах верхньої щелепи.

 43. Топографія порожнини зуба в постійних молярах нижньої щелепи. Техніка розкриття порожнини зуба в постійних молярах нижньої щелепи.

 44. Етапи інструментальної обробки кореневих каналів. Які інструменти використовуються на кожному етапі?

 45. Сучасна класифікація ендодонтичних інструментів, призначення, правила використання.

 46. Імпрегнаційні методи лікування зубів. Засоби. Техніка сріблення кореневих каналів.

 47. Сучасна класифікація матеріалів для кореневих пломб.

 48. Матеріали, які використовуються для кореневих пломб в тимчасових і постійних зубах. Їх характеристика, переваги та недоліки.

 49. Етапи пломбування кореневих каналів гутаперчею (метод латеральної конденсації). Показання до використання гутаперчевих штифтів в дитячій терапевтичній стоматології.

 50. Помилки при інструментальній обробці кореневих каналів в тимчасових та постійних зубах із несформованим коренем. Методи запобігання.

 51. Помилки при пломбуванні кореневих каналів в тимчасових та постійних зубах із несформованим коренем. Методи запобігання.

Методи контролю: 1. Тестовий контроль 2-го рівня

2. ІНДИВІДУАЛЬНЕ УСНЕ ОПИТУВАННЯ.

3. ВИРІШЕННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАДАЧ.

4. Письмовий теоретичний контрольПерелік практичних навичок та завдань для підсумкового модульного контролю з дисципліни «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології»

 1. Вміти відрізняти тимчасові та постійні зуби за анатомічними ознаками.

 2. Володіти технікою препарування каріозних порожнин І класу в тимчасових і постійних зубах.

 3. Володіти технікою препарування каріозних порожнин II класу в тимчасових і постійних зубах.

 4. Володіти технікою препарування каріозних порожнин III класу в тимчасових і постійних зубах.

 5. Володіти технікою препарування каріозних порожнин IV класу в тимчасових і постійних зубах.

 6. Володіти технікою препарування каріозних порожнин V класу в тимчасових і постійних зубах.

 7. Вміти приготувати цинк-фосфатний цемент для пломбування.

 8. Вміти приготувати склоіономіний цемент для пломбування.

 9. Вміти приготувати композиційний матеріал хімічного тверднення для пломбування.

 10. Вміти приготувати амальгаму для пломбування.

 11. Вміти приготувати силікатний та силіко-фосфатний цемент для пломбування.

 12. Володіти технікою травлення емалі та дентину, нанесення адгезивних систем.

 13. Володіти технікою внесення ізолювальних та лікувальних прокладок.

 14. Володіти технікою пломбування каріозної порожнини І класу в тимчасовому та постійному зубі різними пломбувальними матеріалами.

 15. Володіти технікою пломбування каріозної порожнини II класу з відновленням контактного пункту в тимчасовому та постійному зубі різними пломбувальними матеріалами.

 16. Володіти технікою пломбування каріозної порожнини III класу з відновленням контактного пункту в тимчасовому та постійному зубі різними пломбувальними матеріалами.

 17. Володіти технікою пломбування каріозної порожнини IV класу в тимчасовому та постійному зубі різними пломбувальними матеріалами.

 18. Володіти технікою пломбування каріозної порожнини V класу в тимчасовому та постійному зубі різними пломбувальними матеріалами.

 19. Володіти технікою розкриття порожнини зуба в тимчасових та постійних різцях та іклах.

 20. Володіти технікою розкриття порожнини зуба в постійних премолярах.

 21. Володіти технікою розкриття порожнини зуба в тимчасових та постійних молярах.

 22. Вміти вибрати інструменти для механічної обробки кореневих каналів в тимчасових та постійних зубах з урахуванням ступеню сформованості кореня.

 23. Володіти технікою механічної обробки кореневих каналів в тимчасових та постійних зубах з урахуванням ступеню сформованості кореня.

 24. Володіти технікою медикаментозної обробки кореневих каналів в тимчасових та постійних зубах з урахуванням ступеню сформованості кореня.

 25. Володіти технікою імпрегнаційної обробки кореневих каналів в тимчасових та постійних зубах з урахуванням ступеню сформованості кореня.

 26. Вміти приготувати резорцин-формалінову пасту.

 27. Вміти приготувати цинк-евгенолову пасту для пломбування кореневих каналів.

 28. Володіти технікою пломбування кореневих каналів пастами в тимчасових зубах.

 29. Володіти технікою пломбування кореневих каналів пастами в постійних зубах з урахуванням ступеню сформованості кореня.

 30. Володіти технікою пломбування кореневих каналів гутаперчею в постійних зубах з урахуванням ступеню сформованості кореня.Методи контролю: ІНДИВІДУАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ПРАКТИЧНИХ

НАВИЧОК ТА ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ ( НА ФАНТОМІ )