ІІІ курс "Ортодонтія"

Перелік теоретичних питань для підготовки студентів

до підсумкового модульного контролю


 1. Ортодонтія - визначення, мета і задачі. Вітчизняні та зарубіжні вчені, які внесли вклад у розвиток ортодонтії.

 2. Взаємозв'язок і взаємообумовленість форми та функції жувального апарату (скронево-нижньощелепних суглобів, прикусу тощо).

 3. Особливості порожнини рота новонародженого та їх значення в процесі формування зубо-щелепного апарату.

 4. Основні етапи становлення жувального апарату. Розвиток зубощелепно-лицьової ділянки в ембріональному періоді. Особливості формування твердого піднебіння.

 5. Фактори, що забезпечують ріст і розвиток тканин і органів жувального апарату у дітей.

 6. Симптом Цилінського і його прогностичне значення.

 7. «Заключна» площина по Боуме і її варіанти.

 8. Класифікація зубо-щелепно-лицевих деформацій і аномалій у дітей за E.H. Енглем і АЛ.Катцем. їх відмінні особливості.

 9. Класифікація зубо-щелепно-лицевих деформацій і аномалій у дітей Д.А.Калвеліса, А.І.Бетельмана, В.Ю. Курляндского, Л.В.Ільїної-Маркосян. Принцип їх побудови.

 10. Переваги класифікації зубо-щелепних аномалій, запропонованої ВООЗ.

 11. Основні антропометричні вимірювання на діагностичних моделях та їх діагностичне значення.

 12. Особливості виміру довжини зубного ряду за методом Коркхауза і Н.Г. Снагіної, їх діагностичне значення.

 13. Методи дослідження функції жування у дітей їх діагностичне значення.

 14. Рентгенологічні методи дослідження зубо-щелепного апарату у дітей (прицільна, аксіальна рентгенографія зубів, ортопантомографія, телерентгенографія тощо).

 15. Розшифрування телерентгенограм за А.М.Шварцем. Краніометричні вимірювання, їх мета, діагностичне значення.

 16. Гнатометричні вимірювання за А.М.Шварцем. їх діагностичне значення.

 17. Роль телерентгенографії в діагностиці і прогнозуванні результатів ортодонтичного лікування.

 18. Профілометричні вимірювання при розшифровці телеренгетнограм.

 19. Диференціальна діагностика аномалійного профіля обличчя.

 20. Особливості росту і формування щелепних кісток людини у віковому аспекті.

 21. Морфологічна будова верхньої і нижньої щелепи у різні вікові періоди.

 22. Морфологічна і функціональна характеристика тимчасового прикусу.

 23. Основні етапи становлення жувального апарату, їх значення у прогнозі ортодонтичного лікування.

 24. Особливості жувальних і мімічних м'язів у дітей.

 25. Періоди розвитку тимчасового прикусу. Характер змикання зубних рядів, варіанти співвідношень дистальних поверхонь других тимчасових молярів між собою у нормі.

 26. Анатомо-фізіологічні особливості ортогнатичного прикусу в тимчасовому і постійному його періодах.

 27. Вплив ортодонтичної апаратури на тканини і органи жувального апарату.

 28. Характер морфологічних і функціональних змін у пародонті при використанні малих, середніх, великих, переривчатих і постійно-діючих сил в ортодонтії.

 29. Анатомічна й функціональна характеристика фізіологічних прикусів.

 30. Морфо-функціональна характеристика молочного прикусу.

 31. Хірургічні втручання в комплексному лікуванні ортодонтичних хворих.

 32. Методи стимуляції ортодонтичного лікування (хірургічні, фізіотерапевтичні, біологічні), їх суть, вікові показання.

 33. Фізіотерапевтичні методи стимуляції ортодонтичного лікування: (вібраційний вплив, механізм дії, показання та протипоказання до застосування).

 34. Фізіотерапевтичні методи стимуляції ортодонтичного лікування: (вакуум терапія, механізм дії, показання, протипоказання до застосування).

 35. Фізіотерапевтичні методи стимуляції ортодонтичного лікування: (мікрохвильова резонансна терапія мм діапазону, механізм дії, показання, протипоказання до застосування).

 36. Фізіотерапевтичні методи стимуляції ортодонтичного лікування: (електрофульгурація, механізм дії, показання, протипоказання до застосування).

 37. Показання до апаратурного, хірургічного та комбінованого методів лікування зубо-щелепних аномалій та деформацій у дітей різного віку.

 38. Ключ оклюзії за Енглем та Ендрюсом.

 39. Загальна характеристика ортодонтичної апаратури. Вікові показання та протипоказання до її застосування.

 40. Механічно діюча ортодонтична апаратура. її різновиди і принцип дії.

 41. Функціонально діюча та функціонально направляюча ортодонтична апаратура її відмінні особливості.

 42. Теорії перебудови кісткової тканини що пояснюють процес переміщення зубів при апаратурному лікуванні (Флюренса, Кінгслея- Валькгофа, Оппенгейма).

 43. Сучасні теорії перебудови кісткової тканини під впливом ортодонтичної апаратури (Д. А. Калвеліса, С.С. Райзмана, А.І. Позднякової).

 44. Характеристика сил, яки використовуються в ортодонтії.

 45. Особливості морфологічних і функціональних змін в пародонті при використанні малих, середніх і великих, переривчастих і постійних сил в ортодонтії.

 46. Фізико-хімічні та клініко-біологічні властивості основних матеріалів, які використовуються для виготовлення ортодонтичних апаратів.


Перелік практичних завдань та робіт для підготовки студентів

до підсумкового модульного контролю


1. Обстежити ортодонтичного хворого та заповнити історію хвороби:


 1. Отримати контрольні моделі.

 2. Провести клінічні діагностичні проби.

 3. Провести допоміжні методи дослідження по Пону, Коркхаузу, Герлаху, М.Г. Снагіній.

 4. Розшифрувати телерентгеногаму.

 5. Описати дентальні, аксіальні рентгензнімки та ортопантомограму.

 6. Визначити показання до вибору комплексного лікування ортодонтичного хворого.

 7. Встановити заключний діагноз.

 8. Скласти план ортодонтичного лікування.

 9. Отримати відбитки будь-якими відтискними матеріалами, отримати моделі.

 10. Визначити конструкцію ортодонтичного апарату, динячого зубного або щелепно-лицевого протезу.

12. Припасувати та здати ортодонтичний апарат, дитячий протез.

13.Заповнити наряд в зуботехнічну лабораторію.

14. Провести стимуляцію ортодонтичного лікування.

15. Визначення дефіциту місця в зубному ряду для аномалійно розташованих зубів на діагностичних моделях і в порожнині рота.

16. Визначення глибини залягання і стан зачатків або ретенованих зубів на рентгенограмах.

17. Визначення індивідуального профілю обличчя хворого, а також ступінь розвитку щелеп.

18. Визначити групу ризику виникнення зубо-щелепно-лицьових аномалій та деформацій.

19. Скласти необхідний комплекс міогімнастичних вправ.

20. Визначити комплекс профілактичних заходів, спрямованих на
попередження розвитку стійких зубо-щелепно-лицьових деформацій.