ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ МОДУЛЯ

"Профілактика стоматологічних захворювань у дітей."

 1. Профілактика стоматологічних захворювань: визначення, мета, завдання, методи, визначення економічної ефективності.

 2. Анатомо-фізіологічні особливості будови порожнини рота у віковому аспекті.

 3. Розвиток щелепно-лицевої ділянки, зубів, слизової оболонки порожнини рота і пародонта.

 4. Періоди розвитку тимчасових і постійних зубів. Вплив загального стану організму на розвиток зубів.

 5. Ознаки фізіологічного прорізування зубів у дітей. Терміни закладки, мінералізації, прорізування тимчасових зубів.

 6. Терміни формування та розсмоктування коренів тимчасових зубів. Види і типи резорбції коренів тимчасових зубів.

 7. Терміни закладки, мінералізації, прорізування та формування коренів постійних зубів.

 8. Чинники ембріонального та постембріонального періодів розвитку, що впливають на закладку та мінералізацію зубів.

 9. Роль спадковості та чинників зовнішнього середовища у розвитку карієсу та некаріозних уражень зубів.

 10. Алгоритм огляду стоматологічного хворого.

 11. Зубна формула: визначення і призначення. Запис клінічної (за графіко-цифровою і двозначною системами) і анатомічної зубної формули.

 12. Анатомо-топографічні особливості тимчасових і постійних зубів у дітей. Відмінності тимчасових зубів від постійних.

 13. Методика стоматологічного обстеження за ВООЗ. Карта ВООЗ, її характеристика. Оцінка результатів.

 14. Пелікула, м'який зубний наліт, бляшка. Їх роль в патогенезі карієсу і захворювань пародонта.

 15. Зубні відкладення. Їх роль в патогенезі карієсу зубів і захворювань пародонта.

 16. Гігієнічні індекси. Оцінка гігієнічного стану порожнини рота за Федоровим-Володкіною, Гріном-Вермільоном, Сілнес-Лоу.

 17. Методи чищення зубів. Контрольоване чищення зубів в організованих дитячих колективах.

 18. Предмети гігієни порожнини рота. Класифікація. Показання до застосування.

 19. Засоби гігієнічного догляду за порожниною рота. Класифікація, фізико-хімічні властивості. Показання до застосування.

 20. Вибір засобів і предметів гігієни порожнини рота залежно від стоматологічного статусу.

 21. Професійна гігієна порожнини рота: методи та оснащення.

 22. Гігієнічне навчання і виховання. Організація. Методи проведення.

 23. Емаль зуба. Гістологічна будова, хімічний склад, фізичні властивості. “Дозрівання” емалі після прорізування зуба.

 24. Незріла емаль як можливий карієсогенний чинник. Методи і засоби профілактичного впливу.

 25. Структура і біологічні властивості дентину.

 26. Гомеостаз твердих тканин зуба після прорізування. Механізми регуляції.

 27. Біологічні властивості пульпи зуба. Сучасні уявлення про обмінні процеси в емалі і пульпі зуба.

 28. Слина. Її склад, властивості, роль у “дозріванні” емалі і у підтримці гомеостазу твердих тканин зубів.

 29. Мікрофлора порожнини рота. Її фізіологічне значення, вплив на розвиток карієсу і захворювань пародонта. Методи і засоби попередження її патологічного впливу.

 30. Епідеміологія основних стоматологічних захворювань. Епідеміологічне обстеження в стоматології. Методи, облікові форми.

 31. Поширеність і інтенсивність карієсу зубів у дітей. Вплив кліматичних, географічних, соціально-економічних, екологічних факторів на поширеність і інтенсивність карієсу зубів у дітей.

 32. Індекси карієсу.

 33. Визначення кислотостійкості емалі (ТЕР-тест, КОШРЕ-тест, CRT-тест).

 34. Карієсогенна ситуація в порожнині рота. Чинники, що призводять до її розвитку, їх виявлення та усунення.

 35. Вуглеводи в патогенезі карієсу. Механізм дії. Методи профілактики.

 36. Наукове обгрунтування первинної профілактики карієсу зубів.

 37. Захисні механізми порожнини рота. Їх роль в профілактиці карієсу зубів, захворювань пародонта.

 38. Пародонт, визначення, будова. Загальні та місцеві етіологічні чинники захворювань пародонта.

 39. Індексна оцінка стану тканин пародонта (СРІТN, КПІ, РМА, РI, проба Писарєва-Шилера).

 40. Санітарна освіта в системі комплексної профілактики стоматологічних захворювань. Основні форми санітарно-просвітницької роботи з різними контингентами населення.

 41. Фтор, вплив недостатності та надлишку фтору у питній воді на розвиток патології твердих тканини зубів і тканин пародонта.

 42. Складові підготовчого періоду в організації первинної профілактики карієсу. Їх характеристика.

 43. Методи і засоби екзогенної профілактики карієсу зубів у дітей.

 44. Значення кальцію, фосфору і фтору в системі екзогенної профілактики карієсу. Препарати кальцію, фосфору і фтору, механізм їх дії .

 45. Методи і засоби ендогенної профілактики карієсу в період закладки і формування зубів (у вагітної та жінки, що годує, немовляти).

 46. Екзогенна профілактика карієсу препаратами фтору. Методика проведення, оцінка ефективності. Механізм дії.

 47. Герметизація фісур як метод профілактики карієсу зубів, показання, методики.

 48. Герметики: класифікація, склад, властивості.

 49. Види та методи ендогенної профілактики карієсу зубів у дітей. Планування профілактики карієсу зубів у залежності від виразності факторів карієсогенної ситуації. Взаємодія з лікарем-педіатром.

 50. Шляхи надходження та насиченість фтором організму людини. Вміст фтору у питній воді. Механізм карієспрофілактичної дії фторидів.

 51. Потреба у макро- і мікроелементах, вітамінах дітей різного віку. Сучасні лікарські препарати, що містять макро- і мікроелементи, вітаміни та їх призначення дітям різного віку.

 52. Види екзогенної профілактики карієсу зубів у дітей різного віку. Контроль ефективності екзогенної профілактики карієсу.

 53. Засоби для місцевої профілактики карієсу, призначення, способи застосування.

 54. Основні етіопатогенетичні чинники хвороб пародонта у дітей різного віку та шляхи їх профілактики. Методи проведення профілактики захворювань пародонта. Засоби, що використовуються для профілактики захворювань пародонта.

 55. Використання методів гігієни порожнини рота для профілактики захворювань пародонта. Призначення засобів для гігієнічного догляду за порожниною рота при захворюваннях тканин пародонта.

 56. Диспансеризація дітей у стоматолога як основний метод впровадження первинної профілактики. Принципи, організаційні форми, етапи диспансеризації. Методика формування стоматологічних диспансерних груп.

 57. Грудне вигодовування. Його роль в профілактиці стоматологічних захворювань.

 58. Роль раціонального харчування у профілактиці карієсу.

 59. Роль загальносоматичних захворювань вагітної жінки і дитини в генезі карієсу. Роль стоматолога, педіатра, гінеколога у первинній профілактиці карієсу зубів у дітей. Організація, методи впровадження.

 60. Комплексна система профілактики карієсу зубів. Основні елементи програми. Критерії оцінки ефективності впровадження програми профілактики карієсу зубів і захворювань пародонта.

 61. Організація комплексної профілактики карієсу зубів. Державний, груповий, індивідуальний рівні впровадження.

 62. Індивідуальна профілактика захворювань пародонта. Засоби і предмети гігієни, методики їх застосування.

 63. Сучасні принципи організації і методи проведення профілактики стоматологічних захворювань.

 64. Планування, організація і проведення профілактичних заходів в організованих дитячих колективах.

 65. Аналіз і оцінка ефективності первинної профілактики карієсу зубів і захворювань пародонта.

 66. Санітарна стоматологічна освіта – мотивація населення до підтримки здоров'я порожнини рота.


ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ МОДУЛЯ

"Профілактика стоматологічних захворювань у дітей."

 1. Провести професійну гігієну порожнини рота.

 2. Провести герметизацію фісур зубів.

 3. Провести глибоке фторування зубів.

 4. Визначити гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною.

 5. Визначити гігієнічний індекс за Грін-Вермільоном.

 6. Визначити гігієнічний індекс Сілнес-Лоу.

 7. Визначити кислотостійкість емалі за допомогою ТЕР-тесту.

 8. Визначити стан тканин пародонту за допомогою індекса РМА.

 9. Визначити стан тканин пародонту за допомогою індекса КПІ.

 10. Визначити стан тканин пародонту за допомогою індекса РІ та проби Шиллєра-Писарєва.

 11. Визначити потребу в лікуванні тканин пародонту за допомогою індекса СРІ.

 12. Призначити середники для ендогенної профілактики карієсу.

 13. Алгоритм обстеження стоматологічного хворого.

 14. Провести чищення зубів за стандартною методикою Пахомова.