ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ТА РОБІТ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ МОДУЛЮ №2

Захворювання тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота у дітей"

 1. Вміти інтерпретувати дані цитологічного і мікробіологічного дослідження вмісту пародонтальної кишені.

 2. Вміти інтерпретувати дані рентгенологічного дослідження при захворюваннях пародонта у дітей.

 3. Вміти інтерпретувати дані гемограми в нормі у дітей різного віку, при захворюваннях системи крові та інших патологічних станах.

 4. Вміти визначати ступінь тяжкості хронічного катарального гінгівіту за індексом РМА.

 5. Вміти визначати ступінь ураження тканин пародонту за індексом СРІ.

 6. Вміти визначати гігієнічний стан порожнини рота за індексом Green-Vermillion.

 7. Вміти провести індивідуальне гігієнічне навчання та виховання дитини в залежності від стоматологічного статусу, зокрема від стану тканин пародонту та СОПР.

 8. Вміти призначити засоби для індивідуального гігієнічного догляду за порожниною рота при різному стоматологічному статусі, зокрема при захворюваннях тканин пародонту та СОПР.

 9. Вміти проводити професійну гігієну порожнини рота при гінгівіті та пародонтиті у дітей і підлітків.

 10. Вміти проводити зрошення порожнини рота дітям різного віку.

 11. Вміти проводити інстиляції лікарських засобів у ясенні та пародонтальні кишені.

 12. Вміти проводити аплікації при лікуванні захворювань тканин пародонту та СОПР.

 13. Вміти видаляти нальоти та нашарування з поверхні слизової оболонки ясен та інших ділянок порожнини рота.

 14. Вміти призначати фізіотерапевтичні методи для лікування захворювань тканин пародонта і СОПР у дітей.

 15. Вміти виявляти чинники ризику розвитку основних стоматологічних захворювань під час стоматолгічного обстеження дитини.

 16. Вміти скласти індивідуальний план профілактики карієсу зубів і захворювань тканин пародонта у дитини.

 17. Вміти визначати потребу в терапевтичній, хірургічній, ортодонтичній допомозі під час стоматологічного обстеження дитини та скласти індивідуальний план санації дитини.

 18. Вміти проводити покриття зубів фторвмісним лаком, аплікацію фторвмісного гелю, глибоке фторування емалі.

 19. Вміти провести герметизацію фісур неінвазивним та інвазивним методами із застосуванням різних герметиків.

 20. Вміти визначити групу диспансерного спостереження дитини та індивідуальний обсяг лікувально-профілактичних заходів.

 21. Вміти оформити амбулаторну історію хвороби.

 22. Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику різних форм карієсу тимчасових та постійних зубів у дітей.

 23. Вміти проводити імпрегнаційне лікування карієсу тимчасових зубів (метод сріблення).

 24. Вміти препарувати каріозні порожнини І-V класів в тимчасових і постійних зубах із урахуванням виду пломбувального матеріалу.

 25. Вміти пломбувати каріозні порожнини І-V класів в тимчасових та постійних зубах сучасними пломбувальними матеріалами.

 26. Вміти проводити ремінералізуючу терапію гострого початкового карієсу.

 27. Вміти лікувати гострий глибокий карієс тимчасових і постійних зубів у дітей із застосуванням засобів на основі гідроксиду кальцію та цинкоксид-евгенолової пасти.

 28. Вміти призначати загальне лікування карієсу.

 29. Вміти вибирати метод лікування пульпіту тимчасового або постійного зуба з урахуванням форми пульпіту та періоду розвитку зуба.

 30. Вміти проводити місцеве знеболення при лікуванні карієсу зубів та його ускладнень у дітей.

 31. Вміти проводити лікування пульпіту у дітей консервативним методом.

 32. Вміти виконати вітальну ампутацію пульпи в постійному зубі у дитини.

 33. Вміти виконати вітальну екстирпацію пульпи в постійному зубі у дитини.

 34. Вміти виконати девітальну ампутацію пульпи в тимчасовому та постійному зубах у дитини.

 35. Вміти виконати девітальну екстирпацію пульпи в тимчасовому та постійному зубах у дитини.

 36. Вміти вибирати пломбувальний матеріал та пломбувати кореневі канали з урахуванням стадії розвитку тимчасового та постійного зуба.

 37. Вміти вибирати метод лікування періодонтиту тимчасового зуба.

 38. Вміти провести механічну обробку кореневих каналів тимчасового і постійного зуба з урахуванням стадії розвитку кореня.

 39. Вміти провести медикаментозну обробку кореневих каналів тимчасового або постійного зуба у дитини з урахуванням стадії розвитку кореня.

 40. Вміти проводити тимчасову обтурацію кореневого каналу гідроксидкальційвміщуючими препаратами при лікуванні постійних зубів у дітей.

 41. Вміти вибирати матеріал для кореневої пломби в тимчасовому або постійному зубі у дитини з урахуванням стадії розвитку кореня.

 42. Вміти запломбувати кореневі канали в тимчасовому та постійному зубі у дитини з урахуванням стадії розвитку кореня.

 43. Вміти читати та аналізувати рентгенограми зубів та кісток щелепно-лицевої ділянки у дітей різного віку.

 44. Вміти діагностувати гостру травму тимчасових зубів у дітей.

 45. Вміти визначати лікувальну тактику та проводити лікування при гострій травмі тимчасових зубів у дітей.

 46. Вміти діагностувати гостру травму постійних зубів у дітей.

 47. Вміти визначати лікувальну тактику та проводити лікування при гострій травмі постійних зубів у дітей.