ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ МОДУЛЮ №2

Захворювання тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота у дітей”.


 1. Основні складові пародонта. Морфо-функціональні особливості тканин пародонта у дітей різного віку.

 2. Класифікація захворювань тканин пародонта (за ВООЗ).

 3. Основні та додаткові методи при обстеженні тканин пародонта у дітей. Методика визначення індексів РМА та СРI.

 4. Чинники, що призводять до розвитку гострого катарального гінгівіту у дітей та його клінічні ознаки.

 5. Чинники, що призводять до розвитку хронічних форм гінгівіту у дітей, клінічні ознаки хронічного катарального гінгівіту у дітей.

 6. Загальні та місцеві чинники розвитку хронічного гіпертрофічного гінгівіту. Клінічні ознаки фіброзної та гранулюючої форм гіпертрофічного гінгівіту.

 7. Чинники та умови розвитку гострого виразкового гінгівіту у дітей. Особливості клінічного перебігу цієї форми гінгівіту у дітей.

 8. Диференційна діагностика між різними клінічними формами гінгівітів.

 9. Лікувальна тактика при гострому катаральному гінгівіті у дітей. Групи лікарських засобів, які застосовують для лікування гострого катарального гінгівіту у дітей. Механізм їх дії.

 10. Лікувально-профілактична тактика при хронічному катаральному гінгівіті у дітей. Групи лікарських засобів, які застосовують для лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей. Механізм їх дії.

 11. Лікувальна тактика при гіпертрофічному гінгівіті у дітей. Групи лікарських засобів, які застосовують для лікування гіпертрофічного гінгівіту у дітей. Механізм їх дії.

 12. Лікувальна тактика при гострому виразковому гінгівіті у дітей. Групи лікарських засобів, які використовують для загального і місцевого лікування цієї форми гінгівіту у дітей. Механізм їх дії. Послідовність застосування.

 13. Загальні та місцеві причини виникнення локалізованого і генералізованого пародонтиту у дітей. Основні клінічні та рентгенологічні ознаки пародонтиту у дітей.

 14. Диференційна діагностика між хронічними формами гінгівіту і пародонтитом.

 15. Лікувальна тактика при генералізованому пародонтиті у дітей. Групи лікарських засобів, які застосовують при лікуванні пародонтиту у дітей. Механізм їх дії.

 16. Засоби та методи профілактики захворювань тканин пародонта у дітей.

 17. Основні клінічні ознаки та особливості ураження тканин пародонта при спадковій нейтропенії. Лікувальна тактика.

 18. Варіанти клінічного перебігу еозинофільної гранульоми. Порушення, які спостерігаються в тканинах пародонту. Тактика лікаря-стоматолога.

 19. Основні клінічні прояви та особливості ураження тканин пародонта при хворобі Хенда-Шюллера-Крісчена. Тріада Крісчена. Тактика лікаря-стоматолога.

 20. Особливості професійної гігієни порожнини рота при гінгівіті у дітей та підлітків. Алгоритм виконання.

 21. Особливості професійної гігієни порожнини рота при пародонтиті у дітей та підлітків. Алгоритм виконання.

 22. Основні клінічні прояви та зміни у тканинах пародонта при синдромі Папійона-Лефевра. Тактика лікаря-стоматолога.

 23. Морфологічні особливості слизової оболонки порожнини рота у дітей в різні вікові періоди.

 24. Етіологічні фактори та умови розвитку ГГС. Загальні та місцеві клінічні ознаки ГГС у дітей при різному ступеню фого тяжкості.

 25. Загальні та місцеві методи лікування ГГС. Групи лікарських засобів, які використовуються при лікуванні ГГС у дітей. Механізм дії.

 26. Особливості клінічного перебігу, лікувальна тактика при рецидивуючому герпесі порожнини рота у дітей.

 27. Збудник та особливості клінічного перебігу герпетичної ангіни у дітей. Лікувальна тактика при герпетичній ангіні у дітей.

 28. Збудник та особливості клінічного перебігу інфекційного мононуклеозу. Тактика лікаря-стоматолога. Які зміни спостерігаються в периферичній крові при інфекційному мононуклеозі?

 29. Збудник та особливості клінічного перебігу корі. Характеристика висипань. Тактика лікаря-стоматолога.

 30. Збудник та особливості клінічного перебігу скарлатини. Дайте характеристику висипань. Визначте тактику лікаря-стоматолога.

 31. Збудник та особливості клінічного перебігу дифтерії. Тактика лікаря-стоматолога.

 32. Класифікація кандидозів СОПР у дітей.

 33. Причини розвитку пліснявки у дітей. Клінічна картина гострого кандидозу СОПР у дітей при різному ступеню тяжкості.

 34. Методи та засоби місцевого лікування пліснявки у дітей. Групи лікарських препаратів, механізм їх дії.

 35. Клінічна характеристика та диференційні ознаки хронічного кандидозу СОПР у дітей. Методи лабораторного обстеження, що затосовуються при кандидозі СОПР у дітей. Інтерпритація результатів мікологічного обстеження СОПР?

 36. Методи та засоби лікування хронічного кандидозу СОПР у дітей. Групи лікарських препаратів, механізм їх дії.

 37. Методи та засоби профілактики гострого та хронічного кандидозу СОПР у дітей.

 38. Причини, механізм розвитку та клінічні прояви анафілактичного шоку у дітей. Основні диференційні ознаки від інших невідкладних станів.

 1. Принципи лікування анафілактичного шоку у дітей. Заходи невідкладної допомоги.

 2. Причини, механізм розвитку та клінічні прояви набряку Квінке. Принципи лікування та заходи першої допомоги при набряку Квінке.

 3. Причини, механізм розвитку та клінічні прояви багатоформної ексудативної еритеми.

 4. Основні диференційні ознаки багатоформної ексудативної еритеми. Додаткові методи дослідження при багатоформній ексудативній еритемі. Інтерпретація результатів.

 5. Методи та засоби загального і місцевого лікування багатоформної ексудативної еритеми. Групи лікарських препаратів, що застосовуються з цією метою, механізм їх дії.

 6. Причини, механізм розвитку та опишіть клінічний перебіг хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту (ХРАС). Методи та засоби загального і місцевого лікування ХРАС.

 7. Загальні клінічні ознаки та прояви в порожнині рота залізодефіцитної анемії у дітей. Зміни в периферичній крові. Тактика лікаря-стоматолога.

 8. Загальні клінічні ознаки та прояви у порожнині рота при гострих лейкозах у дітей. Зміни в периферичній крові. Тактика лікаря-стоматолога.

 9. Загальні клінічні ознаки та прояви в порожнині рота хронічних лейкозів у дітей. Зміни в периферичній крові. Тактика лікаря-стоматолога.

 10. Загальні клінічні ознаки та прояви в порожнині рота при гемофілії. Як змінюються показники та швидкість зсідання периферичної крові при гемофілії? Тактика лікаря-стоматолога при геморагічних діатезах у дітей.

 11. Причини розвитку та клінічні прояви агранулоцитозу у дітей. Зміни в периферичній крові при агранулоцитозі у дітей? Тактика лікаря-стоматолога.

 12. Зміни в стоматологічному статусі при гіпо- та гіперфункції щитовидної та паращитовидних залоз. З дією яких гормонів пов’язана кальцифікація зубів?

 13. Зміни в порожнині рота у дітей при хворобах печінки та жовчовивідних шляхів.

 14. Стоматологічний статус при хронічних гастритах у дітей у залежності від стану секреції та при хворобах кишковика у дітей.

 15. Класифікація хейлітів та причини, що призводять до захворювання губ у дітей.

 16. Клінічний перебіг і диференційна діагностика метеоролічного хейліту. Принципи лікування та профілактики.

 17. Клінічний перебіг і диференційна діагностика гландулярного хейліту. Принципи лікування та профілактики.

 18. Клінічний перебіг і диференційна діагностика контактного алергічного хейліту. Принципи лікування та профілактики.

 19. Клінічний перебіг і диференційна діагностика мікробного хейліту. Принципи лікування та профілактики.

 20. Клінічний перебіг і диференційна діагностика атопічного хейліту. Принципи лікування та профілактики.

 21. Клінічний перебіг і диференційна діагностика екзематозного хейліту. Принципи лікування та профілактики.

 22. Клінічний перебіг і диференційна діагностика лімфедематозного хейліту. Принципи лікування та профілактики.

 23. Причини розвитку і клінічний перебіг десквамативного глоситу. Морфологічні зміни епітелію язика при десквамативному глоситі. Тактика лікаря-стоматолога.

 24. Характеристика клінічного перебігу складчастого та ромбоподібного глоситу. У чому полягають особливості будови язика при складчастому та ромбоподібного глоситах? Тактика лікаря-стоматолога.