"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Зав. кафедри стоматології

дитячого віку,

________ доц.Безвушко Е.В.

"_  _" _січня_2015 р.

 

Тематичний план ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології

IІ курс, 4 семестр, 2014/2015 н.р. 

 

п/п

 

Тема

Год.

1.

 

Організація роботи та устаткування стоматологічного кабінету. Універсальна стоматологічна установка, стоматологічні наконечники. Основний стоматологічний інструментарій для терапевтичного прийому: види, призначення. Дезінфекція та стерилізація стоматологічного устаткування та інструментарію. Виготовлення фантомів.

3

2.

Організація робочого місця стоматолога. Основні правила роботи в « чотири руки». Принципи ергономіки в стоматологічній практиці.

3

3.

Топографічна анатомія тимчасових зубів на різних етапах розвитку. Топографічна анатомія постійних зубів на різних етапах розвитку. Моделювання зубів з пластичних та твердих матеріалів.

3

4.

 

Фізіологія і патологія прорізування зубів. Терміни формування і резорбції коренів тимчасових і постійних. Топографічна анатомія постійних зубів на різних етапах розвитку. Моделювання зубів з пластичних та твердих матеріалів.

3

  5.

Препарування каріозних порожнин I та  V класу в тимчасових та постійних зубах із несформованим коренем. Вибір інструментів.

3

  6.

 

Препарування каріозних порожнин II класу у тимчасових та постійних зубах із несформованим коренем. Вибір інструментів.

3

7.

Препарування каріозних порожнин III  і IV класів у тимчасових та постійних зубах із несформованим коренем. Вибір інструментів.

3

8.

Стоматологічні цементи та амальгами. Пломбування каріозних порожнин І та V в тимчасових і постійних зубах.

3

9.

Техніка пломбування каріозних порожнин II класу стоматологічними цементами та амальгамою в тимчасових і постійних зубах. Відновлення контактного пункту.

3

10.

Композиційні пломбувальні матеріали та компомери. Техніка пломбування каріозних порожнин І та V класів у тимчасових та постійних зубах.

3

   11.

Техніка пломбування каріозних порожнин II класу у тимчасових та постійних зубах у дітей із застосуванням різних пломбувальних матеріалів.

3

   12.

Техніка пломбування каріозних порожнин III  і IV класів у тимчасових та постійних зубах у дітей із застосуванням різних пломбувальних матеріалів.

3

13.

Основні етапи ендодонтичного лікування тимчасових і постійних зубів. Техніка препарування порожнини зуба у тимчасових і постійних зубах із несформованими коренями. Сучасний ендодонтичний інструментарій: види, призначення, вибір.

3

14.

Техніка інструментальної та медикаментозної обробки кореневих каналів у тимчасових і постійних зубах із несформованими коренями.

3

15.

Пломбувальні матеріали для тимчасової та постійної обтурації кореневих каналів. Техніка пломбування кореневих каналів у тимчасових зубах. Поняття апексогенез і апексифікація.

3

16.

 

Коренева пломба. Техніка пломбування кореневих каналів у постійних зубах із несформованими коренями.

3

17.

Підсумковий модульний контроль

2

 

Всього годин 

50

 

Завуч кафедри, доцент                                                                                      Стадник У.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Зав. кафедри стоматології

дитячого віку,

________ доц.Безвушко Е.В.

"_  _" _січня_2015 р.

 

 

Тематичний план САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології

IІ курс, 4 семестр, 2014/2015 н.р. 

 

п/п

 

Тема занять

Год.

1.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять, теми: 1 -9

39

1. Сучасні концепції препарування каріозних порожнин: принципи препарування за Блеком, Лукомським, Маунтом, підготовка до профілактичного пломбування. Альтернативні методи видалення каріозноуражених тканин (хіміко-механічне препарування каріозних порожнини у дітей, ART-методика)

5

2. Альтернативні методи видалення каріозноуражених тканин(хіміко-механічне препарування, пломбування).

4

3. Основні властивості склоіономерних матеріалів, їх класифікація, покази до застосування.

4

4. Адгезивні системи та їх застосування в стоматології. Види, склад, властивості, техніка застосування.

4

5. Сучасні матричні системи і матрицетримачі. Техніка відновлення контактного пункту при пломбуванні зубів.

 

4

 

6. Фінішна обробка пломб з різних пломбувальних матеріалів: вибір інструментів, аксесуарів, техніка виконання.

4

7. Записати у вигляді таблиці терміни закладки, прорізування та резорбції коренів молочних та постійних зубів.

4

8.  Сучасні матеріали для постійної обтурації кореневих каналів тимчасових зубів.

 

5

9. Сучасні матеріали для постійної отбтурації кореневих каналів в постійних зубах. Кальційвмісні, полімерні, склоіономерні, цинкоксидевгенольні. Їх властивості, техніка застосування.

5

2.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

6

 

Всього годин

45

 

Завуч кафедри                                                                                        доц.    Стадник У.О.