«З А Т В Е Р Д Ж У Ю»
 Зав. кафедри стоматології
 дитячого віку,
 доц. Безвушко Е.В.

________________________

“___”   ­­­­_____січня_______  2015 р.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

хірургічна стоматологія дитячого віку

ІV курс, 8 семестр 2014/2015 н.р.

 

№ п/п

Тема заняття

Год.

1

Анатомо-фізіологічні особливості розвитку й будови тканин і органів ЩЛД в дітей.

3

2

Знеболювання хірургічних втручань у щелепно-лицевій ділянці в дітей в умовах амбулаторії й стаціонару.

3

3

Операція видалення тимчасових і постійних зубів у дітей.

3

4

Одонтогенний і неодонтогенний періостит щелеп у дітей.

3

5

Гострий одонтогенний остеомієліт щелеп у дітей.

3

6

Гострий неодонтогенний (гематогенний, травматичний остеомієліт) щелеп у дітей.

3

7

Хронічний остеомієліт щелеп у дітей. Первинно-хронічний остеомієліт.

3

8

Гострі запальні захворювання скронево-нижньо-щелепного суглоба у дітей – артрити.

3

9

Хронічні запальні захворювання ВНЩС (хронічний артрит, вторинний деформуючий остеоартроз, анкілоз) у дітей.

3

10

Запальні одонтогенні кісти щелеп від тимчасових і постійних зубів.

3

11

Гострі й хронічні, одонтогенні й неодонтогенні лімфаденіти щелепно-лицевої ділянки.

3

12

Одонтогенні й неодонтогенні абсцеси щелепно-лицевої ділянки.

3

13

Одонтогенні й неодонтогенні флегмони щелепно-лицевої ділянки.

3

14

Фурункули й карбункули щелепно-лицевої ділянки.

3

15

Специфічні захворювання: актиномікоз, туберкульоз, сифіліс. СНІД і Віч-Інфекція: прояви у щелепно-лицевій ділянці в дітей.

3

16

Гострі захворювання слинних залоз у дітей: епідемічний і неепідемічний паротит, калькульозный і некалькульозный субмаксилит

3

17

Хронічні захворювання слинних залоз у дітей: паренхіматозний і интерстиционный субмаксилит.

3

18

Травматичні ушкодження м'яких тканин: забій, гематома, садна, рани.

3

19

Опіки, відмороження.

3

20

Підсумковий модульний контроль

3

 

Всього

60

 

Завуч кафедри, доцент                                                                                              Стадник У.О.

«З А Т В Е Р Д Ж У Ю»
 Зав. кафедри стоматології
 дитячого віку,
 доц. Безвушко Е.В.

________________________

“___”____січня________2015 р.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№ п/п

ТЕМА

Год.

1.

Підготовка до практичних, семінарських занять (теоретична, обробка практичних навичок і вмінь): теми 1-19

19

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять у план аудиторних занять

1.Утруднене прорізування тимчасових і постійних зубів у дітей різного віку. Клінічні особливості й лікувальна тактика.

3

2.Інструментальні й лабораторні методи дослідження слинних залоз при їх захворюваннях у дітей.

3

3.Прояви захворювань крові в щелепно-лицевій ділянці в дітей. Лікувальна тактика.

3

3.

Індивідуально-дослідницька самостійна робота: підготовка демонстраційного матеріалу згідно тематики практичних занять.

3

4.

Підготовка до підсумкового модульного контролю.

4

 

Всього

35

 

Завуч кафедри, доцент                                                                                                Стадник У.О.