“З А Т В Е Р Д Ж У Ю”

Зав. кафедри стоматології

дитячого віку,

доц. Безвушко Е.В.

_________________________

“___”____січня_______2015 р.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

терапевтична стоматологія дитячого віку

ІV курс, 8 семестр 2014-2015 н.р.

 

1.

Періодонтит тимчасових зубів у дітей. Закономірності клінічного перебігу. Діагностика, диференціальна діагностика.

4

2.

Періодонтит постійних зубів у дітей. Закономірності клінічного перебігу. Діагностика, диференціальна діагностика.

4

3.

Рентгенологічна діагностика карієсу зубів і його ускладнень у дітей.

4

4.

Диференціальна діагностика карієсу, пульпіту і періодонтиту в тимчасових і постійних зубах у дітей.

4

5.

Лікування періодонтиту тимчасових зубів у дітей. Вибір методу лікування. Особливості ендодонтичних втручань. Прогноз.

4

6.

Лікування періодонтиту постійних зубів у дітей. Вибір методу лікування. Особливості ендодонтичних втручань в постійних зубах з несформованим коренем. Прогноз.

4

7.

Помилки та ускладнення в діагностиці та лікуванні періодонтиту тимчасових та постійних зубів у дітей. Їх попередження та усунення.

4

8.

Травма тимчасових і постійних зубів у дітей. Причини. Клініка, діагностика. Лікувальна тактика.

4

9.

Захист історії хвороби.

4

10.

Підсумковий модульний контроль (ПМК).

4

 

Всього годин:

40

 

 

Завуч кафедри, доцент                                                                                          Стадник У.О.

 

 

 

 

 

 

“З А Т В Е Р Д Ж У Ю”

Зав. кафедри стоматології

дитячого віку,

доц. Безвушко Е.В.

_________________________

“___”________2015 р.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

 

терапевтична стоматологія дитячого віку

ІV курс, 8 семестр 2014-2015 н.р.

 

 

Тема

Кількість годин

1.

Підготовка до практичних, семінарських занять (теоретична, опрацювання практичних навичок, вмінь): номери тем 1-9

18

2.

Написання історії хвороби

2

3.

Підготовка до підсумкового модульного контролю (ПМК)

3

4.

Індивідуальна самостійна робота: підготовка демостраційного матеріалу згідно з тематикою практичних занять

2

 

Всього

25

 

 

Завуч кафедри, доцент                                                                                          Стадник У.О.