«ЗАТВЕРДЖУЮ»

 Зав. кафедри стоматології 

дитячого віку  проф. Безвушко Е.В.

_______________________

«____»____________ 2016 р.

 

 

      Положення про відробки практичних занять на кафедрі

стоматології дитячого віку у весняному  семестрі 2015-2016н.р.

 

 

 

      1.Відробки проводяться щотижня за попереднім записом (307к.,                  ас.Солина Н.М.)  з відміткою назви теми пропущеного заняття.

 

2.На одну відробку допускається 25 студентів.

 

       3.Час відробок:   ІІ курс-четвер, 16.00-19.00

                       ІІІ курс-вівторок, 16.00-19.00

                                   ІV курс-середа, четвер,  16.00-19.00

                                   V курс- вівторок, середа,   16.00-19.00

       Таким чином, студенти ІІІ курсу можуть відпрацювати по одному           пропущеному заняттю з кожного предмету.

 

     4. Якщо пропущено більше 3 занять, відробки зараховуються              викладачем          при наявності допуску з деканату.

 

     5.  За 10 днів до закінчення семестру відробки проводяться щоденно.

 

                   

 

 

 

 

 

 

                                Завуч     __________       доц. Мусій-Семенців Х.Г.  

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав. кафедри стоматології

дитячого віку  проф. Безвушко Е.В.

__________________________

«____» _____________ 2016 р.

 

 

                                              ГРАФІК    ВІДРОБОК

                                     на весняний семестр 2015-2016 н.р.

 

      ІІІ,V курси                      IV,V курси                            ІІ,ІV курси

     вт.  16.00-19.00                  ср.  16.00-19.00                             чт. 16.00-19.00

 

     19.01.16 (V)                         13.01.16 (V)                                   28.01.16

     26.01.16 (V)                         20.01.16 (V)                                   4.02.16 

     2.02.16 (V)                           27.01.16 (V)                                   11.02.16  

     9.02.16                                  3.02.16 (V)                                     18.02.16 

     16.02.16                                10.02.16                                          25.02.16

     23.02.16                                17.02.16                                          3.03.16

     1.03.16                                  24.02.16                                          10.03.16 (+V)

     15.03.16                                 2.03.16                                           17.03.16

     22.03.16                                 9.03.16                                           24.03.16

     29.03.16                                16.03.16                                          31.03.16

     5.04.16                                  23.03.16                                          7.04.16

     12.04.16                                30.03.16                                          14.04.16

     19.04.16                                6.04.16                                            21.04.16

     26.04.16 (+V)                       13.04.16                                           28.04.16 (+V)

     3.05.16 (+V)                         20.04.16                                           5.05.16 (+V)

     10.05.16 (+V)                       27.04.16 (+V)                                  12.05.16 (+V)

                                                   4.05.16 (+V)                                           

                                                   11.05.16 (+V)            

 

                                        

 

Додатково    для V курсу:  25.04.16;  29.04.16;  6.05.16

                       для ІІ курсу:  з 16.05.16 по 27.05.16 включно

                       для ІІІ-ІV курсів: 17.05.16, 18.05.16,  з 23.05.16 по 7.06.16 включно

 

 

 

 

 

 

 

                                   Завуч     ___________ доц. Мусій-Семенців Х.Г.

 

 

        «ЗАТВЕРДЖУЮ»

        Зав. кафедри стоматології

        дитячого віку проф. Безвушко Е.В.

               ______________________

           «____»______________ 2016 р.

 

 

                            Графік чергувань викладачів на відробках

                                   у весняному семестрі 2015-2016 н.р.

 

         ІІІ,V курси                                            IV,V курси                                             IІ ,ІV курси 

      (16.00-19.00)                                       (16.00-19.00)                                        (16.00-19.00)

 

19.01.(V) ас. Морозова Н.П..                13.01.(V) ас.Хороз І.С.                             28.01. ас.Машкаринець О. О. 

26.01.(V) ас.Солоп Л.М.                         20.01.(V) ас.ШпотюкО.О.                       4.02.ас.Ісакова О.О.  

2.02.(V) ас.Міськів А.Л.                          27.01.(V) ас.Зубачик О.В.                       11.02.ас.Костура В.Л.  

9.02. ас.Лещук С.Є.                                 3.02.(V) ас.Фур М.Б.                                 18.02.ас.Єзерська О.В. 

16.02.ас.Чайковська С.Ю.                     10.02. ас.Гриньох В.О.                             25.02.ас.Шаран М.О.

23.02. ас.Слобода М.Т..                        11.03. ас.Скибчик О.В.                              3.03.ас.Солина Н.М.

1.03. ас.Скибчик О.В.                             24.02. ас.Костура В.Л.                              10.03.(+V)ас.Нарепеха О.Т.

15.03. ас.Харченко А.В..                        2.03.ас. Малко Н.В.                                  17.03.ас.Шило М.М.

22.03. ас.Хороз І.С.                                 9.03. ас.Іванчишин В.В.                           24.03.ас.Сов’як О.О.

29.03. ас.Шаран М.О.                            16.03. ас. Лещук С.Є.                                31.03.ас.Чайковська С.Ю.

5.04. ас.Савчин С.В.                                23.03.ас.Міськів А.Л.                                7.04.ас.Скибчик О.В.

12.04. ас.Ісакова О.О.                            30.03.ас.Скибчик О.В.                              14.04.ас.Шило М.М.

 19.04. ас.Харченко А.В.                        6.04. ас.Сов’як О.О.                                  21.04.ас.Гриньох В.О.

 26.04.(+V) ас.Міськів А.Л.                    13.04.ас.Слобода М.Т.                             28.04.(+V)ас.Іванчишин В.В.

 3.05.(+V) ас.Морозова Н.П.                 20.04.ас.Скибчик О.В.                              5.05.(+V)ас.Малко Н.В.

 10.05.(+V) асарепеха О.Т.                27.04.(+V) ас.Шаран М.О.                        12.05.(+V)ас.Фур М.Б.

                                                                    4.05.(+V) ас.Зубачик О.В.                          

                                                                    11.05.(+V) ас. Шпотюк О.О.                         

 

 

Додатково  для V курсу:       25.04. ас.Солина Н.М.                 

                                                      29.04. ас. Машкаринець О.О.                  

                                                      6.05. ас.Боднарук Н.І.                 

 

 

Щодня:

16.05. (II) ас. Іванчишин В.В.                                               27.05. (II-IV)  ас.Солоп Л.М., ас.Чайковська С.Ю.

17.05.  (II-IV) ас. Хороз І.С., ас.Костура В.Л.                     30.05. (III,IV) ас. Гриньох В.О.

18.05.  (II-IV) ас. Лещук С.Є., ас.Зубачик О.В.                  31.05. (III,IV) ас.Харченко А.В..

19.05.  (II) ас. Савчин С.В.                                                      1.06. (III,IV) ас. Савчин С.В.

20.05. (II) ас. Морозова Н.П.                                                2.06. (III,IV) ас. Солоп Л.М.

23.05. (II-IV) ас. Єзерська О.В., ас.Слобода М.Т.            3.06.  (III,IV) ас. Єзерська О.В.

24.05. (II-IV) ас. Харченко А.В., ас.Савчин С.В.                6.06.  (III,IV) ас. Боднарук Н.І.

25.05. (II-IV) ас. Ісакова О.О., ас.Морозова Н.П.             7.06.  (III,IV) ас. Фур М.Б.

26.05. (II-IV) ас. Шило М.М., ас.Шпотюк О.О.

 

 

 

                                                                      Завуч ______________ доц. Мусій-Семенців Х.Г.            

    "CONFIRM"

Head of the Pediatric

Dentistry Department

 Prof. Bezvushko E.V.

_______________________

___”_________________

 

                                                   Schedule of extraclasses

 

      ІІІd ,Vth year                          IVth,Vth  year                              All courses *               

  Tu.  16.00-19.00                       We.  16.00-19.00                              

 

     29.09.15                                           30.09.15                                              17.12.15 

      6.10.15                                             7.10.15                                               18.12.15

     13.10.15                                           14.10.15                                              21.12.15

     20.10.15                                           21.10.15                                              22.12.15                                           

     27.10.15                                           28.10.15                                              23.12.15

      3.11.15                                              4.11.15                                              24.12.15

     10.11.15                                           11.11.15                                             25.12.15

     17.11.15                                           18.11.15                                             28.12.15 

     24.11.15                                           25.11.15                                             29.12.15  

      1.12.15                                              2.12.15                                             30.12.15

     8.12. 15                                              9.12.15                                             

     15.12.15                                           14.12.15 (only IV course)                                        

                                                                16.12.15

                                                                                                         

 

 

*The time will be determine additionally

 

 

 

 

 

Responsible person for the course                                 Assoc. Prof. Chukhray N.L. 

 

 

 

 

 

"CONFIRM"

Head of the Pediatric

Dentistry Department

 Prof. Bezvushko E.V.

_______________________

___”_________________

 

 

 

 

                          Principles of reworking of practical classes

on the Pediatric Dentistry Depatment in the autumn term of 2015-2016

 

 

1. Extra classes are held weekly according to preliminary appointment (307c.,Acc. N.M.Solyna) with the note of the name of missed class.

 

2. 25 students are allowed at one extra class.

 

3. Time of extra class:   

                                         IIId course – Tuesday, 16.00-19.00

                                        IVth course – Wednesday, 16.00-19.00

                                         Vth course – Tuesday,Wednesday, 16.00-19.00

Thereby, students of IIId  and IVth courses can rework one missed class from each subject.

 

4. If more than 3 classes are missed, extra classes are credited by teacher with permission of the deanery.

 

5. 10 days before the end of term extra classes are held daily.

 

 

 

 

 

 

Responsible person for the course                            Assoc. Prof. Chukhray N.L